دوشنبه 27 آبان 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پاريس: معنای هويت ملی ايرانی در گذار تاريخ، سخنرانی عليرضا مناف زاده و محمد امينی، ۲۳ نوامبر

انجمن گفتگو و دمکراسی در پاريس

بنيان های ارزشی هويت ملی از کجا سرچشمه ميگيرند؟

آيا هويت ملی يک مفهوم پايدار تاريخی است يا در زمان های گوناگون از حوادث و ارزش های نوين مايه ميگيرد و باز سازی ميشود ؟

زمانی که از هويت ايرانی صحبت می کنيم کدام مجموعه ارزشی ، تاريخی و فرهنگی را بنيان های اين هويت مفروض ميدانيم ؟ براستی همه ايرانيان در آنچه که هويت ملی نام گرفته است شريکند و در باره هويت درک مشترکی دارند و معنای واحدی برای آن تعريف کرده اند ؟ از چه زمان و چگونه اين هويت ملی يا ايرانيت در روايت مدرن آن شکل گرفته است ؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


احساس هويت چه تاثيری در کيفيت مناسبات انسانها با يکديگر در سطح فردی و اجتماعی دارد ؟

سرنوشت هويت ملی در متن جامعه ای که حکومتش خود را اسلامی تعريف ميکند کدام است ؟

آيا ميتوان از بحران هويت ملی سخن گفت؟

در ميز گردی به قصد بحث درباره مقوله هويت ملی در ميان ايرانيان ميکوشيم برای پرسش های بسياری از اين دست پاسخی بيابيم.

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

عليرضا مناف زاده، تاريخ شناس:
ساخت و پرداخت هويتی در ايران

محمد امينی، نويسنده و پژوهشگر تاريخ:
هويت ملی و ايران گرايی در گذر تاريخ

گرداننده جلسه و معرفی بحث: سعيد پيوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن

زمان: شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ ساعت شانزده (پنج بعد از ظهر)
مکان:
75, Bd Vincent Auriol, 75013 Paris
Métro Chevaleret, ligne 6


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016