یکشنبه 13 شهریور 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اتحادرا نه در شعارهای توخالی بلکه در عمل به اثبات برسانیم! ناصر مستشار

خوب به یاد می آورم که در اوج جنبش سبز مردم ایران ،بسیار ی ازانتقاد ها بسوی آذربایجانی ها سرازیر شده بود که چرا آنها در جنبش عظیم سبز مانند گذشته که در تحولات تاریخی نقش بسزائی داشتند از سهم کمتر برخوردار مانده اند!

آذربایجانی ها به درستی از فقدان برنامه حقوق ملی در برنامه جنبش سبز انتقاد داشتند و بدین خاطرآنطوریکه می بایستی در آن حرکت درخشش نمایند ،از خود واکنش جدی تر نشان ندادند!

اما اینک سئوال در اینجاست ،حالاکه جنبش سبزی که می رفت ایران را به دوران "طلائی امام راحل" ببرد به بن بست رسیده است و کسی به شعاراجرای بی تنازل قانون اساسی ولایت فقیه اعتنائی نمی ورزد ـ پس می توان به عدم شرکت آذربایجانی ها در آن جنبش حقانیت داد!

اینک آذربایجانی در جنبش نجات محیط زیست منطقه در انتظار اعلام اتحاد و همستگی بقیه خلق های ساکن ایران هستند!

آذربایجانی ها که همواره آغاز گر جنبش های بزرگ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران بوده اند اینک نیزجنبش نجات محیط زیست خلق آذربایجان که علیه خشک شدن دریاچه ارومیه آغاز شده است به اولین جنبش رهائی بخش قاره آسیا تبدیل شده است!

از همین امروز وظیفه همبستگی با خلق آذربایجان در راه نجات دریاچه ارومیه که از ناکار آمدی حکومت اسلامی در همه حوزه ها وعرصه ها ناشی شده است ودیگر خواسته های با واسطه و بلا واسطه مردم ایران را در برمی گیرد ـ بردیگر هموطنان سنگینی می کند!

وجود حکومت اسلامی در ایران یک توهین بزرگ و فراموش نشدنی در تاریخ به همه خلق های ساکن ایران هست و این نقیصه هرچه سریعتر باید توسط همه مردم این سرزمین از میان برداشته شود!تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


توهین به خمینی در روزنامه اطلاعات در سال 1356 باعث آغاز انقلاب ارتجاعی واسلامی گردید. خمینی یک نفر بود ویک توهین به او باعث اعتراضات وطغیان مردم گردید، حالا به محیط زیست خطه آذربایجان تجاوزی آشکار صورت گرفته شده است . مردم غیور آذربایجان همواره از پیشتازان راه آزادی وسربلندی این مرز وبوم بوده اند. آذربایجانیها همواره در طول تاریخ ثابت کرده اند که می توانند در تعیین سرنوشت ایران نقش بسزائی داشته باشند.

حکومت اسلامی باآگاهی به این موضوع در فکر ایجاد تفرقه وتشتت ملی در میان مردم گام برمی دارد.. اساسا همان شلاقی که برپیکرمردم آذربایجان می خورد برپیکر دیگر خلق های ایران هم می خورد.در زندانها ی ج.ا با همه زندانیان آزادیخواه ومبارز به یکسان برخورد می شود وهمه آنها جان عزیزشان را زیر شکنجه حکومت اسلامی به یک میزان از دست می دهند! اگرمردم آذربایجان سرکوب میشوند ،آن سرکوب توسط پاسدار آذربایجانی صورت می گیرد که توسط حکومت برای سرکوب کردن خلقها پرورانده شده اند ودارای تفکرات ارتجاعی واسلامی هم هستند.

در این برهه تاریخ برشانه همه هموطنان فارس زبان وظیفه ائی بسیار مهم وتاریخی سنگینی می کند وآن وظیفه چیزی نیست جزء اعلام همبستگی با هموطنان آذری در ایران علیه حکومت اسلامی تا ملایان در برنامه های اهریمنی شان به شکست منجر گردند!از همین امروز همه جریانات سیاسی ایرانی اعم از ترک وفارس وعرب وکرد وبلوچ می توانند در اعلامیه های مشترک ویا مستقل مسئله تجاوز به محیط زسیت آذربایجان را محکوم نمایند ودر همین راستا رژیم اسلامی حاکم برایران را بعنوان آتش بیار معرکه به رسوائی بکشانند.

در همین جا باید حساب مردم روشن بین آذر بایجان را با عده ائی معدود جدائی طلب جدا کرد. امروز از جانب حکومت اسلامی به مردم آذربایجان توهین می شود وروز دیگر به خلق کرد وروز دیگر به خلق های دیگر، واین توهینات همچنان ادامه خواهد داشت !رژیم در اندیشه بدست آوردن اتم اسلامی است ودرهمین راستا همه شرایط سرکوب را علیه نیروهای آزدایخواه مهیا می سازد.

منحرف ساختن اذهان عمومی علیه خود از شیوه های شناخته شده رژیم اسلامی می باشد. موقعی سیل این توهینات متوقف خواهد شد که دیگر رژیم توطئه گر وتفرفقه افکن کنونی در اریکه قدرت نمانده باشد ویک نظام دمکراتیک باحفظ حقوق ملی وفدراتیو برسرکار بیاید.باتمام قوا باید تجاوز به محیط زیست آذربایجان را دست مایه ائی برای احاد های بزرگتر قرار داد تا طومار حکومت اسلامی را برای همیشه از میهنما ن ایران برچینیم!


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016