جمعه 20 آذر 1394   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


خواندنی ها و دیدنی ها
پرخواننده ترین ها

جنبش دانشجویی و ویژگی نقش آن در مبارزات دموکراسی خواهی٬ ژاله وفا

ژاله وفا
ارزیابی موقع و مقام جنبش دانشجویی و فاصله گرفتن میان "مسئولیت" و آنچه و آنکه آنها را به "مشغولیت" به خود فرا می خواند، نیازمند درایت و هوشمندی، خصوصاً شجاعت و تهور مرعوب قدرت و عمله های آن نشدن، و نیز باور به این امر است که پاد زهرِ زهر قدرت ،استقامت است و این استقامت تنها زمانی کار ساز است که از موضع آزادی و استقلال و حقوق انسان بعمل آید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در پاسخ به دعوت سایت عصر ما از اینجانب در پاسخ دادن به سه سؤالِ

۱- نقش"۱۶ آذر" در رابطه با وضعیت امروز جنبش دانشجویی
۲- کدام شکل و شیوه مبارزه و
۳- چه خواست هایی می بایست در جنبش دانشجویی برجسته شوند،

نقطه نظرات خود را در معرض قضاوت دانشجویان و هموطنان عزیزم می گذارم.

گاهی در تاریخ مبارزاتی یک ملت، یک حرکت، حتی یک جمله، و یا یک عکس، نماد مقاومت ملتی در برابر ظلم و زور و خشونت می گردد و ابعاد تأثیر آن تا بحدی موج گونه افزایش می یابد که پیوندی عمیق با وجدان جهانی تمامی بشریت بر قرار می کند. من باب نمونه جمهوری خلق چین پس از چندین تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان در آوریل و ژوئن ۱۹۸۹ در میدان «تیان آن من»، پکن به روی معترضان آتش گشود؛ دانشجویان معترضی که در آن تظاهرات به روند اقتصاد چین و سرکوبگری های حزب کمونیست چین و فساد دولتی اعتراض می کردند، در پی دنبال کردن اهداف جنبش دموکراسی خواهی مردم چین بودند. عکس معروف کشتار میدان تیان آن من که دانشجویی در برابر تانک ها استوار و بی ترس یک تنه به مقاومت ایستاده است، به وجدان جهانی همه انسان های آزاده پیوند خورد و آن عکس نماد مظلومیت دانشجویان و بر حق بودن آنان گردید.

حماسه آفرینی دانشجویان آزادیخواه و استقلال طلب و عدالت خواه ایران، آنهم در فضای وحشت آلود و خفقان پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و شهادت سه دانشجوی مبارز مصطفی بزرگ نيا، مهدی شريعت رضوی و احمد قندچی به جرم دفاع از آرمان های مبارزاتی مردم ایران در دوران نظام پهلوی و اعتراض به سرنگونی حکومت مردمی دکتر مصدق نیز به همین صورت بدل به نقطه عطفی، هم در جنبش دانشجویی، و هم در مبارزات آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم ایران گشت. تأثیری که این مقاومت بر روند بیداری مردم ایران و اوج گیری حرکت ضد استعماری بر جای گذاشت، نه تنها با گذشت بیش از شش دهه، رنگ نباخته است، بلکه آن حرکت خروشان هنوز در وجدان تاریخی ملت ایران و هر دانشجوی آگاهی موج میزند و دو مقطع مبارزاتی مردم ایران را، یعنی مقاومت مردم ایران در برابر استبداد پهلوی و دخالت قدرت های خارجی در امور مربوط به خود را با مقطع ادامه مبارزه با استبداد نظام ولایت فقیه پیوند زده است. و بر جهانیان نیز آشکار می نماید که قشر دانشجویی ایران نسبت به امور سیاسی کشور خود و نیز آنچه نظام های حاکم برای مردم بی حضور و مشارکت آنان رقم میزنند، حساسند و در تغییر جامعه بسته بسوی جامعه ای باز و رها از استبداد و وابستگی و فقر مادی و فرهنگی و خشونت طلبی احساس مسئولیت می نمایند. همانگونه که دانشجویان مبارز در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نیز نسبت به سانسور مطبوعات و قلع و قمع مطبوعات و تجاوز به حق آزادی بیان حساست نشان دادند و البته در کنار بیدار کردن حس اعتراضی در مردم نسبت به سلب آزادی بیان، با ایلغار کوی دانشگاه در تهران و تبریز نیز مواجه شدند و تا پای شهادت دست از مقاومت نکشیدند.

