چهارشنبه 27 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


در همين زمينه
3 شهریور» دلت که می گيرد، شعری از ويدا فرهودی
بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پروانه تری هم هست، شعری از ويدا فرهودی

ويدا فرهودی
... پروا نبود کس را از فتنه ی ضحاکان / در مسلک جانبازان، ديوانه تری هم هست / تا شمع جوانسالی در سوگ گلی سوزد / در شعشعه ی همت، پروانه تری هم هست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
تا بال و پری سوزد، پروانه تری هم هست
شوريده ی مجنون را، ديوانه تری هم هست

افسانه اگر گويد، سهراب وشان خفتند
تهمينه تباران را، افسانه تری هم هست

بيدار شود رستم، با کاوه و آرش هم
در پيش و پس عالم،مردانه تری هم هست

بيداد ِ به غليان را، جوشيدن ِ طغيان را
جزدانه اشک ما، دُردانه تری هم هست

ويران شده ار ايران ، ياد آر ز خاقانی
پس "کم ترکوا"* برخوان، ويرانه تری هم هست!

ما خانه خرابانيم ، سيلاب نه! عصيانيم
وز نعره ی خشم ما مستانه تری هم هست

از زخم دل ميهن،خون است به باليدن
سرريز شود چون خون! پيمانه تری هم هست!

پيمانه به لب بفشار، بر وهم مده پندار
سردابه ی ويران را ميخانه تری هم هست

بر بال خرد حالی، با عشق اگر بالی
از زاهد پوشالی فرزانه تری هم هست

هر روز قلم، رقصان آزاده و بی کتمان
بر عشق دهد چون جان، جانانه تری هم هست

بيگانه به نام دين، افشانـد چو بذر کين
فرياد بزن کز اين، بيگانه تری هم هست

پروا نبود کس را از فتنه ی ضحاکان
در مسلک جانبازان، ديوانه تری هم هست

تا شمع جوانسالی در سوگ گلی سوزد
در شعشعه ی همت، پروانه تری هم هست
فرزانه تری هم هست...

ويدا فرهودی
پاييز ٢٠٠٩ پاريس

*اشاره به قصيده ی ايوان مدانئ خاقانی:
زرين تره کو بر خوان رو کم ترکوا برخوان
"کم ترکوا" سوره الدخان آيه ٢۶-٢۵


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016