چهارشنبه 9 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

صدا و سيما نمای بزرگ چهره بازيگران زن با آرايش‌های غليظ را ممنوع کرد، فردا

استفاده از نماهای بزرگ (کلوزآپ) از چهره بازيگران زن با آرايش های غير متعارف، ممنوع شده و بايد درباره پوشش و آرايش زنان، دقت نظر جدی صورت گيرد.

سيمای جمهوری اسلامی ايران به تازگی دستورالعملی را برای ساخت فيلم و سريال به تهيه کنندگان ابلاغ کرده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به گزارش «فردا» در اين دستورالعمل استفاده از نماهای بزرگ (کلوزآپ) از چهره بازيگران زن با آرايش های غير متعارف، ممنوع شده و بايد درباره پوشش و آرايش زنان، دقت نظر جدی صورت گيرد.

هفته نامه يالثارات که از اين دستورالعمل خبر داده، نوشته است: خلق يک شخصيت مثبت و تحول مثبت يا به مجازات رسيدن کاراکترهای منفی و بد سيرت از جمله بندهای اين دستور العمل است.

طی سال های اخير انتقادات بسياری به محتوا و چهره پردازانی سريال های ايرانی صورت گرفته است. اين اقدام سيما می تواند باب جديدی را در برخورد با تهاجم خزنده فرهنگی و الگوپردازی های غربی در جامعه بگشايد.

Copyright: gooya.com 2016