یکشنبه 16 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آموزش ‌‌و ‌پرورش ‌به‌ كارگران مدرك مي‌دهد، جام جم

وزارت آموزش و پرورش براي نخستين بار به افراد ماهر غير محصلي که مهارتهاي لازم دروس کار و دانش را دارا هستند و آزمونهاي اين وزارتخانه را با موفقيت طي كنند مدرک تحصيلي رسمي مي دهد.

"عباس رهي" معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت: « در نظر داريم با ارائه طرحي به شوراي عالي آموزش و پرورش در آموزشهاي کار و دانش تغييراتي را ايجاد کنيم تا افرادي که مهارتهاي لازم را در محل کار کسب کرده اند بتوانند با شرکت در آزمونهاي آموزش و پرورش مدرک معتبر از آموزش و پرورش دريافت کنند. »تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وي توضيح نداد كه مدرك معتبر يادشده چه نام خواهد داشت و يا معادل چه مقطع تحصيلي خواهد بود.

در نظام آموزشي ايران در رشته هاي کار و دانش هر دانش آموز مي تواند پس از طي دو سال تحصيلي در مراکز آن و با گذراندن 96 واحد درسي تخصصي و مهارتي و عمومي و اختياري گواهينامه ديپلم از آموزش و پرورش کسب مي کند و گواهينامه هاي مهارت نيز از طرف مرکز فني و حرفه اي و وزارت کار به آنها داده مي شود.

برخي از کارشناسان امور آموزشي اين اقدام آموزش و پرورش را گامي مهم در جهت نزديک شدن بازار کار و نظام آموزشي ايران مي دانند.

رهي با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري گفت: « در همين راستا و براي بهبود کيفيت نظام آموزشي قرار است بخشي از آموزش معلمان، بصورت آموزشهاي ضمن خدمت مجازي مي شود.»

معاون آموزشي وزارت آموزش و پرورش افزود: « بايد اعتبارات خود را در جهت کيفيت بخشي آموزشهاي دانش آموزان و معلمان هزينه کرده و از اصراف منابع ملي در اين زمينه جلوگيري کنيم که در همين راستا در حال تدوين برنامه جامعي هستيم.»

معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: « بهينه سازي روش تدريس معلمان و متناسب سازي کتب درسي با اين روشها و افزايش سهم دانش آموزان در تدريس از مهمترين برنامه هاي اين معاونت در سال جاري است.»

رهي با بيان اينکه آموزش و پرورش در نظر دارد در سال جاري روشهاي آموزشي خود را براساس استانداردهاي آموزشي دنيا طراحي کند اظهار داشت: « همچنين در نظر داريم ارزشيابي توصيفي را که يکي از روشهاي معمول در آموزش و پرورش کشورهاي پيشرفته دنيا است، در مقاطع مختلف تحصيلي گسترش دهيم. »

Copyright: gooya.com 2016