دوشنبه 5 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

روزنامه انديشه‌نو و هفته‌نامه بهار زنجان لغو مجوز شدند، آفتاب

روزنامه «انديشه نو» به استناد ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، لغو مجوز شد؛ هفته‌نامه «بهار زنجان» به دليل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و توهين به مقامات کشور، مشمول بندهای ۲ و ۸ ماده ۶ تشخيص داده شد و به‌دليل اصرار بر تخلفات به استناد تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات، لغو مجوز شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آفتاب: رامين خاطرنشان کرد: در اين جلسه گزارش تخلفات نشريات مطرح و به اين شرح تصميم‌گيری شد، روزنامه «انديشه نو» به استناد ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، لغو مجوز شد؛ هفته‌نامه «بهار زنجان» به دليل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و توهين به مقامات کشور، مشمول بندهای ۲ و ۸ ماده ۶ تشخيص داده شد و به‌دليل اصرار بر تخلفات به استناد تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات، لغو مجوز شد. همچنين در اين جلسه تقاضای تغيير وضعيت ۳۵ نشريه مطرح و مورد رسيدگی قرار گرفت.

دبير هیأت نظارت بر مطبوعات از موافقت با انتشار ۴ ماهنامه، ۱ دو ماهنامه، ۶ فصلنامه و يک سالنامه خبر داد.

به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدعلی رامين ضمن اعلام اين خبر افزود: در اين جلسه با انتشار ماهنامه «اتاق سبز» به صاحب‌امتيازی و مديرمسئولی «حسين ابدالی»، ماهنامه «کشاورزيار» به صاحب‌امتيازی «انجمن صنفی کارفرمايان بخش کشاورزی استان خوزستان» و مدير‌مسئولی «سيد علی سلطان ابراهيمی»، ماهنامه «نامه انديشه» به صاحب‌امتيازی و مدير‌مسئولی «علی پورمحمدی ماهونکی» موافت شد.

وی ادامه داد: همچنين با انتشار ماهنامه «حوزه پويا» به صاحب امتيازی و مدير‌مسئولی «علی پورمحمدی ماهونکی»، دو‌ماهنامه «آوای آزمايشگاه» به صاحب امتيازی و مدير مسئولی «آقای فريدالدين ارائی‌نژاد»، فصلنامه «پرتو دانش» به صاحب امتيازی و مدير مسئولی «آقای عليرضا رحيمی»، فصلنامه «خلاقيت رياضی» به صاحب امتيازی و مدير مسئولی «مهدی ايمانی‌نژاد»، فصلنامه «Aryan Heritage» به صاحب امتيازی «پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنيگ و گردشگری» و مدير مسئولی «سيدمهدی موسوی»، فصلنامه «صنعت امروز» به صاحب‌امتيازی «خانه صنعت و معدن استان فارس» و مدير مسئولی «عليرضا قدرتی»، فصلنامه «پژوهش‌های آينده اقتصاد» به صاحب امتيازی و مدير مسئولی «مرتضی عزتی»، فصلنامه «ره‌آورد پژوهش نگهداری و تعميرات» به صاحب امتيازی «انجمن نگهداری و تعميرات ايران»‌ و مدير مسئولی «مهدی بهزاد»، سالنامه «صنايع شيميايی اکسير» به صاحب امتيازی «انجمن علمی تخصصی صنايع شيميايی اکسير» و مدير‌مسئولی «غلامحسين روان‌روی» نيز موافقت شد.

رامين خاطرنشان کرد: در اين جلسه گزارش تخلفات نشريات مطرح و به اين شرح تصميم‌گيری شد، روزنامه «انديشه نو» به استناد ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، لغو مجوز شد؛ هفته‌نامه «بهار زنجان» به دليل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و توهين به مقامات کشور، مشمول بندهای ۲ و ۸ ماده ۶ تشخيص داده شد و به دليل اصرار بر تخلفات به استناد تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات، لغو مجوز شد همچنين در اين جلسه تقاضای تغيير وضعيت ۳۵ نشريه مطرح و مورد رسيدگی قرار گرفت.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016