در مقطع جنبش ۸۸ نیز حضور محسوس و تأثیر گذار جنبش دانشجویی در کنار جنبش معلمان و زنان و کارگران و دانش آموزان و... ادامه مبارزه و اراده مردم را برای تحقق اهداف آزادیخواهی و استقلال طلبی، نوید می داد. نظام ولایت فقیه که خشن ترین رفتارها را با دانشجویان در مقطع ۱۸ تیر ۷۸ مرتکب شده بود، موفق به خاموشی جنبش دانشجویی نگردید، بلکه شاهد اعتلای کمی و کیفی آن نیز بود. مبارزه با حرکتی سازنده و فعال و بیدار و جوان و پر انرژی و بیگانه با قدرت که ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد، تنها با قلب معنی مبارزه برای چند صباحی ممکن است ادامه یابد. از اینرو نظام ولایت فقیه بی عملی را به جنبش دانشجویی تنها بر اساس تضعیف روحیه مبارزه می توانست تحمیل نماید. به همین سبب عوامل تبلیغاتی خود را به مخدوش کردن ارزش های مبارزاتی که در تاریخ ایران سنت گردیده بود، وا داشت. تا رأس این نظام بتواند در ۱۱ تیر سال ۱۳۹۳ به راحتی فرمانی با این محتوا صادر کند که: "مسئولان ذیربط و مدیران دانشگاه ها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمی به محل جولان و فعالیت های جریان های سیاسی جلوگیری کنند". این قبیل فرمان های مستبدانه و دخالت جویانه را ممکن نیست بتوان در دانشگاه های فعال و بیدار ایران بدون پیش زمینه منفل سازی در علن صادر کرد.

وقتی در وجدان تاریخی و همگانی ملت ایران اشعار فردوسی در باره مبارزه کاوه آهنگر با ضحاک که مغز جوانان این مرز و بوم را خوراک ادامه حیات خود کرده بود، طنین افکنده است و فردوسی با علم به مناسبات قدرت نوید همواره ممکن بودن انتخاب مداری باز و بدیلی فریدون وار را بعنوان "بهترین گزینه" در مقابل بدترین و نه گیر افتادن در مدار بسته بین بد و بدتر، با اشعار ذیل به ذهن ما می آورد:

و کاوه برون شد ز درگاه شاه برو انجمن گشت بازارگاه
همی بر خروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند
از آن چرم کاهنگران پشت پای ببندند هنگام زخم درای
همی کاوه آن بر سر نیزه کرد همانگه ز بازار برخاست گرد
خروشان همی رفت نیزه به دست که ای نامداران یزدان پرست
کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند
بپویید کاین مهتر اهرمنست جهان آفرین را به دل دشمن است
به پیش فریدون فرخ شویم به جان و تن و چیز یک رخ شویم
همی رفت پیش اندرون مرد کرد سپاهی برو انجمن شد نه خرد

و پاسخ مردم به ندای دادخواهی از اعماق تاریخ ایران را نیز در یاد ها زنده می نماید، به نحوی که فهم و درک و حس زبان فردوسی که از نهاد وی در بیان حس عنصر ایرانی در ضدیتش با ظلم و ستم و بی عدالتی و خواهان بدیل داد خواهی و آزادگی و رشد و آبادانی شدن، برخاسته است، هنوز پس از هزار سال برای هر ایرانی به آسانی ممکن است و با وجدان تاریخی اش پیوند می خورد، با تلاش مذبوحانه و غریب و بیگانه عمله استبدادی که حفظ نظام را اوجب واجبات خود میدانند مقایسه کنیم، در می یابیم که عمر قدرت پرستی چقدر کوتاه می باشد، وقتی وجدان همگانی و تاریخی و اخلاقی و علمی ملتی بهم پیوسته باشد و بیدار بماند.

سعی اپوزیسیون درون حاکمیت یعنی اصلاح طلبان حکومتی و حتی نهضت آزادی، خصوصاً در القاء کردن فکرهای جمعی جباری همچون "هزینه داشتن مبارزه" و عوضی گرفتن پیوند خود با قدرت را با موضع قدرت نسبت به دانشجویان، بطور نمونه در ذیل میاورم، تا زمینه سازی های خزنده امکان سرکوب جنبش دانشجویی از زمان حکومت آقای خاتمی هویدا گردد.

