جمعه 16 بهمن 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

قطع ارتباط، شدت يافتن بازجوئی ها و شکنجه دستگيرشدگان روز عاشورا در بند ۲۰۹ زندان اوين، فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،در روزهای اخير تماس تعدادی از زندانيان سياسی با خانواده های خود قطع شده است و بازجوئی از آنها دوباره از سر گرفته شده است و همچنين فشارها و تهديدات عليه خانواده های آنها افزايش يافته استتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


از چند روز گذشته تعداد زيادی از دستگير شدگان روز عاشورا که با خانواده های خود هر از چندگاهی ارتباط داشتند قطع شده است و خانواده های آنها از وضعيت و شرايط عزيزانشان بی خبر شدند.بنابه اظهارات تعدادی از آزاد شدگان اخير، بازداشت شدگان روز عاشورا را که اخيرا از بند ۲۰۹ به بند ۷ منتقل کرده بودند و بنظر می رسيد که دوران بازجوئی و شکنجه آنها در بند ۲۰۹ پايان يافته بود از ۵ روزپيش مجددا تعدادی ازآنها را برای بازجوئی و شکنجه به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند.اين بازجوئيها گاها درطی تمامی ساعات روز ادامه می يابد .

از طرفی ديگر بازجويان وزارت اطلاعات فشارها و تهديدات و بازجوئی از تعدادی از خانواده های دستگير شدگان روز عاشورا را شدت بحشيدند. بازجويان به خانه های آنها مراجعه می کنند و گاها در خانه دستگير شدگان خانواده آنها را بازجوئی می کنند و بعضا خانواده ها را به ستاد پيگيری وزارت اطلاعات فرا می خوانند و آنها را تحت فشار و مورد تهديد قرار می دهند و به آنها می گويند که ما پرينت ۴ سال مکالمات تلفنی شما را در دست داريم و می دانيم با چه کسانی در تماس بوده ايد.

تعدادی از کسانی که اخيرا آزاد شدند می گويند که ۲ روز اول دستگيری را در بازداشتگاههای مخفی بسر بردند.هنگام ورود به اين بازداشتگاهها با تونلی از مامورين باتون بدست مواجه می شدند که بايد از آن عبور می کردند. زمانيکه از اين تونلها عبور می کردند آماج باتونهای برقی مامورين سرکوبگر قرار می گرفتند و هر کسی بر روی زمين می افتاد تا بيهوش شدن مورد شکنجه قرار می گرفت. اکثر دستگير شدگان در اثر ضربات باتون زخمی و دچار خونريزی می شدند و يا بدن آنها کبود می شد.همچنين در اين بازداشتگاهها به حدی زندانی سياسی در آن جای داده بودند که امکان تحرک برای آنها وجود نداشت و اعتراضات آنها با باتون پاسخ داده می شد.امکان استفاده از سرويسها از زندانيانيان سياسی سلب می شد و به آنها غذا داده نمی شد.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، تشديد فشار،تهديد ،بازجوئی و شکنجه زندانيان سياسی ،احضار ،بازجوی و تهديد خانواده های آنها را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکيل جلسه اصطرار شورای امنيت سازمان ملل متحد برای پايان دادن به جنايت عليه بشريت که بطور سازمان يافته و مستمر توسط رژيم ولی فقيه عليه مردم ايران بکار برده می شود.

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
۱۵ بهمن ۱۳۸۸ برابر با ۰۴ فوريه ۲۰۱۰


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016