شنبه 13 آذر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيت‌الله‌ سبحاني خواستار تفکيک جنسيتي دانشگاه‌ها شد، ايسنا

يك مرجع تقليد گفت: هر موقع با اساتيد دانشگاه‌ها و مديران آن سخن مي‌گوييم مي‌گويند اين امر مشکل است و محال، اما آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي(ره) براي اولين بار در ايران و آن هم در شهر قم، دانشگاهي ساخت، که مشکل تفکيک جنسيتي در آن حل شد.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله سبحاني در مراسم اولين سالگرد آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي(ره)، مؤسس دانشگاه قم که در محل تالار مفيد اين دانشگاه برگزار شد، اظهار كرد: افرادي فکر مي کنند موضوعاتي مانند تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها محال است، اما مرحوم قاضي خرم‌آبادي(ره) اين محال را ممکن و مشکل تفکيک جنسيتي در دانشگاه را حل کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وي افزود: هر موقع با اساتيد دانشگاه‌ها و مديران آن سخن مي گوييم مي گويند اين امر مشکل است و محال، اما آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي(ره) براي اولين بار در ايران و آن هم در شهر قم، دانشگاهي ساخت، که مشکل تفکيک جنسيتي در آن حل شد و با اين وضعيت در عين حالي که دختران و پسران در کنار هم هستند، اما فسادي در کار نيست.

اين مرجع تقليد ادامه داد: مسئله تفکيک جنسيتي، خيلي مهم است، گفتنش آسان، اما عمل به آن مشکل است.

وي با يادآوري دوران تبديل مدرسه عالي قضايي به دانشگاه قم، گفت: از ابتداي امر که قرار بود، آن مدرسه عالي به دانشگاه تبديل شود، ايشان مسئله جداسازي کلاس‌هاي دختران و پسران دانشجو را در فکر داشت و به آن هم عمل کرد.

آيت‌الله سبحاني با بيان اين که در حال حاضر کساني که مي خواهند مسئله تفکيک جنسيتي را حل کنند، بيان كرد: اختلاط دانشجويان دختر و پسر ضرر دارد و مايه عقب گردد دانشجو و دانشگاه مي‌شود.

وي گفت: خداوند رحمت کند، آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي(ره) را که مسئله تفکيک جنسيتي دانشگاه ها را حل کرد.

وي هم‌چنين با تأکيد بر وجود اخلاص عمل در آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي(ره) گفت: مرحوم آقاي قاضي خرم‌آبادي، کسي بود که اخلاص، درونش را فرا گرفته بود و تمام کارها را براي خدا انجام مي‌داد؛ به طوري که با وجود اين که خدمات بسياري براي دانشگاه قم صورت مي‌داد، اما حتي يک ريال هم دريافت نمي کرد.

اين مرجع تقليد با اشاره به تأسيس فاطميه در خرم آباد توسط آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي(ره) گفت: زماني که در خرم‌آباد بدحجابي بيداد مي‌کرد، ايشان فاطميه را تأسيس کرد که بحمدالله هنوز هم پابرجاست.

وي با اشاره به سخني از آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي(ره) در اهميت دانشگاه ها، گفت: مرحوم آقاي قاضي خرم‌آبادي(ره) دائما مي گفت که از همان راهي که دشمنان مي خواهند بي‌ديني و الحاد را ترويج کنند، بايد از همان راه دين اسلام را تقويت کنيم.

وي، در بخش ديگري از سخنان خود بر اسلامي شدن دانشگاه ها و تدوين متون درسي متناسب با آموزه هاي اسلامي تأکيد کرد.

آيت‌الله سبحاني با بيان آيه اي از قرآن کريم، گفت: کساني که ايمان دارند و از روي اعتقاد و خلوص، عملي را انجام مي دهند، خداوند محبت آن ها را در دل مردم مي اندازد که مرحوم اميرکبير و مرحوم آيت‌الله قاضي خرم‌آبادي از آن جمله اند.

وي با بيان اين که يک دانشگاه مطلوب بايد از سه نظر مديريتي، اساتيد و متون درسي، اسلامي باشد، گفت: دانشگاهي که اين سه وجه در آن رعايت شود، دانشگاهي است که خروجي هاي آن، دانشجوياني متدين و داراي دغدغه ديني خواهد بود.

به گزارش سايت خبري حوزه، آيت‌الله سبحاني با تأکيد بر وجود متون درسي سالم در دانشگاه ها، گفت: اين که رهبري اين قدر تأکيد بر اين دارند که دانشگاه ها اسلامي شود، بيشتر روي متون درسي نظر دارند؛ چرا که اگر قرار باشد دانشگاهي با متون درسي خاصي، تفکر الحادي را ترويج کند، دانشگاه اسلامي نخواهد بود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016