آقای تاج زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت در جشنوارۀ تابستانی دانشگاه صنعتی اميركبير در ۲۰ مرداد ۸۳ خطاب به دانشجویان گفت: "به دليل نزديك بودن حوزۀ دولت به عرصۀ عمومی، ميزان اعتماد به دولت با ميزان اعتماد به عرصۀ عمومی برابر است، بر همين اساس در جامعۀ ما اگر كسی از عرصۀ قدرت حذف شود، از عرصۀ عمومی هم حذف ميشود"! در واقع وی برای ترغیب دانشجویان به دفاع یک طرفه و جانب گرایانه از دولت اصلاحات و نظام ولایت فقیه بعنوان سرچشمه قدرت اصلاح طلبان، جایگاه خود و حزب متبوعش را با جایگاه جنبش دانشجویی اشتباه می گیرد، و در واقع به دانشجویان اخطار می کند که به محض دوری شما از دولت اصلاحات، از عرصۀ عمومی نیز طرد می شوید! و فراموش می کند که بر عکس در تاریخ معاصر ایران اعتلای جنبش دانشجویی در پیوندش با مردم و نهادهای مدنی و در نقد قدرت حاکم بوده است. و اصولاً طرد شدن از عرصۀ قدرت، بهترین ضامن سلامت جنبش دانشجویی و نشان نزدیکی اش به عرصۀ مدنی و عمومی بوده است.

در ايران در سال ۱۳۱۳، وقتی رضا خان پهلوی وارد دانشگاه تهران شد، دعا کرد خداوند دانشگاه را برای پايداری نظام پهلوی محکم و استوار بدارد؛ دعايی که هيچگاه مستجاب نشد و يک سال بعد از اين دعا يعنی در سال ۱۳۱۴ اولين حرکت های اعتراضی و تحصن دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران در اعتراض به برخی سیاست های وی، آغاز فعالیت جنبش دانشجویی را رقم زد. آقای تاج زاده از یاد می برد که عرصۀ قدرتی را که به آن تا به حدی اعتماد داشت که آنرا قابل اصلاح می دانست و آنچنان پیوند خورده با عرصه عمومی قلمداد می کرد که هر کس از آن دوری کند، از عرصه عمومی نیز طرد خواهد شد، در ماهیت، عرصۀ قدرت است و از اینرو وفا و عهد نمی شناسد، حتی نسبت به کسی چون تاج زاده که در وظیفۀ خود برای حفظ نظام، شک و شبهه ای بخود نیز راه نمی دهد. و خود وی را نیز که در پست معاونت وزیر کشور به عرصۀ قدرت بسیار نزدیک بود نیز روانه زندان کرد.

آیا اکنون که وی بعد از تجربه است، بر توصیۀ آن زمان خود به دانشجویان مُصر است؟! ودر مورد خود نیز بر این گمان است که حال که از عرصۀ قدرت حاکم طرد گردیده است، لاجرم از عرصۀ عمومی نیز مطرود شده است؟! اگر به راستی قرار بود هر کس به توصیۀ ایشان عمل می کرد و از ترس طرد شدن از عرصۀ عمومی، به عرصۀ قدرت نزدیک شود ،حال در وضعیتی که حقوق خود آقای تاج زاده به عنوان زندانی سیاسی سلب گریده است، کسی بر اساس دید ایشان در عرصۀ مدنی و عمومی، باقی می ماند که از حقوق وی دفاع کند؟!

و اما آقای غلامرضا ظریفیان در مصاحبه با ایسنا در دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۸۴ از موضع قدرت و در پست دولتی معاونت دانشجویی وزیر علوم در دورۀ اصلاحات، شرایط جنبش دانشجویی را بدینگونه تشریح می کند!: "وقتی سیاست به پایان می رسد، کار فرهنگی شروع می شود! دانشجويان هنگامی كه مشاهده می كنند كه جنبش دانشجویی سخت شده و بايد برای آن هزينه بپردازند، به سمت جنبش های نرم تر رفتهاند!"

