یکشنبه 24 آبان 1394   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

پیش بینی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و خطرات ناشی از آن

ايرج مصداقی
درست است که اشغال فی نفسه چیز بدی است. اما چون ما دیروز مخالف لشکرکشی به عراق و اشغال این کشور بودیم درست نیست که امروز بدون در نظر گرفتن مختصات منطقه و خطراتی که امنیت جهانی و منافع مردم منطقه را تهدید می کند، غیرمسئولانه شعار خروج نیروهای آمریکایی از عراق را سردهیم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


هشت سال و نیم پیش در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۷ وقتی صحبت از خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و بالاگرفتن شعارهای صلحطلبی و ضد جنگ و تحریم رژیم جمهوری اسلامی در میان بود، گفتگویی داشتم با سایت «گزارشگران»؛ در این گفتگو نظراتم را در ارتباط با چگونگی تأثیر تحریمها روی عقبنشینی رژیم و جلوگیری از جنگ و همچنین مخالفت با عقبنشینی نیروهای آمریکایی از عراق و مخاطرات پیش رو توضیح دادم. با توجه به آنچه که امروز در پاریس اتفاق افتاده میتوان نگاهی دوباره به آن داشت. در گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی و در دیگر نوشتههایم نیز بارها روی این مسئله تأکید کردم. آخرین بار دو هفته پیش در گفتگو با «تلویزیون میهن» به این مسئله اشاره کردم.

«پاسخ های ایرج مصداقی به پرسشهای سایت گزارشگران پیرامون احتمال حمله نظامی، تحریم اقتصادی، بحران هسته ای و ...»

«...سیاستهای بوش و حامیان او در عرصه بینالمللی، رعایت حقوق بشر، محیط زیست، مسائل داخلی آمریکا، قانون مهاجرت و... مخالفتهای عمدهای را برانگیخته است و افکارعمومی بخشهای وسیعی از اروپاییها و آمریکاییها را به حق بر علیه سیاست آمریکا تحت رهبری بوش و تیم همراه او برانگیخته و در این میان رژیم جمهوری اسلامی نیز از آب گل آلود به نفع خود ماهی میگیرد. این جا نقش نیروهای ایرانی برای تبیین منافع مردم ایران مهم است. نبایستی اجازه داد دافعهی سیاستهای بوش و آمریکا باعث این شود که نیروهای مترقی و ضد جنگ اروپایی و آمریکایی در دامان رژیم بیافتند. چنانچه این اتفاق روی دهد، روشنفکران و نیروهای سیاسی ایرانی مسئول آن هستند.

در سیاست بایستی سیال بود. برای روشن شدن بحث یک مثال میزنم. یکی از بزرگترین اشتباهات آمریکا که منجر به بروز فاجعهی غیرقابل جبرانی شد لشکرکشی به عراق بود. نتیجهی سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین و بیرون آمدن دیوی که او به زور در شیشه کرده بود را همه شاهدیم. تاوان این لشکر کشی را مردم عراق به سنگین تر وجه روزانه میپردازند. درست است که این کشور اشغال شده است. درست است که اشغال فینفسه چیز بدی است. اما چون ما دیروز مخالف لشکرکشی به عراق و اشغال این کشور بودیم درست نیست که امروز بدون درنظر گرفتن مختصات منطقه و خطراتی که امنیت جهانی و منافع مردم منطقه را تهدید میکند، غیرمسئولانه شعار خروج نیروهای آمریکایی از عراق را سردهیم. این مبارزه با آمریکا و امپریالیسم نیست. این مبارزه با خود و با موجودیت خود است. این از چالهی اشغال و امپریالیسم در آمدن و به چاه بنیادگرایی و ارتجاع توأم نوع شیعه و سنی افتادن است. این یعنی قتلعام بیش از پیش مردم. آیا به پیامدهای آن توجه کردهایم؟ چه نیروهایی امروز در عراق فعال هستند؟ مگر نه این که زنان، کودکان و محرومترین اقشار عراق هدف حملات انتحاری روزانه طرفهای درگیر هستند؟ آمریکایی ها که بیرون بروند چه نیرویی جای آنها را پر خواهد کرد؛ نیروهای مترقی یا عقبمانده ترین نیروها؟

خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر به این میشود که من و شما در اروپا نیز امنیت نداشته باشیم. پیروزی بنیادگرایی در منطقه، امنیت اروپا و دنیا را مختل خواهد کرد. این یعنی کارت دعوت فرستادن برای عقبمانده ترین نیروهای موجود در دنیا. لشگرکشی آمریکا به عراق، بنیادگرایی را تقویت کرده است، اما بیرون آمدن نیروهای آمریکایی در این شرایط، منطقه و دنیا را با بحرای عظیم مواجه میکند. این به معنای نفت و بنزین ریختن روی شعلههای سرکش آتش بنیادگرایی است. بنابراین بایستی کل مجموعه را در نظر گرفت و بر اساس آن به دنبال راهکار گشت. »

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-73.html

گفتگوی با «میهن تی وی» تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۵ از دقیقه 1:31:13 / ملاحظه کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=xeTKSgPsQnI

ایرج مصداقی ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵

irajmesdaghi@gmail.com

www.irajmesdaghi.com


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016