چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احزاب عمده کرد از خواسته های خود می گويند: همگرايی کردها، سرنگونی بشار اسد و مخالفت با مداخلات ترکيه

سايت ان ان اس روژ ـ در هفته های گذشته اخبار ضد و نقيضی در خصوص وضعيت سياسی کردهای سوريه و احزابشان در رسانه های مختلف منتشر گرديد.
به منظور بررسی برخی از اين رخدادها و موضع جريان های سياسی فعال در اين بخش از کردستان به گفتگو با فارس تمو، فرزند مشعل تمو، مصطفی اسماعيل يکی از اعضای کميته اجرايی انجمن ميهنی کردهای سوريه و همچنين نواف خليل مسئول مطبوعاتی حزب اتحاد دمکراتيک پرداختەايم.
فارس تمو فرزند مشعل تمو در گفتگو با NNS ROJ، ضمن تکديب اين ادعا که وی مسئوليت ترور پدرش را متوجه اعضای حزب کارگران کردستان يا حزب اتحاد دمکراتيک کرده باشد، گفت فرمان ترور مشعل تمو از سوی بشار اسد صادر شده و اجرای آن نيز توسط نيروهای او صورت گرفته است.
آقای تمو همچنين می گويد شفاف نبودن برخی از سياست های "پ.ی.د" می تواند باعث سوءاستفاده رژيم بشار اسد شود تا از اين طريق مسئوليت اعمال خود را متوجه حزب اتحاد دمکراتيک نمايند.
مصطفی اسماعيل، عضو کميته اجرايی انجمن ميهنی کردهای سوريه نيز در مصاحبه با NNS ROJ از وجود يک تفاهم نامه ميان اين انجمن و حزب اتحاد دمکراتيک خبر می دهد و می گويد که آنها به منظور ادامه گفتگوها و تقويت مناسبات ميان دو طرف، هيئتی تشکيل دادەاند.
آقای اسماعيل ضمن انتقاد از اظهارات اخير رئيس شورای ملی سوريه و سياست های دولت ترکيه گفت ميان ديدگاههای حزب بعث سويه و شورای ملی سوريه در خصوص مطالبات کردها، تفاوت چندانی وجود ندارد.
همچنين نواف خليل، مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتيک تاکيد می کند که آنها همکاری هايی با انجمن ميهنی کردهای سوريه داشته و دارند و همچنين توانسته اند نظر کميته هماهنگی ميهنی سوريه برای به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم کردستان را جلب بکنند.
او تاکيد می کند که حزب اتحاد دموکراتيک بخش های گسترده ای از جامعه کردستان را سازماندهی کرده و به دنبال سرنگونی بشار اسد و نيز تحقق «خودمديريتی دموکراتيک» برای کردهای سوريه است. اين حزب از سرسخت ترين مخالفان مداخلات ترکيه است و در همين راستا شورای ملی سوريه را به دليل اينکه تحت تاثير ترکيه است، مورد انتقاد قرار می دهد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


فارس تمو: پدرم با فرمان بشار اسد کشته شد
فارس تمو، فرزند مشعل تمو با تاکيد بر اينکه فرمان ترور پدرش از سوی بشار اسد صادر شده و اجرای آن نيز از سوی نيروهای او صورت گرفته به NNS ROJ گفت: «رژيم از وجود مشعل تمو احساس خطر می کرد و به همين خاطر فرمان ترور وی از سوی بشار اسد صادر شد. شهادت مشعل تمو باعث تداوم قيام مردمی در سوريه و خصوصا کردستان شد، چراکه مشعل تمو عاملی برای همگرايی ميان اعراب، کردها و آشوری ها بود. »
اين فعال سياسی همچنين گفت: «جزئيات بيشتری درباره کشته شدن مشعل تمو در اختيار ما قرار گرفته که نشان می دهد ايشان توسط دولت سوريه ترور شده است. »
فارس تمو در پاسخ به اين پرسش که آيا شما در مصاحبه با يک رسانه آلمانی، حزب کارگران کردستان يا حزب اتحاد دمکراتيک را به عنوان عامل کشته شدن پدر خود معرفی کردەايد، اظهار داشت: «من هيچ گاه چنين چيزی نگفتەام، من تنها گفتەام به علت شفاف نبودن برخی از سياست های حزب اتحاد دمکراتيک، رژيم قادر خواهد تا از اين مسئله سوءاستفاده کرده و مسئوليت کارهای خود را متوجه يک حزب کردی نمايد. ژيم بشار اسد با اين نوع سوء استفاده می خواهد ميان جريان های کرد اختلاف ايجاد کند. »
وی در ادامه افزود: «من اگر چيزی گفتە باشم صرفا جنبەی انتقادی داشته و هيچ وقت حزب اتحاد دمکراتيک را به عنوان عامل ترور يا ارعاب معرفی نکردەام. اين حزب يک نيروی کردی است و برادر ماست. »
آقای تمو درباره وضعيت جريان های سياسی کرد پس از کشته شدن مشعل تمو به NNS ROJ گفت جوانان جنبش همچنان بر تداوم فعاليت های خود مصر هستند، افراد زيادی هم اکنون در زندان به سر می برند، اما بسياری از اين نيروها به دليل تهديدهايی که از سوی دولت سوريه متوجه آنها خواهد بود خود را آشکار نکردەاند.
