دوشنبه 8 اسفند 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه گروهی از فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی به صدای آمريکا در مورد مصاحبه با پرويز ثابتی

آقای کاوه باسمنجی
سردبير بخش فارسی صدای آمريکا
رونوشت : آقای سيامک دهقان پور مسئول برنامه افق

در برنامه «افق» شبکه فارسی صدای آمريکا، مورخ هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۰ (۷ فوريه ۲۰۱۲)، در مصاحبه ای از قبل ضبط شده با آقای پرويز ثابتی، رئيس اداره سوم سازمان اطلاعات و امنيت کشور (ساواک) ايران در سال های قبل از انقلاب ۱۳۵۷، نامبرده ضمن انکار اعمال شکنجه درباره بازداشت شدگان و زندانيان سياسی آن دوران کوشيد که کارنامه جنايات شکنجه گران ساواک را محو کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


چهره آقای ثابتی به عنوان «مقام امنیّتی» بر روی تلويزيون ايران هنوز از خاطره ها نرفته است. پرويز ثابتی آن زمان هم در توجيه سياست سرکوب، قتل و شکنجه زندانيان سياسی صحنه گردان آن نمايش های ضّدبشری بود.
ما امضاکنندگان اين نامه، که همگی مان طعم شکنجه های دستگاه تحت مديريت آقای ثابتی را چشيده و شاهد ضجه های دائمی بازداشت شدگان در اثر شکنجه در اطاق های بازجويی آن دوران بوده ايم، گواه وجود شکنجه به عنوان واقعيتی سيستماتيک، جاری و رايج در زمان مديريت آقای ثابتی بر اداره سوم ساواک هستيم و اظهارات او در مصاحبه مذکور را کتمان آگاهانه حقيقت تلقی می کنيم.
ما امضاکنندگان اين نامه، که علاوه بر ستم‌های رژيم شاه به انحاء مختلف متحمل اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی نيز شده ايم، خواستار فرصتی از صدای امريکا تنها برای ارائه جزئی از انبوه مدارک و حضور چند شاهد از ميان صدها تن، جهت شهادت بر وجود شکنجه سيستماتيک و جاری در بازداشتگاه های ساواک، و ابطال ادعای آقای ثابتی داير بر نبود شکنجه ايم. از اين طريق است که صدای آمريکا می تواند مانع از اين برداشت شود که در اشاعه ناراستی و اجحاف نسبت به قربانيان شکنجه در ايران، از جمله نسبت به امضاکنندگان اين نامه، سهيم بوده است.
يادآوری اين نکته را هم ضروری می دانيم که شکنجه بر طبق «عهدنامه بين المللی منع شکنجه و مجازاتهای اهانت آميز و غيرانسانی» (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۸۴) ، جنايت بين المللی به شمار می آيد و دولت های عضو اين عهدنامه و از جمله ايالات متحده امريکا، موظفند کسانی را که در صدور دستور يا اعمال شکنجه نقش داشته اند، هر چند که ملیّت خارجی داشته و در خارج از قلمرو آنان مرتکب آن جنايات شده باشند، در محاکم خود مورد پيگرد قرار دهند. رسانه های خبری در کشورهای دموکراتيک هم همواره در کشف حقيقت و معرّفی جنايتکاران سهم به سـزايی دارند.
ما منتظر اعلام تصميم شما در پاسخ به درخواست مان هستيم.
با احترام

