چهارشنبه 8 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

۷۰درصد البسه بازار كشور خارجى و به صورت قاچاق وارد كشور مى شود، ايرنا

ابوالقاسم شيرازى،رئيس اتحاديه سراسرى پوشاك كشور از مجموع پوشاك خارجى، ۵۰ درصد نو و مابقى دست دوم است.وى عمده ترين علت چند برابر شدن ميزان قاچاق پوشاك را اعمال تعرفه ۱۰۰ درصد براى واردات پوشاك عنوان كرد.شيرازى گفت: چنين رويه اى نه فقط به نفع توليد داخلى تمام نشده بلكه واردات قاچاق را چند برابر كرده است.شيرازى تاكيد كرد: بايد پذيرفت كه توليد داخلى كفاف مصرف را نمى دهد.رئيس اتحاديه پوشاك تهران مى گفت: تجربه نشان داده كه بالابردن نرخ تعرفه پوشاك رويه اى غيرمنطقى بوده و بدليل وروداز مبادى غيرقانونى تنها به سود قاچاقچى تمام مى شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به گفته شيرازى، از مجموع پوشاك خارجى قاچاق كه بطور معمول از چين وارد مى شود، ۵۰ درصد البسه دست اول و ۲۰ درصد نيز دست دوم است.وى، در تقبيح استفاده از پوشاك دست دوم خارجى، ديدگاه جالبى دارد و مى گويد: به عنوان مسئول پوشاك كشور معتقدم حتى ناچار شوم گونى برنج را به جاى لباس برتن كنم، اين كار را خواهم كرد اما از خريد لباس هاى دست دوم دورى خواهم كرد.شيرازى با بيان اينكه توليدات داخلى با ظرفيت كنونى پاسخگو نيست، گفت : با منطقى شدن بخشى از نياز كشور بصورت رسمى و از مبادى قانونى وارد خواهد شد.رئيس اتحاديه كشورى يادآور شد: در آن صورت علاوه بر اينكه دست قاچاقچيان كوتاه مى گردد، از آن طرف نيز علاوه بر كاسب، دولت از محل واردات قانونى منافعى را كسب مى كند. اعضاى اتحاديه كشورى پوشاك كه بتازگى فعاليت خود را آغاز كرده اند، بررسى كارشناسى موضوعاتى چون تعرفه واردات، قيمت سود پوشاك و ماليات را در كنار موضوعات داخلى مورد توجه قرار دادند.شيرازى گفت: در اين نشست مقرر شد تا موضوع تعرفه واردات در كميسيون تخصصى مورد بررسى قرار گيرد.وى تصريح كرد: طرح كاهش تعرفه اتحاديه كشورى، پس از تصويب تعرفه براى بررسى نهايى به وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى ارسال مى شود.به اعتقاد رئيس اتحاديه كشورى پوشاك براى حمايت از توليد داخلى بايد بسترهاى مناسب را فراهم و راهكارهاى لازم را ارائه كرد.وى تاكيد كرد: اگر قرار باشد هيچ وارداتى صورت نگيرد مطمئن باشيد كه قيمت يك دست لباس داخلى ۱۰ برابر قيمت فعلى به فروش مى رسد.

صادرات و واردات در كنار هم
شيرازى با بيان اينكه در هيچ كشورى نمى توان با ممنوعيت واردات اجازه صادرات داد، گفت: چنين رويه هاى غيرمعمول در هيچ نقطه اى از دنيا وجود ندارد.وى افزود: بايد آنچنان در توليد داخلى قوى و كيفى عمل كرد كه واردات به صرف كسى نباشد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016