فارس تمو اميدوار است با تشکيل مجلس اين جنبش فکری، بتوانند درباره مسائل مربوط به آينده تصميم گيری نمايند.

تفاهم با اپوزسيون عرب بعيد است
مصطفی اسماعيل عضو کميته اجرايی انجمن ميهنی کردهای سوريه و از اعضای مسئول روابط خارجی اين انجمن است.
وی درباره موضع اخير برهان غليون، رئيس شورای ملی سوريه به NNS ROJ گفت: «اظهارات اخير برهان غليون در روزنامه رووداو، اعتراض و نارضايتی انجمن ميهنی کردهای سوريه و اعضای شورای رهبری اين انجمن را به دنبال داشته است. »
مصطفی اسماعيل در اين باره اضافه کرد که برای نشان دادن نارضايتی به گفتەهای آقای غليون، جمعەها را با اسامی کردی نامگذاری کرده و در تظاهرات هايی که در روز جمعه در شهرهای مختلف کردستان برگزار شد، يک تومار اعتراضی به امضای کردستانيان رسيد و برای ايشان ارسال شد.
از اين عضو کميته مرکزی انجمن ميهنی کردهای سوريه پرسيديم که آيا شورای ملی سوريه، حقوق و مطالبات کردها در سوريه را به رسميت خواهند شناخت و در کل در اين باره چه فکر می کنند.
وی در پاسخ اظهار داشت: «اگرچه از همان آغاز اعتراض ها در سوريه ما با بيشتر جريان های اپوزسيون عرب در ارتباط بوديم، اما متاسفانه تاکنون هيچ پيشرفتی در اين روابط حاصل نشده و هيچ نشانەايی مبنی بر پذيرش خواستەهای سياسی و مدنی کردها از سوی شورای ملی سوريه ديده نمی شود. »
مصطفی اسماعيل رسيدن به تفاهم با اپوزسيون عرب را در کوتاه مدت بعيد دانست و گفت: «مواضع شورای ملی سوريه در خصوص حقوق مردم کرد تفاوت چندانی با ديدگاه حزب بعث ندارد و به همين خاطر رسيدن به هرگونه تفاهمی با اپوزسيون عرب در کوتاه مدت بعيد به نظر می رسد. »
اين عضو روابط خارجی انجمن ميهنی کردها با تاکيد بر اينکه به هيچ عنوان با ايجاد يک دولت متمرکز در سوريه موافقت نخواهند کرد گفت: «ما خواهان به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت کردها در چارچوب کشور سوريه هستيم. »
مصطفی اسماعيل همچنين اضافه کرد تفاوت های بسيار فاحشی در ديدگاههای ما و رهبران عرب وجود دارد، اما با اين حال به انجام گفتگوها تا رسيدن به يک تفاهم دوطرفه ادامه خواهيم داد.
