چهارشنبه 1 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جراحی‌های زيبايی در صدر شکايت‌های پزشکی در شهرهای بزرگ ايران، ايسنا

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی: ۶۰ درصد شاکيان پزشکی پس از مراجعه به دادسرا منصرف می‌شوند


معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی اعمال ترميمی و زيبايی را از اقدامات پزشکی در حال گسترش در کشورعنوان کرد و اظهار داشت: اعمال زيبايی در کلان شهرها بيشترين شکايت را به خود اختصاص می‌دهد ولی در مجموع ۱۸۰ شهر کشور، اعمال زيبايی در رده پنجم يا ششم شکايت‌های پزشکی قرار می‌گيرند.

دکتر نيک نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به وظايف سازمان نظام پزشکی در برخورد با تخلفات پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون و با توجه به بند «و» ماده ۳ از فصل دوم شرح وظايف و اختيارات، موظف به رسيدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای جامعه پزشکی است. سازمان نظام پزشکی شکايت شاکی را در ارتباط با آنکه پزشک تخلف پزشکی انجام داده يا نه بررسی می‌کند؛ اما، موظف به گرفتن پول از پزشک و ارائه آن به شاکی نيست و شاکی بايد برای دريافت ديه به دستگاه قضايی مراجعه کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی افزود: بر اين اساس سازمان نظام پزشکی طبق قانون به امور انتظامی تخلفات پزشکی رسيدگی می‌کند. در اين راستا ابتدا فرد با مراجعه به دادسرای انتظامی نظام پزشکی در استان مربوطه شکايت خود را ارائه و دادسرا به آن رسيدگی و بر مبنای نظرات کارشناسی، کيفر خواست يا قرار منع تعقيب صادر می‌کند.


دکتر نيک نژاد ادامه داد: در هر دو حال، قانون به شاکی اجازه داده که به قرار منع تعقيب اعتراض کرده و پرونده به هيات بدوی ارجاع شود. همچنين قانون به پزشک اجازه داده که به کيفر خواست صادره دادگاه اعتراض کند، در صورتی که پزشک اعتراض نکند نيز با توجه به کيفر خواست دادسرا، پرونده خود به خود به هيات بدوی ارجاع می‌شود.

وی گفت: هيات‌های بدوی مانند دادگاه‌ها عمل می‌کنند با اين تفاوت که دادگاه از يک قاضی و دو مستشار برخوردار است؛ اما، سازمان نظام پزشکی در هر هيات بدوی ۱۰ نفر عضو دارد، يک نفر قاضی که نماينده قوه قضاييه است، يک نفر هم رياست پزشکی قانونی شهرستان مربوطه و هشت نفر ديگر افرادی هستند که رياست سازمان نظام پزشکی با تصويب هيات مديره نظام پزشکی هر شهر، آنها را تعيين و برای صدور ابلاغ به رياست کل سازمان معرفی می‌کند. از اين هشت نفر، پنج نفر پزشک از گروه‌های مختلف، يک نفر دندانپزشک، يک نفر دکتر داروساز و يک نفر متخصص علوم آزمايشگاهی است.


دکتر نيک نژاد گفت: هيات بدوی را هيات مديره سازمان نظام پزشکی انتخاب می‌کند؛ اين در حالی است که هيات تجديد نظر که در مرکز استان تشکيل می‌شود توسط شورای هماهنگی نظام پزشکی که مرکب از روسای نظام پزشکی شهرستان‌های استان مربوطه است، تعيين می‌شود و رياست آن را رييس نظام پزشکی مرکز آن استان بر عهده دارد. اين در حالی است که هشت نفر از ۱۰ نفر هيات عالی طبق قانون به پيشنهاد رييس کل سازمان و تصويب شورای عالی نظام پزشکی تعيين می‌شوند. همچنين هيات‌های تجديد نظر و بدوی هر استان می‌توانند با پيشنهاد به رييس کل سازمان و تصويب شورای عالی از دو يا سه هيات برخوردار باشند.


۶۰ درصد شاکيان پزشکی پس از مراجعه به دادسراهای انتظامی از شکايت خود صرف نظر می‌کنند

دکتر نيک نژاد از دادسراهای انتظامی به عنوان سدی برای رفع و رجوع شکايت‌های پزشکی ياد کرد و به ايسنا گفت: حدود ۶۰ درصد از شاکيان با مراجعه به دادسراهای انتظامی، بعد از بررسی‌های انجام شده، از شکايت خود صرف نظر می‌کنند. عدم اطلاع کافی بيمار از نوع بيماری، نحوه درمان، عوارض احتمالی درمان و اقدامات درمانی که پزشک در صدد انجام برای بيمار است، از عوامل شکايت بيمار از پزشک است.


مسائل مرتبط با اخلاق پزشکی درصد زيادی از شکايت‌های جامعه پزشکی را شامل می‌شود

وی يکی از بزرگترين مشکلات جامعه پزشکی کشور را مسايل فرهنگی عنوان کرد و به ايسنا گفت: مسايل فرهنگی يکی از عواملی است که پزشک ترجيح می‌دهد مسايلی که در طول درمان برای بيمار انجام می‌دهد را به اطلاع وی نرساند. همچنين اخلاق پزشکی و بد اخلاقی‌های پزشکان نيز درصد زيادی از شکايت‌ها را شامل‌ می‌شود که در اغلب موارد شاکی با مراجعه به دادسرا از شکايت خود صرف‌نظر می‌کند.

Copyright: gooya.com 2016