حرکت های صنفی و فرهنگی را اینگونه ناشیانه پایان سیاست تلقی کردن و فعالیت سیاسی را تنها در عرصۀ قدرت حاکم محدود و محصور کردن، با توصیۀ نهضت آزادی در بیانیۀ آن گروه به مناسبت ۱۶ آذر ۸۴ نیز تکمیل شد که با همین نگرش جنبش دانشجویی را به پرداختن صرف به کار صنفی تشویق می کرد و خبر از یک استراتژی در به انفعال کشیدن جنبش دانشجویی می داد، وقتی خطاب به دانشجویان نوشتند: "توصيه می شود که تشکل های دانشجويي در سایۀ تجارب و دستاوردهاي گذشته، دست به «استاندارد سازی» فعاليت های خود زده، کارويژه هایی را که بر عهدۀ ايشان نبوده و همواره به صورت يک « بار اضافی » بر دوش جنبش دانشجویی سنگينی کرده است، کنار گذارند. تجارب گذشته حکم می کند که تشکل های مستقل دانشجویی، کارويژه های حزبی را کنار گذاشته، در قالب سازمان های حداقلی متعلق به جنبش های اجتماعی و صنفی به فعاليت بپردازند. لازمۀ اينکار آن است که سازمان های دانشجویی به فعاليت های ويژۀ احزاب در رابطه با حکومت، همچون معرفی نامزد در انتخابات عمومی كشور، يا اقدام به تحريم انتخابات و مطرح كردن رفراندوم، نپردازند. "در ادامه نهضت آزادی واقعیت را عکس جلوه داده، می نویسد : "در سالهای گذشته متأسفانه شاهد بوديم که برخی از جريان های دانشجويی، به جای انتقاد سازنده، به تخريب اجتماعی احزاب دست زدند."

بگذریم که برخی دانشجویان خود از شرکت در عرصۀ قدرت حاکم انتقاد کردند و از ارسال نماینده به مجلس ششم انتقاد کردند و این رویه را نیز کنار گذاردند، اما این انتقاد به دلیل توجه آنان به قوت خود در منتقد قدرت بودن رخ داد، و نه دوری گزیدن از سیاست های منتقد قدرت و آگاهی بخش به جامعه، همانند پیوستن به جنبش تحریم انتصابات.

البته دلیل اینکه احزابی مانند نهضت آزادی که پیوسته مردم را دعوت به حضور در انتصابات نظام می نماید، و دلیل اینکه از چه رو از شرکت فعال دانشجویان در جنبش تحریم و ایفای نقش آگاهی دهندۀ آنان به مردم نسبت به مخدوش بودن انتصابات نظام واهمه دارند و آنان را به تشکیل "سازمان های حداقلی" تشویق می نمایند، محرز است!

اما برخلاف تلاش های فوق در به انفعال کشاندن دانشجویان و القای جو یأس و نا امیدی و سکوت اتخاذ کردن، تجربه نشان داده است که ویژگی و خصيصۀ بارز جنبش دانشجويی ايران تمایل به دوری از قدرت و منتقد آن بودن، ساختارشکنی، آزاديخواهی، عدالت طلبی و هدفمند بودن، است. ماهيت اصلی اين جنبش، تلاش برای شکل گیری آن نوع از قوۀ رهبری عمومی در سطح جامعه است که تنها قوۀ تعديل کنندۀ استبداد نباشد، بلکه نيروهای محرکه و دولت را به مهار جامعه ملی درآورد. چرا که در حقيقت، اگر جامعه نتواند رهبری نيروهای محرکه خود را تصدی کند، حيات ملی ناممکن می‏ شود. جامعه‏ ای که نيروهای محرکه‏ اش را دولت زورمدار و بيگانه بتواند از او بستاند، خويشتن را در معرض انحلال قرار می دهد. از اين رو، هدف جنبش های ايرانيان خصوصاً جنبش دانشجويی، نجات و ادامۀ حيات ملی در رشد و بنابر اين، بدست آوردن مهار نيروهای محرکه و سپردن تصدی دولت به آن رهبری بوده‏ است که محل ظهور و عملش خود جامعه باشد و بتواند دولت را به نمايندگی از جامعه ملی اداره کند. و ولايت جمهور مردم تحقق يابد.

شکست اصلاحات در محدوده رژيم، ناممکن بودن نشو و نمای رهبری جامعۀ ملی در محدودۀ دولتی را آشکار کرد که نسبت به اين جامعه، خارجی و بيگانه شده ‏است. و بر خلاف ادعای آقای تاج زاده در پیوند عرصۀ قدرت و عرصۀ عمومی، حتی اگر دولت از جامعۀ ملی بيگانه نشده باشد، دولت نمی تواند محل نشو و نمای رهبری جامعه ملی بگردد. از اینرو نسل جوان ايران، خصوصاً دانشجویان، به عنوان دیده بانانی تیز و مسئول، در صف اول رهبری جنبش مردم سالاری ايران قرار می گيرند.