آقای اسماعيل در بخش ديگری از اين مصاحبه و در رابطه به تاثير کشورهای منطقه از جمله ترکيه بر مواضع اخير شورای ملی سوريه گفت: «به باور ما نقش دولت ترکيه در اين باره بسيار منفی است و اين کشور به طور مداوم در تلاش است تا کردها در سوريه به حقوق خود نرسند. بايد اين را در نظر داشت که امروز استانبول به پايگاه اصلی مخالفان تبديل شده و بيشتر رهبران اين جنبش در ترکيه به سر می برند. »
وی با اشاره به اينکه ميان دولت های سوريه و ترکيه دهها پيمان امنيتی برای مقابله با کردها وجود دارد، گفت: «برای اينکه ترکيه بتواند تهديدها در اين کشور را به حداقل برساند و پس از سقوط دولت اسد جايگاه خود را در اين کشور تقويت کند و به مثابه يک قدرت منطقەايی شناخته شود اين عملکرد را در پيش گرفته است و حتی در داخل اپوزسيون عرب از اخوان المسلمين حمايت می کند. »

گفتگو و تقويت مناسبات انجمن ميهنی کردها و حزب اتحاد دمکراتيک
در بخش ديگری از اين گفتگو به روابط ميان انجمن ميهنی کردها و حزب اتحاد دمکراتيک پرداختيم. مصطفی اسماعيل در اين باره به NNS ROJ گفت: «چند ماه پيش يک تفاهم نامه همکاری ميان حزب اتحاد دمکراتيک و انجمن ميهنی کردها در شهر قامشلی به امضا رسيد و علاوه بر اين يک هيئت عالی از سوی دوطرف به منظور تقويت مناسبات تشکيل گرديد و تاکنون نيز چندين بيانيه در اين باره منتشر کردەايم. »
اين فعال سياسی اضافه کرد: «با حزب اتحاد دمکراتيک قرار گذاشتەايم در صورتی که امکان مبارزه ما در زير يک چتر مشترک فراهم نگرديد، کورديناسيونی متشکل ازنمايندگان دو طرف و به منظور ايجاد هماهنگی تشکيل شود. »
آقای مصطفی اسماعيل همچنين گفت: «تفاهم نامەايی که به امضای ما رسيده است، يک تفاهم نامه سياسی نيست، بلکه صرفا در راستای ممانعت از بروز مشکلات داخلی در کردستان سوريه می باشد. »
وی ضمن تکذيب سفر اعضای انجمن ميهنی کردها به قنديل اظهار داشت: «همان طور که گفتم يک هيئت، وظيفه انجام ديدارها را برعهده دارد و گفتگوها ميان ما و حزب اتحاد دمکراتيک ادامه دارد. علاوه بر اين بر مبنای تصميم کميته مرکزی و کميته اجرايی انجمن، در تمام مناطق کردستان سوريه می بايد کميتەهای محلی تشکيل گردد و با حزب "پ.ی.د" نيز به همکاری بپردازند. »

سرنگونی بشار اسد آری، دخالت ترکيه خير!
نواف خليل، مسئول بخش اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتيک در گفتگو با NNS ROJ در پاسخ به اين پرسش که «حزب شما چه هدفی را در سوريه دنبال می کند و عملا چه فعاليت هايی انجام داده» می گويد: «حزب اتحاد دموکراتيک ۱۰ سال پيش تاسيس شد. زمانی که ما فعاليت هايمان را شروع کرديم، کمتر کسی از حقوق کردها در سوريه سخن می گفت. از آنزمان ما مشغول سازماندهی و آماده کردن مردم کردستان هستيم. برای اينکه کردها بتوانند امورات خودشان را اداره کنند. زمانی که تازه انقلاب مردم سوريه آغاز شده بود، ۶۳۵ عضو و هوادار ما در زندانهای رژيم بعثی محبوس بودند. وقتی اين پروسه جديد در سوريه آغاز شد، همه و برای مثال، وزارت خارجه بريتانيا هم می دانستند که حزب ما، قوی ترين و جدی ترين حزب کرد در سوريه است. اما خيلی ها نمی خواهند اين واقعيت را درک کنند.»
اين مسئول حزب اتحاد دموکراتيک در ادامه می افزايد: «پروژه ما خودمديريتی دموکراتيک برای کردستان سوريه است. به اين معنا که کردها بتوانند سازمان ها و تشکيلات خودشان را تشکيل بدهند، نهادهای سياسی، اجتماعی و رسانه ای خودشان را داشته باشند و خودشان را در نهايت آماده کنند تا بتوانند امورات اساسی خودشان را مديريت کنند و به يک خودگردانی دموکراتيک دست يابند. فعاليت های ما در اين راستاست. ما تلاش می کنيم که کردها بتوانند امورات خودشان را در همه زمينه ها و از جمله در زمينه های اقتصادی، امنيتی، و سياسی، اداره کنند. تلاش ما اين است که کردها بتوانند فرهنگ و هنر خودشان را آزادانه اعتلا دهند و در مجموع برای تحقق همه اينها، لازم است کردها به خودگردان باشند. ما اين مدل سياسی را خودمديريتی دموکراتيک می ناميم. »
