پنجشنبه 19 خرداد 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

متن کامل سخنان محسن مخملباف در اولين سالگرد جنبش سبز در پاريس که در تلويزيون جمهوری اسلامی تحريف شد، خانه فيلم مخلباف

متن کامل سخنرانی محسن مخملباف در اولين سالگرد جنبش سبز در پاريس، که اکنون پس از يک سال تاخير و با تحريف در تلويزيون جمهوری اسلامی به نمايش در آمده است.

فيلم سخنان محسن مخملباف در نشست پاريس:

http://www.youtube.com/watch?v=A3cJCrY4aH0&feature=mfu_in_order&list=UL

متن کامل سخنرانی محسن مخملباف در نشست پاريس

خانم ها ، آقايان،دوستداران دمکراسی در جهان!

ملت ايران در سال گذشته هم چون دانشمندان سرنوشت خويش را به آزمايش گذاشت و کوشيد با سعی و خطا ابتدا خود را و قوت و ضعف خويش را بازشناسی کند و همزمان خود را تغيير دهد.اين پروژه تحقيقاتی ملی که نامش جنبش سبز است، پس از يک سال به يک خود آگاهی اجتماعی و يک ديگر آگاهی از سوی مردم جهان منجر شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نتيجه اين آزمايش ها نشان داد به خلاف آنچه ديگران می انديشيدند، مردم ايران آماده و پذيرای دمکراسی هستند. اما آزمايش جنبش سبز در عين حال نشان داد که گويی اين جهان معاصر است که هنوز آماده پذيرش دمکراسی ايرانيان نيست.
به عنوان نمونه در شرايطی که موسوی به همراه سه ميليون جمعيت در خيابان ها فرياد دمکراسی خواهی سر می داد، پاسخ جامعه جهانی از زبان اوباما اين بود: برای ما کنترل بمب اتم ايران مهم است و ما کاری به امور داخلی ايرانی ها نداريم .وی در اين رابطه حتی نامه به خامنه ای نوشت و به او تضمين داد که در امور داخلی
ايران دخالت نخواهد کرد. و از اين نامه خامنه ای برای سرکوب مخالفين جرات يافت.
آزمايش ها در دهه گذشته نشان می دهند هرگاه منافع غرب ايجاب کند، مثلا در مقابل حمله به دو ساختمان در نيورک (با حدود ۵ هزار کشته) حاضراست دو کشور هم چون عراق و افغانستان را تسخير کند.( حتی اگر صد هزار نفر کشته شوند، ) اما حاضر نيست در مقابل ميليون ها ايرانی که فرياد می زنند دمکراسی ما دزديده شد
،حتی در عرصه ديپلماسی حمايتگر باشد.
در اين يک سال غرب نيز دست به آزمايش زد. پروژه آزمايشی غرب سازش با احمدی نژاد بر سر مساله اتمی بود که شکست خورد .آزمايشی که بارها آزمايش شده بود و شکست خورده بود. اکنون پروژه تحريم ايران به آزمايش گذاشته می شود .سوال ايرانيان اين است: اگر بر فرض محال حکومت ايران در مقابل اين تحريم های نه
چندان قوی تسليم شد و دست از ساخت بمب اتم بطور موقت برداشت، مساله دمکراسی در ايران چه خواهد شد؟ آيا غرب آن را فراموش می کند و دوباره خواهد گفت:اين مردم ايرانند که هنوز آماده دمکراسی نيستند؟
چرا صادقانه نمی پذيريد که شما غربيان هنوز آماده دمکراسی ما ايرانيان نيستيد.
متاسفانه آزمايش ها نشان می دهند که غرب معاصر ما ايرانيان را بيشتر تروريست ويا نفت فروش ديده است .پس يا از ما ترسيده يا به نفت ما طمع کرده است.حال آن که ما انسانيم هم چون شما.و آماده و شايسته دمکراسی هم چون شما.و بدون دمکراسی ما دمکراسی شما کامل نخواهد شد.
پيش بينی ما اين است که پروژه آزمايشی جديد شما برای کنترل اتم از طريق تحريم ايران نتيجه کافی نخواهد داد. آنگاه مجبوريد يکی از دو پروژه بعدی را آزمايش کنيد:
کنار آمدن با ايران اتمی
و يا حمله به ايران.

بياييد قبل از آن که تسليم ايران اتمی شويد و يا حمله به ايران و پيامدهايش را چون عراق و افغانستان آزمايش کنيد، کمک به توسعه دمکراسی در ايران را به آزمايش جدی بگذاريد.
به آمريکا به عنوان پيشنهاد عملی اعلام می کنم ، حالا که مديران "VOA" را عوض کرده ايد، مديريت جديد را در راستای اطلاع رسانی به مردم ايران انتخاب کنيد. جنبش دمکراسی خواهی ايران نيازمند اطلاع رسانی است.
و از شما اروپائيان می خواهم بخش فارسی يورو نيوز را برای اطلاع رسانی ايرانيان به آزمايش بگذاريد و نتايج آن را ارزيابی کنيد.
در حقيقت قبل از آن که از سر اجبار با بمب های واقعی سرزمين ما را آزمايش کنيد، ما را با بمباران اينفورميشن آزمايش کنيد.
چندی پيش رئيس جمهور فرانسه آقای سرکوزی گفته بود:
ايرانيان لايق رهبران لايق تری هستند.
اگر چنين است لطفا دمکراسی ايران را بر سر بمب اتمی با رهبران نالايق کنونی ايران معامله نکنيد.

محسن مخملباف


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016