دوشنبه 9 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دزدی ميلياردی از يک بانک خصوصی، تابناک

اين سارقان نخست مبالغی از حساب‌های مختلف مردم خارج و به برخی حساب‌های ايجاد شده منتقل می‌نمودند و سپس با چند بار نقل و انتقال حرفه‌ای، تمام مبلغ را در حساب شعبه‌ای واقع در قشم جمع می‌کردند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
يک باند پنج نفره، توانست با ترفندهای گوناگون، مبلغی حدود پانزده ميليارد تومان از يک بانک خصوصی ايرانی خارج کند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، سارقان عضو اين باند، از شعبه‌های يک بانک خصوصی در شهر‌های تهران، اصفهان و قشم، مبلغ پانزده ميليارد تومان از حساب‌های گوناگون مردم بيرون آوردند.

بنا بر اين گزارش، اين سارقان نخست مبالغی از حساب‌های مختلف مردم خارج و به برخی حساب‌های ايجاد شده منتقل می‌نمودند و سپس با چند بار نقل و انتقال حرفه‌ای، نام مبلغ را در حساب شعبه‌ای واقع در قشم جمع می‌کردند.

اعضای اين باند که تعدادی از آنها کارمندان سيستم بانکی و نيز برخی از آنها دارای ارتباط‌هايی بوده‌اند، قصد بيرون رفتن از کشور از طريق قشم را داشته‌اند که از سوی دستگاه‌های مسئول، شناسايی و بازداشت شدند.

گفتنی است، پرونده اين افراد که به رغم اعتراض به ادامه قرار بازداشت، با تجديد قرار در بازداشت هستند، تحت بررسی در دادگاه‌ بوده و رسيدگی به آن ادامه دارد.

Copyright: gooya.com 2016