نواف خليل در ادامه می افزايد: «سال گذشته حزب اتحاد دموکراتيک دستاوردهای زيادی داشت. به اين معنا که به اندازه توان و امکانی که داشتيم تلاش کرديم يک سيستم برای خودمان پايه ريزی کنيم. و منتظر نمانده ايم که رژيم دچار فروپاشی شود و بعد اقدام کنيم. قبل از فروپاشی رژيم ما کارهای اساسی خودمان را شروع کرده ايم. »
در بخش ديگری از اين گفتگو از مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتيک پرسيديم: «چرا حزب شما به عضويت انجمن ميهنی کرد در سوريه در نيامده؟ چه مانعی وجود داشته؟»
وی در اين باره می گويد: «ما براساس تصميمی که گرفته ايم، مايل نيستيم در رسانه ها خيلی به اين مسائل بپردازيم اما متاسفانه برخی اوقات مسائل نادرستی اينجا و آنجا مطرح می شود که ما ناچار می شويم برای روشنگری توضيحاتی ارائه دهيم. از همان زمانی که تلاش های اوليه برای تاسيس انجمن ميهنی کرد در قاميشلی شروع شد، چندين ديدار و نشست برگزار شد که حزب اتحاد دموکراتيک فعالانه در آنها شرکت کرد. اين توضيح را هم اضافه کنم که دولت بشار اسد عملا نزد ما دچار فروپاشی شده. می توانيم بگوييم که تا اندازه زيادی، دولت اينجا در کردستان سوريه وجود ندارد. می توان آزادانه خود را نشان داد، تظاهرات اعتراضی به راه انداخت. می توان به خيابان رفت و شعار داد که مردم فروپاشی رژيم بشار اسد را می خواهند. در چنين فضايی ما پيشنهاد کرديم تا يک انتخابات برگزار کنيم و از راه اين انتخابات نمايندگان احزاب و جريانات سياسی و حتی شخصيت های مستقل و روشنفکران هم مشارکت داشته باشند؛ برای اينکه انجمن ميهنی کرد را تشکيل بدهند. اما در اين ميان دو، سه حزب وجود داشتند که مايل نبودند انجمن ميهنی کردها به اين شکل تشکيل شود. ما از روز اول دوست داشتيم و مايل بوديم همگرايی و هماهنگی بين احزاب کردستان سوريه وجود داشته باشد و هميشه به اين موضوع به شکلی مثبتی نگريسته ايم. اگر چه ما می خواستيم به شکلی ارگانيک تر و سيستماتيک تر اين همگرايی ايجاد شود، اما اين اتفاق نيافتاد. و به همين دليل ما به عضويت انجمن ميهنی درنيامديم. البته هنوز با کميته هماهنگی همکاری داريم. همه ی توافق نامه هايی که ما و آنها، اينجا و آنجا امضا می کنيم، روی سرنوشت و وضعيت همه کردهای سوريه تاثيرگذار است. »
از مسئول حزب اتحاد دموکراتيک می پرسيم: «حزب شما مخالف مداخله خارجی در سوريه است. بخصوص در خصوص مداخله نظامی ترکيه و ناتو هشدار داده ايد. چرا مخالف حمله نظامی عليه رژيم بشار اسد هستيد؟ آيا شما به اين شکل به رژيم بشار اسد نفع نمی رسانيد؟.»
آقای خليل در پاسخ می گويد: «هفته ی پيش رييس حزب اتحاد دموکراتيک در مسکو صراحتا گفت تا زمانيکه رژيم بشار اسد عوض نشود، مشکلات مردم ما رفع نخواهد شد. می خواهم توجه شما را به يک نکته جلب کنم! تا چندی پيش احزاب کردستان سوريه، اعضای انجمن ميهنی و …از تغييرات اساسی در داخل سوريه سخن می گفتند. مردم در خيابان ها شعار می دهند که سرنگونی رژيم را می خواهند. نگرش سياسی ما اين است و می گوييم: ما نمی توانيم به ارتش ترکيه بگوييم به کردستان خوش آمدی! ما از تصميمات مردم خودمان حراست می کنيم. ما نمی توانيم دقيقا درخواست ها و انتظاراتی را داشته باشيم که مردم حمص و حما دارند. هر گونه دخالت نظامی، وضعيت سوريه را بغرنج تر و وخيم تر خواهد کرد. ترکيه که حقوق کردهای خودش را به رسميت نمی شناسد، چطور می تواند برای سوريه دموکراسی به ارمغان بياورد؟ چطور می تواند موجوديت کردهای سوريه را به رسميت بشناسد؟ نمی خوام بيشتر در خصوص نگرش ترکيه نسبت به مساله کرد صحبت کنم اما آنچيزی که علنا در آخرين نشست اپوزيسيون سوريه در استانبول ديده شد اين بود که حتی کردهای عضو انجمن ميهنی سوريه هم عقب نشينی کردند. حتی گفته می شود که قطع نامه پايانی نشست به زبان ترکی و از طرف دولت ترکيه تهيه شده بود. چطور می توانيم همه اين تلاش های ترکيه برای نرسيدن کردهای سوريه به حقوقشان و نيز مانع هايی را که ترکيه ايجاد می کند نبينيم؟ چطور می توانيم به ارتش ترکيه بگوييم به سرزمين ما خوش آمدی؟ اگر قرار باشد مداخله نظامی عليه رژيم سوريه صورت بگيرد، ناتو اين مداخله را انجام خواهد داد. نزديک ترين عضو ناتو در منطقه هم ترکيه است. همگان می دانند ترکيه تا چه حد با مساله کردها سر ستيز دارد. »
