چهارشنبه 14 بهمن 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش هايی از دادگاه امروز بازداشت شدگان روز عاشورا، مهر

چهارمين جلسه علنی دادگاه رسيدگی به اتهامات برخی متهمان روز عاشورا صبح امروز چهارشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی صلواتی آغاز شد.
در اين جلسه ۱۴ متهم با ترکيب ۴ زن و ۱۰ مرد حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متهم اول پرونده حوادث روز عاشورا با ابراز ندامت نسبت به شعارهايی که در روز عاشورا سر داده گفت: خط ما خط امام راحل (ره) است و به نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه اعتقاد دارم و از دادن شعار پشيمان هستم.

در چهارمين جلسه دادگاه ۱۴ تن از متهمان آشوبهای روز عاشورا که صبح چهارشنبه آغاز شد نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و اتهامات متهم پرونده اول را محاربه و افساد فی الارض، اجتماع و تبانی عليه نظام جمهوری اسلامی، فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به مقامات ارشد نظام عنوان کرد و پس از آن متهم پرونده اول در جايگاه قرار گرفت و به دفاعيات خود پرداخت.

متهم اول پرونده که متولد ۱۳۶۸ است و دانشجوی رشته کامپيوتر و همچنين فاقد سابقه کيفری در دفاعيات خود گفت: در چهار روز اغتشاشات شرکت کردم و فيلم وعکس تهيه می کردم اما فيلمها را به قصد آنکه منتشر کنم تهيه نکردم و فقط به دوستان و خانواده ام نشان دادم و پس از آن ديگر در اغتشاشات شرکت نکردم و در روز عاشورا چون خبردار شدم که قرار است تجمعی برگزار شود لذا به چهارراه وليعصر(عج) رفته و در جمعيت حاضر شدم و در اين ميان عده ای شعار می دادند و با آمدن پليس جمعيت متفرق می شد و من فقط فيلم تهيه می کردم و چند بار به سمت پليس سنگ پرانی کردم.

متهم اول پرونده در مورد فعاليتهای سياسی خود نيز گفت: از اوايل سال ۸۷ فعاليتهای سياسی خود را آغاز کردم و از همان زمان به همراه خانواده به اصلاحات گرايش پيدا کرديم و بايد بگويم ۱۵ ماه قبل از انتخابات احزاب اصلاح طلب بسيار فعال شدند و در آن زمان به ما القا شد که ولايت فقيه در مورد انتخابات اشتباه می کند و حق را فدای مصلحت انديشی می نمايد و اينگونه تصور می کرديم که رسانه ملی به ما دروغ می گويد و همين امر باعث شده بود که به سمت رسانه های بيگانه برويم.

وی تصريح کرد: قبل از انتخابات احساس می کرديم که آقای موسوی در انتخابات پيروز می‌شود و با اين توهم در انتخابات شرکت کردم و پس از شکست در انتخابات اولين گزينه ای که به ذهنمان رسيد اين بود که تقلب صورت گرفته است و به ما القا کردند که بايد در برابر اين تقلب حقمان را بگيريم و من به معتمد نظام اعتماد کردم و الان پشت من خالی شد.

پس از آن قاضی صلواتی از متهم در مورد علت شرکت در آشوبهای روز عاشورا سئوال کرد و متهم در پاسخ گفت: به من اتهام محاربه زده شده است و اين اتهام به معنای مخالفت با نظام جمهوری اسلامی است و بايد بگويم من عقل و شعورم می رسد که نظام جمهوری اسلامی امنيت به من داده است و ديگر آنکه به من اتهام افساد فی الارض زده شده است و بايد بگويم فکر نمی کنم حضور در خيابان افساد فی الارض باشد.

پس از آن بار ديگر قاضی صلواتی از متهم پرسيد که عکس شما در آشوبهای روز عاشورا منتشر شده که در حال سنگ پرانی بوده ايد و آيا اين امر را می پذيريد که متهم پذيرفت و در مورد انگيزه حضور خود در اغتشاشات و انتشار شبنامه و نوشتن مطلبی در مورد پاره کردن عکس امام گفت: شب نامه را نخوانده منتشر کردم و در مورد سنگی که پرتاب می کردم بايد بگويم که با اين کار احساس آرامش و آزادی می کردم و قصد آسيب رساندن به نيروهای پليس را نداشتم.

