شنبه 20 فروردین 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نام اولين نوزاد ايرانی در سال ۹۰؛ "امیرحسین" بود یا "میرحسین"؟ آفتاب

خبرگزاری ایسنا در تاریخ شانزدهم فروردین ۹۰، در خبری نوشت که اولين نوزاد پسر سال ۱۳۹۰ در استان قم با نام میرحسین محمدی متولد شد اما مدتی بعد با حذف خبر فوق و درج خبری دیگر نوشت که اولين نوزاد ايرانی سال ۱۳۹۰ «اميرحسين محمدی» نام دارد.

متن کامل ۲ خبر ایسنا به شرح زیر است:

خبر اول: اولين نوزاد پسر سال ۱۳۹۰ در استان قم متولد شد.

به گزارش سرويس «اجتماعی» ايسنا، اولين نوزاد متولد شده در سال ۱۳۹۰ از استان قم است که در دقايق اول سال متولد شده و نام وی برای صدور شناسنامه به سيستم سازمان ثبت احوال استان وارد شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
بر اساس اين گزارش، نام اين نوزاد ميرحسين محمدی است.

خبر دوم: اولين نوزاد ايرانی سال ۱۳۹۰ «اميرحسين محمدی» نام دارد.

به گزارش سرويس «اجتماعی» ايسنا، اولين نوزاد متولد شده در سال ۱۳۹۰ از استان قم است که در دقايق اول سال متولد شده و نام وی برای صدور شناسنامه به سيستم سازمان ثبت احوال استان وارد شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016