وی در ادامه سخنانش به طرح کوفی عنان اشاره می کند و می افزايد: «در شرايطی که ما و همه جريانات ديگر اپوزيسيون، طرح کوفی عنان را مورد پذيرش قبول داده ايم و در شرايطی که همه يکصدا می گوييم خواستار حل مسالمت جويانه مشکلات هستيم، چطور می توانيم همزمان خواستار جنگ و حمله نظامی هم باشيم؟ در روزهای اخير، برهان غليون رييس انحمن ميهنی سوريه به روزنامه روداو گفت نه تنها فدراليسم را برای کردها قبول نمی کنيم، بلکه اساسا موجوديت کردها و کردستان را هم انکار کرد. در چنين وضعيتی هر گونه مداخله خارجی برای ما غيرقابل قبول است. »
در ادامه از نواف خليل می پرسيم: حزب شما عضو کميته هماهنگی ميهنی است. نگرش اين کميته در خصوص مساله کرد و حقوق کردها چطور است؟
آقای خليل در پاسخ می گويد: «روز ۱۴ همين ماه من در پاريس بودم و در آنجا کنگره فوق العاده کميته هماهنگی برگزار شد. برای اولين بار يک سند مهم در خصوص مساله کرد مورد پذيرش قرار گرفت و تصويب شد. در اين سند علاوه بر اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر مبنا قرار گرفت، حق تعيين سرنوشت برای کردها هم مورد پذيرش قرار گرفت. همچنين تاکيد شد که نقش کردها در تاسيس حکومت آينده سوريه هم حياتی و مهم است. در اين سند همچنين به اين پرداخته شده که برای به رسميت شناختن هويت ملی کردها در قانون اساسی جديد تلاش می شود. تلاش برای حل دموکراتيک و عادلانه مساله کرد در چهارچوب اتحاد دو ملت کرد و عرب در سوريه و اساس قرار دادن حقوق کردها در چهارچوب ميثاق های حقوق بشری، از جمله موارد ديگر قابل اشاره در اين سند است. در اين سند همچنين تاکيد شده که همه رفتارها و اعمال نژاد پرستانه که عليه ملت کرد صورت گرفته، بايد خاتمه يابد، اشتباهات تصحيح شوند و خسارات وارده به کردها جبران شود. اين تصميمات در کنگره فوق العاده شورای هماهنگی که ۱۴ آوريل در پاريس برگزار گرديد، تصويب شد و می توان گفت که آنها حقوق اساسی کردها را به رسميت شناختند. »
موضوع ديگری که با مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتيک در ميان گذاشتيم، اتهاماتی بود که عليه اين حزب اخيرا مطرح شده. در اين باره از او پرسيديم: «اخيرا در برخی خبرها و گزارشات ادعا شده که حزب شما شخصی به نام عبدالله بدرو را ترور کرده و همچنين ادعا شده که حزب اتحاد دموکراتيک مسئوليت اين ترور را هم پذيرفته. علاوه بر اينها، عده ای شما را متهم کرده اند که از راه تهديد و ارعاب و فشار در تلاش هستيد هژمونی خودتان را در کردستان سوريه تثبيت کنيد. اين ادعاها تا چه حد درست است؟»
نواف خليل در پاسخ می گويد: «اين اخبار و گزارشات، با هدف ضديت و دشمنی با حزب ما منتشر می شوند. شخص يا رسانه ای که ادعا کرده حزب اتحاد دموکراتيک مسئوليت ترور عبدالله بدرو را پذيرفته، اگر مستندان و مدارکی در اين زمينه دارد، بايد منتشر کند. موضوع عبدالله بدرو، يک مساله مالی بوده که ريشه اش به ۲۰ سال پيش برمی گردد و هيچ ارتباطی با حزب اتحاد دموکراتيک ندارد. حزب ما نه اين اقدام را قبول کرده و نه بيانيه ای در تاييد آن منتشر کرده. اين اتهام که گفته شده حزب اتحاد دموکراتيک مردم را تهديد کرده و مانع از برپايی اعتراضات مردمی شده، تلاشی است برای تخريب وجهه سياسی حزب ما. سوال اين است: واقعا چه کسی از اين اقدامات غيرمنصفانه سود می بيند؟ پايگاه اطلاع رسانی ما در دسترس است و همچنين در يوتيوب، دهها ويديو از اعتراضات و اجتماعاتی وجود دارد که با درخواست و فراخوان ما در شهرهای قاميشلی، حلب، عفرين و …برگزار شده و دهها هزار نفر به خيابانها آمده اند و عليه حکومت شعار داده اند. اگر اين اتهامات و اين ادعاها صحت داشت، چرا ۱۱ حزب کردی انجمن ميهنی کرد در سوريه هيچ موضعی درباره آن نگرفته اند؟ متاسفانه عده ای با انتشار اين شايعات و ادعاها، تلاش می کنند که اعتبار ما را زير سوال ببرند و متاسفانه يک موج تخريبی عليه ما به راه انداخته اند. از يک طرف برخی از احزاب کردستان سوريه می گويند موافق دخالت خارجی هستند، از طرف ديگر عده ای پيمان آدانا را امضا می کنند و عده ای هم زير سندی را امضا می کنند که در آن کرد را بخشی از امت عربی معرفی ميکنند، متاسفانه ديگران در قبال تمامی اين موارد سکوت کرده اند و اعتراضی نمی کنند اما به محض اينکه ما موضع تاريخی و ملی خودمان را در خصوص مخالفت با دخالت نظامی ترکيه اعلام می کنيم، تبليغات منفی عليه ما به راه می اندازند. اخيرا مطلبی در بی بی سی فارسی منتشر شده بود. ما با مسئولان بی بی سی تماس گرفتيم و اعلام کرديم که آنها می توانند دراين زمينه درخصوص تحرکات ما تحقيق کنند و در اين مورد با مردم کردستان سوريه تماس بگيرند و اقدامات و کارنامه ما را بررسی کنند. مواضعی که اخيرا عليه ما منتشر شده، برای ما سوال برانگيز است. کسانی که عليه ما تبليغات منفی و خلاف واقع به راه انداخته اند، وجدان خودشان را قاضی کنند. و از دهها و صدهای هزار نفری خجالت بکشند که به خيابانها می آيند. از آنهايی خجالت بکشند که تا اين لحظه که با شما صحبت می کنم، در زندان های رژيم بعث دربند هستند. همين اواخر بود که يکی از اعضای ما شهيد شد. »
در بخش ديگری از مصاحبه در خصوص موضوع ترور مشعل تمو نظر حزب اتحاد دموکراتيک را جويا می شويم.
- اقای خليل، طی مصاحبه ای که با فارس تمو، پسر مشعل تمو داشتيم، نامبرده گفت که رژيم سوريه مسئول کشته شدن پدرم است. در روزهای اخير ظاهرا يک روزنامه آلمانی به نقل از پسر مشعل تمو گفته که ترور مشعل تمو به دستور اسد بوده و ابهاماتی مبنی بر دخالت اعضای حزب کارگران کردستان را در اين ترور مطرح کردەاند. اما آقای تمو در مصاحبه با ما، چنين چيزی را تکذيب می کند و می گويد چنين حرفی نزده. مشخصا پرسش ما اين است: شما به عنوان حزب اتحاد دموکراتيک چه موضعی در خصوص ترور مشعل تمو داشته و داريد و آيا شما در اين موضوع دخالتی داشته ايد؟
مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتيک تصريح می کند: « ما صراحتا و علنا ترور مشعل تمو، شخصيت شناخته شده کرد را همان زمان محکوم کرديم. تلاش کرديم در مراسم تشييع پيکر وی شرکت کنيم. و شرکت کرديم. ممکن است آقای فارس تمو هنگام شهادت پدرش، به دليل سوگواری و شرايط سختی که با آن مواجه بودند، متوجه موضع حزب ما نبوده باشد. لازم می دانم به ايشان و همگان يادآوری کنم که موضع ما در اين زمينه کاملا شفاف و صريح بود. می خواهم توجه شما را به يک موضوع جلب کنم. تنها شخصی که تلاش زيادی کرد در اين مورد پروپاگاندای زيادی انجام دهد (…) بود. حتی خود فارس تمو در مورد آن شخص گفته بود که اين شخص بسياری از مدارک و اسناد پدرش را بعد از ترور با خود برده و دزديده. هنوز هم مشخص نيست که آن شخص به چه کاری مشغول است و چه بلايی سر آن مدارک و اسناد آورده است. ما به عنوان يک شهيد قابل ستايش کرد به مشعل تمو می نگريم. مراسمی ويژه برای ايشان برپا کرديم و در تجمعات زيادی از ايشان ياد کرديم و شخصيتش را ارج نهاديم. اما متاسفانه شايعه و دروغ بزرگی را منتشر کردند و تلاش کردند ما را در اين زمين متهم کنند. در شرايطی که ما دهها و صدها هزار طرفدار داريم، چه نيازی به تهديد داريم؟ حتی بسياری از آنانی که در آغاز اين شايعات را منتشر کرده بودند بعدها اظهارات خودشان را تکذيب کردند. متاسفانه عده ای در تلاش هستند که رژيم سوريه را که مسئول شهيد کردن يک شخصيت سياسی کرد است، تبرئه کنند و سپس حزب اتحاد دموکراتيک را متهم کنند. اين غيرقابل قبول است.»