قاضی صلواتی بار ديگر از متهم پرونده اول در مورد حضور در تجمع غيرقانونی ۲۵ خرداد سئوال کرد و متهم در پاسخ گفت: من در آن زمان دامغان بودم و از طريق يکی از دوستانم با خبر شدم که قرار است تجمعی برگزار شود و از دوستانم خواستم فيلمی تهيه و برای من ارسال کند اما دوستم از اين کار امتناع کرد.

پس از دفاعيات متهم اول پرونده وکيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت:‌ در اتهامات موکل من محاربه و افساد فی الارض آمده که بايد بگويم هر کسی که برای ايجاد رعب و هراس و صلب امنيت مردم دست به اسلحه می برد محارب و افساد فی الارض است و بايد اذعان داشت جوانی که به او القاء تقلب شده و تحت تاثير تبليغات سوء قرار گرفته داست و در تجمعات غيرقانونی شرکت نموده هيچگاه قصد ارعاب وسلب امنيت مردم را نداشته است و موکل برنده صرفاً برای اعتراض وارد تجمعات شده است و دشمنی با نظام نداشته و ندارد. بنابراين اتهام محاربه و افساد فی الارض متوجه موکل من نبوده و برای وی تقاضای برائت را دارم.

وکيل مدافع متهم اول پرونده در ادامه در خصوص اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور که نسبت به متهم وارد آمده نيز گفت:‌اقدام موکل بنده صرفاً جنبه اعتراضی داشت و در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام موکل بنده در مراحل تحقيق عنوان داشته که خط ما خط امام (ره) است و اعتقاد خود را نسبت به جمهوری اسلامی ابراز داشته است و از دادن شعار ابراز انزجار کرده است.

وکيل مدافع متهم خاطرنشان کرد: با توجه به اعتراف متهم و با توجه به وضعيت خاص وی که دانشجوی کم و سن و سال بوده و فاقد سابقه کيفری می باشد و از عملکرد خود اظهار ندامت نموده است و از مقام معظم رهبری تقاضای عفو نموده با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی موجبات بازگشت وی به آغوش خانواده فراهم آيد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


پس از آن متهم اول پرونده برای آخرين دفاعيات خود بار ديگر در جايگاه قرارگرفته و گفت: دو اشتباه بزرگ کردم اول اينکه در مورد کسانی که از آنان خبر می گرفتم تحقيق کامل و جامع نکردم و دومين اشتباه بنده اين بوده که يک جمله امام را فراموش کردم و آن اين بود که پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبی وارد نشود.

نماينده دادستان در پايان درخصوص دفاعيات وکيل مدافع نيز اظهار داشت: هر حکومتی و هر حاکميتی اين حق را دارد که از خود دفاع کند و اگر ما اين فرد را معترض بدانيم در هفته اول انتخابات اين امر را می توان پذيرفت اما تا چه مدت حکومت اجازه دهد که معترض به صورت خودسرانه اقدام کند و بايد گفت ديگر حالا کسانی که به خيابان می آيند عنوان معارض هستند.

همچنين متهم پرونده دوم آشوبهای روز عاشورا از اقدامات خود در تجمعات ابراز ندامت و پشيمانی کرد و از محضر دادگاه تقاضای عفو و بخشش کرد.

نماينده دادستان اتهامات متهم پرونده دوم در دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۴ متهم حوادث عاشورا که صبح چهارشنبه برگزار شد، حوادث روز عاشورا را اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، تخريب و آتش سوزی اموال عمومی و تبليغ عليه نظام عنوان کرد و پس از آن متهم در دفاعيات خود در مورد نحوه شرکت در تجمعات گفت: در آن روز به پارک دانشجو رفتم و متوجه شدم که ماموری توسط چند نفر مورد ضرب و جرح قرار گرفته است بنابراين مداخله کردم و مامور نيروی انتظامی را نجات دادم و به علت اينکه از محل سر خونريزی داشتم کلاه مامور را بر سرم گذاشتم و پس از آن به سمت ميدان جمهوری و محله رودکی رفتم و در آنجا جوگير شدم و چوبی را به داخل سطل آشغال انداختم.