هر چند در حال حاضر بطور موقت با پدیدۀ فترت جنبش دانشجویی مواجهیم، اما این جنبش شرایط و ویژگی های نمادین خود را از دست نداده است، بلکه همچون آتش زیر خاکستر مترصدِ یک جرقه است. و نظام حاکم در منفعل نگاه داشتن و سرکوب جنبش دانشجویی نمی تواند به صورت پایدار و طولانی موفق گردد، چرا که هرگاه نظامی منتزع از ملت تعیین هدف کند و بخواهد جامعه، کارپذیرانه اطاعت کند، در واقع هدفش نمی تواند نسبت به واقعیت های جامعه، بند از بند گسسته نباشد. لذا جامعه نسبت به آن بیگانه می گردد و به میزان دوری آن نظام از جامعه، دوران شکست اش نزدیک می شود. از طرفی امکان گسترش هر چه بیشتر ذهنیت مبارزه با قدرت حاکم روز بروز در میان دانشجویان افزایش می یابد، چرا که خاستگاه اجتماعی دانشجويان از پايين ترين لايه های اجتماعی تا بالاترين آنرا در بر می گيرد و اين پراکندگی پايگاه اجتماعی- اقتصادی دانشجويان، آنها را در برابر نيازها و مطالبات قشرهای متفاوت مردم قرار داده و همانگونه که جامعه انتظار دارد مطالبات تاريخی اش، با زبانی گويا از زبان دانشجويان مطرح شوند، حاملان جنبش دانشجويی همواره با انتقال آگاهی به خاستگاه های اجتماعی خويش، وظيفۀ اقناع لايه های مختلف اجتماع را درخصوص امکان برآورده شدن مطالباتشان از طريق تغيير روابط بين مردم و دولت در تحقق آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، برعهده دارند .

ارزیابی موقع و مقام جنبش دانشجویی و فاصله گرفتن میان "مسئولیت" و آنچه و آنکه آنها را به "مشغولیت" به خود فرا می خواند، نیازمند درایت و هوشمندی، خصوصاً شجاعت و تهور مرعوب قدرت و عمله های آن نشدن، و نیز باور به این امر است که پاد زهرِ زهر قدرت ،استقامت است و این استقامت تنها زمانی کار ساز است که از موضع آزادی و استقلال و حقوق انسان بعمل آید. چرا که همانگونه که نظام ولایت فقیه برای حفظ خود نیازمند پاسداران و ملتزمانی از جنس و سنخیت خود است که دغدغه حذف از عرصه قدرت را داشته باشند و به دروغ خروج از آنرا با حذف از عرصۀ عمومی یکی جلوه دهند، نظام مردم سالار نیز موجدان و حامیان و دیده بانان از جنس خود را میطلبد که تحقق و پایداریش نه در گرو ساحران و نخبگان وابسته به قدرت ، بلکه وابسته به عرصه عمومی و وجدان عمومی ملت است.

جنبش دانشجویی ایران اکنون که وفاداری خود را به اهداف آزادی و استقلال جنبش تاریخی دانشجویی ایران و شهدای به خون خفته آن، رضوی، قند چی و بزرگ نیا، بار دیگر ابراز کرده است. در این برهه از تاریخ حساس ایران، نیازمند نوعی نوزایی فكری درون خود است. و این نوزایی نیازمند اندیشه راهنما و یافتن مفاهیمی شفاف و تجربه پذیر می باشد که بار دیگر آنها را دچار وهم های ساختۀ حاکمیت از قبیل "اصلاح پذیر بودن نظام ولایت فقیه" نسازد، تا دو تجربۀ "اصلاح طلبان" و " اصول گرایان" بکار شان آمده، نگذارد دانشگاه به دنیای ذهنی بریده از واقعیت جامعه ایران بدل شود.