۱. آذرافروز ناصر
۲. آذرفرد حسن
۳. آذرنوش رسول
۴. آراکلی سرژ
۵. آزادگر محمد
۶. آلادپوش مرتضی
۷. آهوقلندری پروين
۸. ابراهيم زاده باقر
۹. ابراهيم زاده مهدی
۱۰. ابراهيمی داوود
۱۱. ابن جلال حبيب
۱۲. احمد زاده مستوره
۱۳. احمدی فريدون
۱۴. اخوان بيطرف محمود
۱۵. اسلامی الهه
۱۶. اسلامی مهدی
۱۷. اعظمی محمد
۱۸. افراخته ناهيد
۱۹. اکرمی رضا
۲۰. الاردبيلی محمد
۲۱. امام حسام
۲۲. امانی احمد
۲۳. امينی بهمن
۲۴. امينيان هادی
۲۵. انورحقيقی حسين
۲۶. انورحقيقی عباس
۲۷. براهنی رضا
۲۸. برهمندی بيژن
۲۹. برهون محمدطاهر
۳۰. برزوئی علی
۳۱. بلدی يداله
۳۲. بنی هاشمی شريفه
۳۳. بهادری حسين
۳۴. بهبودی حسين
۳۵. بهتوئی عليرضا
۳۶. بهمنش سيما
۳۷. بهنام ماکوئی اژدر
۳۸. بی نياز بيت اله
۳۹. پاک نژاد عباس
۴۰. پاک نيا خليل
۴۱. پرزين حبيب
۴۲. پرويز مهدی
۴۳. پورجانکی حسين
۴۴. پورقباد ارسلان
۴۵. پورمندی احمد
۴۶. پورنقوی علی
۴۷. پيوندی نويد
۴۸. تاج احمدی اصغر
۴۹. تاجمير رياحی حبيب
۵۰. تام نقی
۵۱. تقی زاده ايرج
۵۲. توسلی ابوالفضل
۵۳. جباری مهدی
۵۴. جعفری حسن
۵۵. جعفری سکينه(عاطفه)
۵۶. جمشيدی فردوس
۵۷. جوادی رضا
۵۸. جوشنی رضا
۵۹. جوشنی سارا
۶۰. جهانبخش جعفر
۶۱. حاتم لو سيف الدين
۶۲. حجتی هوشنگ
۶۳. حدادپور محمد
۶۴. حرمتی پور محسن
۶۵. حسنوند گودرز
۶۶. حسينی حميد
۶۷. حلمی پور ابراهيم
۶۸. حميديان نقی
۶۹. خاکسار نسيم
۷۰. ختائی اسماعيل
۷۱. خسروی زاگرس
۷۲. خرسند خسروشاهی رضوان
۷۳. خرسند علی اصغر
۷۴. خليق بهروز
۷۵. خليلی عباس
۷۶. خوشبخت احمد
۷۷. دارابيگی مجيد
۷۸. دانشگری رقيه
۷۹. درخشنده حميد
۸۰. دستگير محمد
۸۱. دقتی رضا
۸۲. دوستدار اکبر
۸۳. دوستدار غلام
۸۴. راهی حسن
۸۵. رجبی مهدی
۸۶. رزمی ماشااله
۸۷. رحمانی نژاد ناصر
۸۸. رکنی فرهمند
۸۹. رنجبر تالاری محمد
۹۰. رنجکشان ابراهيم
۹۱. روح اله ويدا
۹۲. زرکش احمد
۹۳. زمانی محمدرضا
۹۴. سازور حسين
۹۵. سازور محسن
۹۶. ستاری علی
۹۷. ستوده بهروز
۹۸. سجادی جمال
۹۹. سجودی غلامرضا
۱۰۰. سرکوهی فرج
۱۰۱. سعادتی ثريا
۱۰۲. سلطان آبادی کيومرث
۱۰۳. سلطانزاده هدايت
۱۰۴. سمساری تقی
۱۰۵. سوری اکبر
۱۰۶. سياهپوش مرتضی
۱۰۷. سيف اکبر
۱۰۸. شالگونی جلال
۱۰۹. شبان علی
۱۱۰. شوکتی رسول
۱۱۱. صادق زاده اسفنديار
۱۱۲. صادقی پرويز
۱۱۳. صمديان حسن
۱۱۴. صيامی فرهاد
۱۱۵. طاهری پور جمشيد
۱۱۶. طبيب غفاری هيبت اله
۱۱۷. طلوع علی
۱۱۸. عاقلی زاده عباس
۱۱۹. عبدالرحيم پور مجيد
۱۲۰. عرب زاده حسن
۱۲۱. عزيزخانيان ماسيس
۱۲۲. عزيزی حسن
۱۲۳. عصاره نادر
۱۲۴. عقيلی فروهر
۱۲۵. عليمحمدی ثريا
۱۲۶. عمرانی بهزاد
۱۲۷. عمرانی ميرحميد
۱۲۸. عيسی بيگلو هوشنگ
۱۲۹. غروی فاطمه (طاهره)
۱۳۰. عزت پور عبداله
۱۳۱. فارسی محمد
۱۳۲. فتاپور مهدی
۱۳۳. فتحی مسعود
۱۳۴. فخاری حسن
۱۳۵. فراهتی حمزه
۱۳۶. فرسائی فهيمه
۱۳۷. قاسمی وجيه اله
۱۳۸. قائميان پرويز
۱۳۹. قريشی فيروز
۱۴۰. قليائی باقر
۱۴۱. قلی زاده قدرت
۱۴۲. قنبری شهرام
۱۴۳. کاظم زاده افشار حسين
۱۴۴. کاويانی محمدرضا
۱۴۵. کريمی اسفنديار
۱۴۶. کريمی بهزاد
۱۴۷. کريمی رضا
۱۴۸. کريمی فرزاد
۱۴۹. کهوند اصغر
۱۵۰. گلابچی مقدم عباس
۱۵۱. گلشاهی حسن
۱۵۲. گيلکی بهرام
۱۵۳. لاريمی علی
۱۵۴. ماوائی سيروس
۱۵۵. محجوبی بهجت
۱۵۶. محجوبی عفت
۱۵۷. محسنی عطا
۱۵۸. محمدی احمد
۱۵۹. محمودی ضرغام
۱۶۰. مختاری پرويز
۱۶۱. مختاری منوچهر
۱۶۲. مدرسی سيامک
۱۶۳. مدنی مصطفی
۱۶۴. مشيری قاسم
۱۶۵. مصلی نژاد عزت
۱۶۶. مطلب زاده بهروز
۱۶۷. مظاهری عباس
۱۶۸. معتدل محمدعلی
۱۶۹. معمارحسينی مهراعظم
۱۷۰. ملک محمدی مرتضی
۱۷۱. ممبينی امير
۱۷۲. منفرد زاده اسفنديار
۱۷۳. منيری فاضل محمد
۱۷۴. مولازاده مسعود
۱۷۵. مولودی صفا حسين
۱۷۶. مهتدی عبداله
۱۷۷. ميرمؤيدی هادی
۱۷۸. مير هاشمی اشرف
۱۷۹. ميرزازاده نعمت (م آزرم)
۱۸۰. ناظمی محمدرضا
۱۸۱. ناظمی ناهيد
۱۸۲. ناظمی نوشزاد
۱۸۳. نژند زهره
۱۸۴. نعيمی حميد
۱۸۵. نقی پور حسين
۱۸۶. نگهدار فرخ
۱۸۷. نوائيان داوود
۱۸۸. نويدی پرويز
۱۸۹. نيری ايرج
۱۹۰. نيکخواه کاظم
۱۹۱. هادی طلب عليرضا
۱۹۲. هاشمی حسام
۱۹۳. هاشمی صديقه (منير)
۱۹۴. وثوقی داريوش
۱۹۵. وکيلی سيمين
۱۹۶. يزديان منوچهر
۱۹۷. يلفانی محسن
۱۹۸. يوسفی ايرج

۲۶ فوريه ۲۰۱۲


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016