وی در ادامه با ابراز ندامت از حضور در تجمعات گفت: اشتباه کردم و تقاضای عفو و بخشش دارم.

پس از آن وکيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و در مورد اتهاماتی که به موکلش نسبت داده شده گفت: موکل بنده در شرايطی خاص نسبت به آتش زدن سطل زباله اقدام کرده و با قصد قبلی اين کارها را انجام نداده است لذا تقاضای عفو و بخشش وی را دارم.
به گزارش خبرگزاری فارس، متهم پرونده سوم با بيان اينکه صدای آمريکا وی را فريب داده است، گفت: با حضور در اغتشاشات عاشورا عليه اصل ولايت فقيه شعار دادم.

در ادامه رسيدگی به پرونده تعدادی از متهمان به اغتشاشات روز عاشورا به پرونده متهم سوم نيز رسيدگی شد و فراهانی نماينده دادستان به درخواست قاضی صلواتی کيفر خواست اين متهم را قرائت کرد و گفت: مقابله با اسلاميت نظام و اصل ولايت فقيه اقدام عليه نظام از طريق شرکت در اجتماعات غيرقانونی و همچنين اهانت به مقام معظم رهبری و استفاده از تجهيزات ماهواره از جمله اتهامات متهم پرونده سوم است.

متهم پرونده سوم که به درخواست قاضی برای دفاع از خود در جايگاه قرار گرفته بود در دفاعيات خود، اظهار داشت: آقای قاضی در انتخابات اخير به اين دليل که نمی‌دانستند کدام جريان در مناظره درست می‌گويد شرکت نکردم.

وی با اشاره به حضور در اغتشاشات بعد از انتخابات تصريح کرد: در اجتماعات و اغتشاشات اخير شرکت کرده‌ام اما بعد از اينکه مقام معظم رهبری فرمودند که در تجمعات غيرقانونی شرکت نکنيد از ادامه حضور در اغتشاشات و تجمعات صرف نظر کرده‌ام.

متهم پرونده سوم با بيان اينکه در اغتشاشات ۱۳ آبان حضور نداشته است، يادآور شد: آقای قاضی، احساس می‌کردم که عده‌ای مردم را می‌زنند و اين از طريق صدای آمريکا به من القا شده بود بر همين اساس تصميم گرفتم تا در روز عاشورا در تجمعات شرکت کنم.

وی افزود: خانم باردار من سعی می‌کرد که جلوی من را بگيرد اما من وی را هول دادم و به سمت خيابان حرکت کردم.

اين متهم پرونده سوم خاطر نشان کرد: زمانی که به ميدان امام‌حسين رسيدم از آن تجمعی که صدای آمريکا گفته بود خبری نبود بر همين اساس به سمت ميدان سپاه رفتم، ۳۰ نفر در آنجا حضور داشتند که به نظر ۲۰ نفر آنها مثل من تحت تاثير قرار گرفته بودند. من عليه نظام شعار ندادم و فقط عليه مقامات نظام شعار می‌دادم. به جان همسرم قسم نمی‌دانم که چه شد عليه اصل ولايت فقيه شعار دادم.

اين متهم پرونده سوم افزود: زمانی که به خانه آمده‌ام و تصوير خودم را در تلويزيون ديدم ناراحت شدم و به خودم گفتم که من مشکلی با دين نداشتم چرا در اغتشاشاتی که عليه دين شعار دادم شرکت کرده‌ام.

وی ادامه داد: بعد از اغتشاشات روز عاشورا مو و ريش خود را کوتاه کردم تا شناخته نشوم و به سمت ساری متواری شدم و چندين شب در شهرهای آمل، قائم‌شهر و آستارا ماندم و در نهايت به تهران آمدم.

