چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

آژير اعلام جنگ در ناوگروه ۳۴ نيروی دريايی ارتش

در چند روز گذشته، ناوهای آمريکايی ها و ائتلاف شبانه روز دور تا دور ناوگروه قدرتمند ۳۴ نيروی دريايی ارتش پرسه می زدند که با هشدارهای محکم ناوشکن ۷۲ (البرز) راه به جايی نبردند چرا که می دانستند هر اقدام آنها نقض حريم قوانين بين المللی است.

به گزارش ايسنا، از ديروز حريم دريادلان البرز و بوشهر در پهنه آبهای خليج عدن خالی از ناوهای رزمی ائتلاف شد و بوی فتنه به مشام می رسيد. دريادلان ناوشکن البرز و ناو لجستيک بوشهر هوشيار و پای کار آماده مقابله با هر تهديد و تحرکی بودند که ناگهان از بلندگوهای البرز صدای اعلام جنگ به گوش رسيد. رادارها و اتاق عمليات قايقی را رصد کردند که با سرعت تمام از سمت يمن به سوی ناوشکن البرز حرکت می کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به دستور فرمانده ناوشکن بلافاصله پرسنل البرز حالت عملياتی گرفتند و تمام قبضه ها آماده شليک شد.

ناخدا يکم عرشه مصطفی تاج الدينی فرمانده ناوگروه ۳۴ در خارج از پل فرماندهی ايستاد و با دوربين نظامی جزئيات اين قايق را به فرمانده ناوشکن ابلاغ می کرد تا لحظه ای که تصميم گيری کند.فرمانده ناوگروه با دوربين تعدادی تروريست را در قايق به صورت خوابيده ديد که آماده تحرک خصمانه هستند و به فرمانده ناوشکن ابلاغ کرد که هرگاه آدم های داخل قايق تنها يک حرکت نابجا انجام دادند دستور آتش را صادر کند.

ناخدا سوم عرشه حسن مقصودلو فرمانده ناوشکن البرز گفت: تروريست ها اگر لحظه ای غفلت می کردند با چند گلوله اول البرز از بين می رفتند.

وی افزود: دريادلان ارتش هر لحظه آماده دفاع از حريم ايران اسلامی و منافع آن هستند.

قايق که معلوم نبود انتحاری است يا با خود قبضه های دوش پرتاب يا آر پی جی دارد اما مشخص بود که حرکت او کاملاً خصمانه است و تروريست ها منتظر فرصتی هستند که ضربه ای به ناوشکن البرز بزنند.

قايق با ديدن دريادلان البرز و هدف گيری قبضه ها در فاصله يک مايلی ناوشکن به شک افتاد و تصميم گرفت چنان پا به فرار بگذارد که انگار در آبها محو شود.

کارشناسان نظامی در ناوگروه ۳۴ اقدام ناوشکن البرز عليه حرکت خصمانه قايق را که بدون شليک گلوله ای تروريست ها را فراری دادند بهترين تصميم در لحظه اين نوع عمليات در آبهای بين المللی خواندند چرا که احتمال می رود اين تروريست ها دست نشانده کشورهای بيگانه و ائتلاف غربی - عربی باشند که بخواهند هم با حرکتی تروريستی و خصمانه ضربه ای به ايران اسلامی و حضور آن در آبهای بين المللی بزنند و هم بهانه ای بدست بگيرند که بتوانند به وسيله آن عليه ايران اسلامی جنگ رسانه ای کنند.

ناوشکن‌های البرز و بوشهر با قدرت همچنان در خليج عدن حضور دارند و مدافع منافع ايران اسلامی در پهنه آبهای بين المللی هستند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016