دوشنبه 28 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افزايش آمار قتل های خانوادگی؛ ۶۴.۱ درصد قتل ها در تهران خانوادگی بوده است، مهر

يک آسيب شناس اجتماعی به افزايس همسر کشی و کشتن والدين در جامعه اشاره کرد و گفت: کمرنگ شدن باورهای دينی و ارزشهای اخلاقی اصلی ترين اهرمهای رفتاری در وقوع قتلهای خانوادگی است.
دکتر مجيد ابهری در گفتگو با مهر تصريح کرد: وقوع قتل در جامعه از نگاه آسيب شناس رفتاری بيانگر افزايش خشونت و فشارهای روحی و عصبی است اما چرخش نوع قتل به سوی قتلهای خانوادگی بيانگر چندين نکته تاسف انگيز است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
نتايج يک تحقيق که توسط متخصصان پزشکی قانونی بر روی ۱۱۶ پرونده قتل در تهران انجام شده نشان می دهد که علل و انگيزه ۶۴.۱ درصد قتلها در تهران خانوادگی بوده است.

اين استاد دانشگاه در ادامه گفتگو با مهر اظهار داشت: به کار نگرفتن منطق در حل مشکلات از يکسو و عدم جذب مهارتهای زندگی و يا قطع روابط اجتماعی و روانی از سوی ديگر بستر ساز اصلی وقوع اين جرايم است.

به گفته ابهری افزايش اعتياد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان باعث شده که يک فرد به آسانی اقدام به قتل کند و از سوی ديگر بايد گفت کمرنگ شدن باورهای دينی و ارزشهای اخلاقی اصلی ترين اهرمهای رفتاری در وقوع قتلهای خانوادگی است و از سوی ديگر شاهد افزايش آمار همسر کشی چه زن و يا مرد هستيم.

اين متخصص علوم رفتاری معتقد است در اکثر موارد همسر کشی ورود شخص ثالث، اختلافات سنی، ازدواجهای اجباری و انحرافات اخلاقی قابل توجه است و البته در برخی موارد توهم باعث تصور انحراف شده است. گسترش فيلمهای خشن، بازيهای رايانه ای دارای خشونت رفتاری، پايين آمدن دامنه تحمل جوانان اصلی ترين عامل و ضعف مهارتهای رفتاری والدين در برخورد با مشکلات و يا انحرافات رفتاری فرزندان نيز از جمله عوامل افزايش خشونت است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016