متهم پرونده سوم گفت: زمانی که به منزل خودم آمدم احساس می‌کردم که ديگر ماموران امنيتی با من کاری ندارند اما آنها به مقابله درب ما آمدند تا من را دستگير کنند در همين زمان به سرعت متواری شدم و با يکی از دوستان خود تماس گرفته و درخواست کمک کردم، اين دوستم به من گفت به کرمان بروم و با يکی از اعضای کموله ،آشنا شوم تا وی من را نجات دهد.

وی ادامه داد: به دليل وابستگی شديدی که با همسرم داشتم با وی تماس گرفتم تا به منزل دوستم بيايد که من او را ببينم. اما در اين حين دستگير شدم.

متهم پرونده سوم با بيان اينکه قبل از دستگيری ذهنيت منفی از دستگاه قضايی و نيروهای امنيتی در ذهن وی متبادل شده بود، خاطر نشان کرد: بعد از دستگيری برخورد خوب نيروهای امنيتی با من موجب تغيير اين ذهنيت شد به طوری که حتی من با بازجوهايم در يک مکان غذا می‌خوريم.

وی در خصوص انگيزه‌اش از شرکت در اغتشاشات روز عاشورا گفت: آقای قاضی من احساس می‌کردم که در منزل نشسته‌ام اما زن و بچه مردم در خيابان‌ها کتک می‌خورند اما زمانی که در اغتشاشات شرکت کرده‌ام باورم شد که اين احساس من درست نبوده است.

متهم پرونده سوم در پاسخ به اين سئوال قاضی که آيا شما از حضور فرقه ضاله بهايی است، منافقين و سلطنت‌طلبان در اغتشاشات باخبر بوديد يا نه، گفت: آقای قاضی صدای آمريکا می‌گفت که مردم در تجمعات شرکت می‌کنند و من حرف‌هايی آنها را باور می‌کنم.

وی همچنين در خصوص شعارهايی خود نيز گفت: به خاطر قد بلندی که داشتم تجمع‌کنندگان شعارها را به من می‌دادند تا من آن شعارها فرياد بزنم و ديگران تکرار کنند.

وکيل مدافع متهم پرونده سوم بنا به درخواست قاضی صلواتی به جهت دفاع از موکل خود در جايگاه حاضر شد و گفت: هدف قانون‌گذار اين بوده است که متهم و يا مجرم تربيت و اصلاح شود.
وی افزود: موکل من هيچ فعلی که مشمول محاربه باشد را انجام نداده و با ماموران امنيتی درگير نشده است.

وی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی با عنايت به توبه شرعی موکلم، جوان و متاهل بودن وی از شما می‌خواهم که ماده ۲۵ قانون اساسی را در خصوص موکلم اعمال کنيد.

متهم پرونده سوم در آخرين دفاعيات خود گفت:‌ من امروز شرمنده هستم به اين خاطر که عروسک خيمه‌شبازی صدا و آمريکا بوده‌ام بر همين اساس از مقام معظم رهبری و ملت ايران عذر می‌خواهم و از شما می‌‌خواهم فرصتی دوباره برای بازگشت من به جامعه بدهيد.

نماينده دادستان نيز در پايان گفت: اين متهم عالمانه و عامدانه در اغتشاشات وجود داشته و به اين مسئله اذعان دارد و اعتراف می‌کند که به دعوت رسانه‌های بيگانه در خيابان‌ها حاضر شده‌اند و اين يک تبانی نانوشته است که ماده ۶۱۰ در خصوص وی محرز است.
در ادامه جلسه رسيدگی به اتهامات متهمان اغتشاشات روز عاشورا دادگاه به اتهامات متهم پرونده چهارم نيز رسيدگی کرد.

در ابتدا نماينده دادستان کيفر خواست انفرادی متهم چهارم را قرائت کرد که در بخش‌هايی از اين کيفر خواست آمده است که موضوع پرونده متهم ارتباط با سفارت آلمان در تهران و مسايل اخلاقی می‌باشد.
وی افزود: اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام و استفاده از وسايل دريافت برنامه‌های ماهواره اتهامات وی می‌باشد.