اهتمام در:

◄شناسائی واقعیات سیاسی- اقتصادی- اجتماعی وطن و نیز یافتن پاسخ و راه حل برای معضلات این سه عرصه، آنهم نه بر مبنای مجاز و گمان و وهم، بلکه یافتن راه حل رشدی منطبق بر واقعیات،

◄غنی و شفاف کردن وجدان جمعی و ممکن کردن عمل در حوزۀ وجدان جمعی که بر وفق این وجدان هستند،

◄ مبارزه با سانسور جریان های اندیشه که به قصد جلوگیری از گزینش بیان آزادی به مثابۀ اندیشۀ راهنما انجام می گیرد، و برقراری جریان اطلاعات و اندیشه با برگزاری بحث های آزاد در سطح دانشگاه ها، آنهم نه بحث آزادی که بریده از واقعیات جامعه و معضلات گوناگون جامعه باشد و تنها در یک سری اعلام مواضع خلاصه شود. چرا که مبارزه با بزرگترین اعتیاد، همانا اعتیاد به ابهام، در محیط سیاسی- علمی کشور است که نیازمند دعوت از صاحبنظران دارای تخصص علمی است. و کوشش در ارتقاء سطح علمی خود و یافتن زبان چون و چرا و اجتناب از دعوت مکرر از عناصری که سمت " استادی" را یدک می کشند، ولی از علم بهره ای نبرده و تن به بیان شفاف نیز نمی دهند،

◄ پالایش محیط دانشگاهی از ذهنیت های وهم آلود غیر علمی و مواد درسی ای که با واقعیت علمی جهانی که هر ۳ سال سطح علمیش دو برابر می گردد، هیچ سنخیتی ندارد و اعتراض به تداوم آن،

◄ شناسائی و عریان کردن ذهنیت هایی که "بی تفاوتی" و انفعال و عافیت طلبی را در سطح دانشجویان و جامعه دامن می زنند و علت یابی هر یک از این عوامل، چنانچه دامنگیر برخی از دانشجویان گردد، و نپذیرفتن هیچ بهانه ای از خود و دیگری از قبیل سانسور رژیم و گرفتاریِ تحصیل معاش و بی رحمیِ رژیم در سرکوب، برای توجیه وجود این عوامل،

◄ سخنگوی بدنۀ اجتماعی خود در دانشگاه ها شدن جنبش دانشجویی، لذا کوشش در بررسی مسائل بلافصل دانشجویان، از قبیل ارتقاء سطح ملی مؤسسات آموزش عالی و مشارکت در برنامه ريزی های آموزشی و نيز دموکراتيزه کردن مناسبات و روابط دانشجويان با مديريت دانشگاه ها، پذيرش تكثر تشكيلاتى و سامان و تقویت همکاری جبهه ای تشکل های دانشجویی در جهت تقويت دموكراسى، ارتقای نقش نظارتی دانشجويان در امور دانشگاه، بالا رفتن مشارکت دانشجويان در امور صنفی و مبارزه با انواع تبعیض های موجود در سطح دانشگاه و رفتار با دانشجویان، خصوصاً تضییع حقوق دانشجویان دختر و مسائل عمومی دانشجویان از قبیل موضوع افت سطح آموزشی، وجود گزینش، کمبود کادر علمی، وجود کمیته های انظباتی و حضور و دخالت نهاد های غیر مسئول در دانشگاه ها از قبیل نهاد نمایندگی "رهبر" و تصفیۀ اساتید به دلایل مذهبی، عقیدتی و سیاسی، عدم آزمایشگاه های مجهز، فقر کتابخانه و... نیاز های متنوع دانشجویان هستند که جنبش دانشجویی بر روی هر بخشی متناسب با آن نیاز ها می تواند و بایستی سرمایه گذاری و برنامه ریزی کند.

این امور، بخشی از اهم اموریند که پیشاروی جنبش دانشجویی قرار دارد. هر گروه سیاسی و عنصر ایرانی که خواهان تحقق آرمان مردم سالاری است و دانشگاه و جنبش دانشجویی را مظهر حیثیت معنوی و عدالت خواهی جامعه علمی ایران می داند و جنبش دانشجویی را بیانگر وجدان همگانی می خواهد، به جای چوب لای چرخ آنان گذاردن، بایستی تمام بضاعت فکری و علمی خود را در راستای تعالی اهداف و توفیق اجرای اهداف این جنبش قرار دهد.

توفیق جنبش دانشجویی در دیده بانی بیدار جامعۀ مدنی و یاری دادن جنبش همگانی در استقرار نظامی مردم سالار، امیدی است که به همت خصوصیات و ویژگی های تاریخی این جنبش از این مرز و بوم رخت بر نکنده است.

jalehwafa@yahoo.de


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016