پرسش بعدی ما در مورد طرح کوفی عنان است. از نواف خليل می پرسيم: «بسياری بر اين باورند که بشار اسد نمی تواند وعده هايش را عملی کند و اصلاحات واقعی را تحقق بخشد. ناظران کرد هم بر اين باورند که بشار اسد حاضر نيست حقوق و مطالبات کردها را مورد پذيرش قرار دهد. پيشبينی و تحليل شما در خصوص آينده سوريه و کردستان چيست؟»
اين مسئول حزب اتحاد دموکراتيک خاطر نشان می سازد: «ما به عنوان يک جنبش، هميشه از ضرورت انجام اصلاحات واقعی در سوريه سخن گفته ايم. اما واقعيت اين است که اساسا طبيعت و ماهيت سيستم سياسی بعثی، با اصلاح و تغيير بيگانه است و اجازه اصلاح را نمی دهد. برای مثال ديديم که قانون جديد تدوين شد اما در آن هيچ تغييری در خصوص کردها مشاهده نشد. حتی يک کلمه! تنها در يک مورد از ضرورت احترام به تنوعات فرهنگی و اجتماعی سخن گفته شده. منتاليته بعثی، ضد رفورم و ضد موجوديت کردهاست. عليه تنوعات است. رژيم بعثی يک اليگارشی است که امکان تغيير در آن وجود ندارد. هنگامی که کودکان در درعا به دليل شعارنويسی دستگير شدند، خانواده هايشان از رژيم خواستند که فرزندانشان را آزاد کند. رژيم حتی اين خواسته را هم قبول نکرد؛ چه برسد به اصلاحات و مطالبات اپوزيسيون و حقوق کردها. تا زمانيکه اين چهاچوب و اين منتاليته تغيير نکند و دچار فروپاشی نشود، امکان تغيير وجود ندارد. ما تا آنزمان به مبارزات و فعاليت های خودمان ادامه خواهيم داد و نهادهای مدنی، اجتماعی و سياسی را تاسيس و گسترش خواهيم داد. طرح کوفی عنان فرصت مناسبی بود برای مردم سوريه برای اينکه بتوانند بدون دخالت ديگران اين رژيم را از ميان بردارند. ما به عنوان حزب اتحاد دموکراتيک و کميته هماهنگی ميهنی و حتی انجمن ميهنی کردهای سوريه می گوييم کشتار و قتل عام در سوريه بايد خاتمه يابد. آنوقت ميليون ها تن به خيابان ها می آيند و مردم سوريه خودشان می توانند رژيم را تغيير دهند. اما برخی از کشورهای منطقه دوست ندارند اين طرح موفقيت آميز باشد.»