نماينده دادستان در ادامه تصريح کرد: متهم به صراحت در مورد حضور در تجمعات غيرقانونی، تشويق ديگران برای حضور در اين تجمعات و ارسال ايميل‌ها و پيامک های تخريبی اعتراف و با توجه به گزارش وزارت اطلاعات، اعترافات وی در ساير قرائن وجود اتهامات وی را مستند به ماده ۶۱۰ و مواد ديگر قانون مجازات اسلامی می‌باشد لذا طبق مقررات از دادگاه خواستار مجازات وی را دارم.

وی خاطر نشان کرد: اتهامات ارتباط مشکوک با ديپلمات‌ها، جاسوسی برای سفارت‌خانه و ارتباط نامشروع برای اين متهم همچنان مفتوح است.

در ادامه اين جلسه متهم چهارم در بيان دفاع از خود طی سخنانی گفت: تا دو ماه قبل از انتخابات اصلا از برگزاری انتخابات در ايران اطلاع نداشتم ولی پس از مدتی توسط يکی از اساتيد اين خبر به دستم رسيد.

وی افزود: يک هفته قبل از انتخابات مشاهده کردم روی ماشين‌ها نوارهای سبزی بسته شده است و چند روز بعد هم پس از مدتها عکس ميرحسين موسوی را ديدم و فهميدم که وی ۲۰ سال پيش در ايران نخست‌وزير بوده است.

متهم چهارم ادامه داد: شب اول پس از برگزاری انتخابات استاد دانشگاهی با بنده تماس گرفته و گفت که خوشحال باش که موسوی پيروز انتخابات شده است البته بعد از ساعاتی يکی ديگر از متهمانی که در حال حاضر از دادگاه حضور دارد به بنده گفت که احمدی‌نژاد پيروز شده است.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که بحث تقلب در انتخابات تازه شروع بود بنده شبکه‌های تلويزيونی BBC و CNN را نگاه می‌کردم در اين شبکه‌ها تصاويری از آتش‌زدن اموال پخش می‌شد.

متهم چهارم شرکت در اغتشاشات روز عاشورا ادامه داد: در راهپيمايی‌های متعددی از جمله راهپيمايی‌های انقلاب تا آزادی شرکت می‌کردم البته شعار نمی‌دادم چون راهپيمايی‌ها به صورت سکوت برگزار می‌شد.

وی با اشاره به حضور خود در تجمع جماران نيز اظهار داشت: در تجمع جماران هم حضور داشته‌ام ولی هيچ وقت شعار نمی‌دادم و وقتی که شنيدم رهبر انقلاب گفته‌اند در راهپيمايی‌ها شرکت نکنيد من هم ديگر در اين تجمعات شرکت نمی‌کردم. به دليل اينکه اعتقاد داشتم.

متهم چهارم در ادامه بيان دفاعيات خود تاکيد کرد: شعارهای معترضان پس از مدتی از بحث تقلب به موضوع اعدام کشيده شد از اين رو من هم ديگر مسائل را رها کرده و ديگر سمت آنها نرفتم.
وی با اشاره به آشنايی خود و همکاری با ديپلمات‌های سفارت آلمان و تهران گفت: دو سال پيش در رستوران با يکی از ديپلمات‌ها به دليل اينکه زبان انگليسی را خوب بلد بودم آشنا شده و بعد هم کم کم با وی ارتباط برقرار کرده و در جشن‌های آنها شرکت می‌کردم. البته قبول دارم که در اين جشن‌ها حدود اسلامی اصلا رعايت نمی‌شد.

اين متهم در ادامه اظهار داشت: در اين مراسمات حضور داشتم ولی در کار ارتباط خاصی با هيچ کس به غير از دو نفر که با آنها آشنا بودم، نداشتم و تا سه ماه پيش هم ارتباط ما فقط در حد گردش و تفريح با ديپلمات‌ها بود البته بعدها يک ايميل از سوی فردی برايم آمد که در آن ايميل آدرس شخصی که ادعا شده بود شکنجه‌گر است پيدا شده و خواسته شده بود که مردم به خانه فرد ريخته و وی را کتک بزنند.

البته بعدها مردم به خانه اين فرد ريخته و به نحو شديدی آن فرد را کتک زده‌اند ولی بعد پس از اين اتفاق مشخص شد که اين فرد شکنجه‌گر نبوده، من فقط همين ايميل را به ديپلمات آلمانی ارسال کردم. که البته مرتکب اشتباه شده‌ام.

وی افزود: پس از ارسال آن ايميل به ديپلمات آلمانی وی به من در ايميلی پاسخ داد که تو چقدر عقب هستی اين خبرها را ما از مدتها قبل داشتيم.

متهم پرونده چهارم در دادگاه امروز خاطر نشان کرد: يک کيسه دستبند سبز توسط يکی از ديپلمات‌های آلمانی بين افراد توزيع می‌شد ولی من اصلا توجه به اين اقدامات ديپلمات‌ها نداشتم. البته اين را هم بگويم که روی دستبند‌ها به زبان انگليسی نوشته شده بود که " من ندا هستم " لذا مشخص بود که آنها را در ايران تهيه نکردند.

وی با بيان اينکه ما همراه با سران سبز در جريان جنبش سبز قرار داشتيم، تصريح کرد: ما حتی برای بسيجی‌ها هم گريه می‌کرديم و با اينکه با سفرا در ارتباط بودم ولی اصلا به سفارت‌خانه‌های آنها نمی‌رفتم.

وی در ادامه با اشاره به رفتار کارشناسان پرونده خود با وی اظهار داشت: به خاطر رفتار اسلامی که با من در زندان شد امروز با اسلام بيشتر اشنا شده‌ام؛ ما شنيديم، اعتماد کرديم و جلو رفته‌ايم لذا همه آنهايی که امروز در هياهوی هستند به فکر ۲۲ بهمن می‌باشند، به آنها توصيه می‌کنم به جای اينکه BBC و CNN را نگاه کنند به سخنان ما گوش بدهند.

وی با اشاره به ارتباط خود با برخی ديپلماتهای آلمانی اظهار داشت: از طريق ايميل با ديپلماتها در ارتباط بوده‌ام البته اين ارتباط سياسی نبود و فقط برای آگاهی صورت می‌گرفت چرا که من دوست زيادی ندارم.

وی با بيان اينکه در پارتی‌های شبانه ديپلمات‌های آلمانی شرکت می‌کردم اظهار داشت: پس از خروج برخی ديپلماتها از ايران همچنان با آنها در ارتباط بوده‌ام ولی اين ارتباط فقط در حد احوال‌پرسی بود.
در ادامه اين جلسه وکيل مدافع اين متهم گفت: همانطور که موکلم هم بيان کرد: موکلم صرف نظر از ندامت اگر دقتی در تحقيقاتی به عمل آمده از وی صورت گيرد مشخص می‌شود که موکل ناآگاهانه و اينکه به اظهارات برخی خواص و سياسيون اعتماد کرده است در راهپيمايی‌ها حضور يافته و از طرفی هم با اشنايی با دو ديپلمات آلمانی در اين راهپيمايی‌ها شرکت کرده است.

وی افزود: موکلم بازيچه دو ديپلمات آلمانی شده و البته در تحقيقات هم مشخص شد که آنها با شيطنت و سوء استفاده از جوانان قصد تبليغ عليه نظام را داشته‌اند. لذا موکلم از آنها نيز شکايت دارد.

متهم پرونده پنجم آشوبهای روز عاشورا گفت: تحت تاثير فيلمهای ماهواره ای در تجمعات و اغتشاشات شرکت کردم اما از عمل خود پشيمانم و تقاضای عفو و بخشش دارم.

نماينده دادستان در دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۴ نفر از متهمان حوادث عاشورا که صبح چهارشنبه برگزار شد اتهامات متهم پرونده پنجم آشوبهای حوادث روز عاشورا را اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم عليه امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام، توهين به مقامات ارشد نظام و شرب خمر و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره عنوان کرد و متهم پرونده پنجم در دفاعيات خود گفت: در تجمعات ميدان انقلاب، فردوسی و مسجد قبا و همچنين جماران شرکت کردم و پس از آن ديگر در تجمعی شرکت نکردم.