از او می پرسيم: «پس به اين ترتيب شما برای سرنگونی حکومت سوريه مبارزه می کنيد؟ اما نه از راه جنگ، بلکه از راه اعتراضات داخلی و بوسيله خود مردم سوريه؟»
نواف خليل: «دقيقا! بسياری بر اين باورند. تنها ما نيستيم که چنين نگرشی داريم. حتی انجمن ميهنی هم چنين نظری دارد. کميته هماهنگی هم به همين شکل. ساير احزاب کرد هم چنين اعتقادی دارند. در حالت کلی اکثريت می گويند که مسائل بايد به شيوه مسالمت جويانه حل شوند. بدون شک ما می خواهيم اين حکومت سرنگون شود و تغيير يابد. اما نه با دخالت نظامی کشورهايی که نيتشان خير نيست. هر جريانی به دنبال منافع خودش است و ما بنا به اعتقاد خودمان و براساس منافع مردممان، نمی پسنديم که سوريه تحت تاثير و زير سلطه يک کشور همسايه باشد. کشوری که در جغرافيای خودش حاضر به قبول موجوديت و حقوق کردها نيست. به هيج وجه نمی توانيم حضور ترکيه را در کردستان سوريه متصور شويم! ما به دنبال حقوق خودمان هستيم و نمی توانيم نظاره گر آمدن ترکيه به جغرافيای کردستان باشيم. در اين سالها به خوبی شخصيت اردوغان را شناخته ايم و جنگ او با ملت کرد را ديد ايم. »
مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتيک نگرش حزبش در خصوص شورای ملی سوريه که متشکل از مخالفان عرب است را چنين بيان می کند: «ما تنها به دليل حضور ترکيه در اين معادله از شورای ملی سوريه انتقاد کرده ايم. اگر اين انجمن حقوق ملت کرد را قبول کند و بگويد که نظام اينده اين کشور فدرالی و پارلمانی و غيرمتمرکز خواهد بود و به حقوق کردها احترام گذاشته شود، ما چطور می توانيم با آنها مشکل داشته باشيم؟ اما در شرايط فعلی، وقتی که می بينيم برهان غليون، موجوديت و هويت کردها را انکار می کند و وجود کردستان سوريه را انکار می کند، اين مساله برای ما غيرقابل قبول خواهد بود. موضع ما يک موضع انتقادی است در خصوص اين نگرش. برای مثال، فرمول ما برای کردستان، خودمديريتی است. مدل آنها می تواند چيز ديگری باشد. اما نمی توانيم اين را بپذيريم که موجوديت و حقوق اساسی کردها به رسميت شناخته نشود و کردها را يک روز مهاجر و روز ديگر هيچ بدانند. ما فرصت اين را داريم که خودمان برای مردم خودمان و در خدمت منافع مردمان فعاليت کنيم. انجمن ميهنی کرد در سوريه هم همينطور. ما همگرايی و اتحاد کردها را مثبت ارزيابی می کنيم و بر اين باوريم که حقوق کردها در آينده سوريه بايد قطعا تضمين شوند. برای تحقق اين مهم لازم است هر دو طرف به مبارزات يکديگر احترام بگذارند و آن را ارج بنهند. و هر کدام آزاد باشند در مبارزاتی که می خواهند انجام دهند.
به عنوان پرسش آخر، از نواف خليل، مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاددموکراتيک پرسيديم که ارتباط اين حزب با حزب کارگران کردستان به چه شکلی است؟
او جواب داد: «همگان می دانند که حزب ما افکار اوجالان را پذيرفته اما در عين حال رهبر و سازماندهی خاص خودمان را داريم. حزب کارگران کردستان هم همانطور که آقای مراد کارايلان خاطر نشان ساخته بود، از تمامی احزاب و مردم کردستان سوريه حمايت به عمل می آورد. ما تلاش می کنيم که روابطمان را با حزب کارگران کردستان و همه احزاب و گروه های سياسی ديگر در کردستان گسترش دهيم. بسياری از دوستان ما سالها با پ ک ک مبارزات مشترکی را انجام داده اند. اما حزب ما يک حزب جداگانه است. و آنطور که ترکيه و برخی ديگر می گويند، شاخه ای از پ ک ک نيستيم. حزب ما حزب اتحاد دموکراتيک است. همزمان ما از افکار و نظريه های عبدالله اوجالان بهره زياده برده ايم. در عين حال تلاش می کنيم روابطمان را با همه احزاب کردستان گسترش بدهيم. »
و در خاتمه، مسئول بخش اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتيک اظهاراتش را با اين جملات به پايان می رساند: «موضع حزب ما کاملا آشکار و صريح است. ما تحت هيچ شرايطی مايل نيستيم به شهروندان کرد ضرر و آسيبی برسانيم. و اگر مشکلاتی در بين سازمان های کرد وجود داشته باشد، دستشان برای مهار آن مشکلات باز است. هيچ ايرادی هم ندارد درباره مشکلات و اختلافات با رسانه های جهانی صحبت کنند. ما هم مواضع و بيانيه های زيادی منتشر کرده ايم اما قلب هيچ انسان کردی را زخمی نکرده ايم. همه ما فرزندان اين سرزمين هستيم و برای اين مردم در حال مبارزه هستيم. اميدوارم هيچ شخصی در اين مرحله حساس، به خاطر منافع شخصی، سياسی و مالی، به تخريب و انتشار اخبار خلاف واقع نپردازد. مواضع ما شفاف است و هر پرسشی که پيش آمد می توانند با ما در ميان بگذارند.»


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016