وی گفت:‌ تحت تاثير جنبش سبز قرار گرفتم و احساس می کردم کاری که می کنم درست است و می خواهم به مملکتم خدمت کنم و فکر نمی کردم که کارم اشتباه باشد اما حالا متوجه شدم که اقدامات من به نفع مملکت نبوده است.

وی در مورد آشنايی خود با يکی از ديپلماتهای آلمانی نيز گفت: دو سال پيش با يکی از ديپلماتهای آلمان آشنا شدم و در جشنهای آنان شرکت می کردم اما هدف من فقط يک دوستی عادی بود و منظور ديگری نداشتم و فقط از آنان يک دستبند سبز که بر روی آن نوشته شده بود" من ندا هستم " دريافت کردم.

وی از مقام معظم رهبری و مردم تقاضای عفو و بخشش کرد و گفت: از زمانی که دستگير شده ام متوجه اشتباهات خود شده ام و اميدوارم مورد عفو و بخشش مقام معظم رهبری قرار گيرم.

پس از آن قاضی صلواتی از متهم پنجم پرسيد با چه هدف در تجمعات بعد از انتخابات شرکت کرده است و متهم در پاسخ گفت: با وجود اينکه در انگلستان به دنيا آمده ام اما ايران را دوست دارم و احساس می کردم شرکت من در تجمعات کار درستی است و خدمت به مردم است.

قاضی صلواتی بار ديگر از او سئوال کرد که آيا از ديپلماتهای آلمانی برای شرکت در تجمعات رهنمودی دريافت می کرده که متهم در پاسخ گفت: چنين چيزی درست نيست و ارتباط من با آنان فقط يک دوستی عادی بود و هدفی از اين امر نداشتم.

قاضی صلواتی همچنين در مورد ارسال ايميل به پليس فدرال آلمان و ۴۰ پيامک در شب عاشورا سئوال کرد و متهم پرونده پنجم آشوبهای روز عاشورا در پاسخ گفت: فکر نکرده اين کار را کردم و ناخواسته پيامکها را ارسال کردم اما خودم در تجمعات شرکت نکردم.

متهم پرونده پنجم همچنين در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی مبنی بر اينکه چرا در پارتيهای آنچنانی ديپلماتها شرکت می کرده که در پاسخ گفت: آن لحظه متوجه نبودم که چه می کنم و پشيمان هستم.

پس از آن وکيل مدافع متهم پنجم در جايگاه قرار گرفت و در مورد اتهامات متوجه موکل خود گفت: متهم بارها اظهار نموده که در تجمعات شعار توهين آميز نداده، کشور خود را دوست دارد و احساس می کرده که می خواسته به کشور خود خدمت کند و بايد گفت مرتکب اشتباه شده لذا هر اشتباهی جرم نيست.

وکيل مدافع متهم پنجم همچنين در مورد اتهام شرب خمر و تجهيزات دريافت از ماهواره که متوجه موکلش بود نيز خاطرنشان کرد: متهم در پرونده يک بار اقرار کرده است که چند سال قبل به اصرار خاله اش به خاطر امتحان شرب خمر نموده و همچنين نگهداری تجهيزات دريافت از ماهواره نيز بايد گفت مسئوليت نگهداری از اين تجهيزات به عهده تهيه کننده و خانواده آن است بنابراين کيفرخواست متهم به نظر من با موازين قانونی انطباق ندارد.

وی در پايان از رياست دادگاه خواست ضمن توجه به دفاعياتش و جوان بودن متهم و اينکه فاقد سابقه کيفری است مورد رافت اسلامی قرار گيرد.

پس از آن بار ديگر متهم پنجم در جايگاه قرار گرفت و در آخرين دفاعيات خود گفت: تغيير کرده ام و از کارهای خودت پشيمان هستم و از مقام معظم رهبری می خواهم که من را ببخشد و فرصت دوباره ای به من دهد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016