سه شنبه 7 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ضبط موسيقی ستارگان برای اولين بار، مهر

گروهي از دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فرانسوي Corot موفق شدند براي اولين بار اصوات ستارگان را به منظور بررسي و تحقيقات علمي ضبط کنند. اين گروه ستاره شناس معتقدند اين اصوات براي اولين بار اطلاعاتي را از فعاليت هاي دروني ستارگان به آنها ارائه خواهد کرد. با گوش سپردن به اين اصوات، دانشمندان صدايي تکرارشونده را ثبت کردند که به اعتقاد آنها اين صدا نشان دهنده تپنده بودن ستارگان است.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
صداي هر ستاره متناسب با ساختارهاي شيميايي، سن و اندازه آنها با ديگري متفاوت خواهد بود. تکنولوژي که ستاره شناسان از آن براي ضبط صدا استفاده کردند تکنولوژي «لرزه شناسي ستاره يي» نام داشته و به دليل ارائه اطلاعات پرارزش از فعاليت هاي دروني ستارگان در ميان جوامع نجومي از محبوبيت بالايي برخوردار است. به گفته دانشمندان با وجود تفاوت هاي عمده ميان آنچه از شرايط و ساختار ستارگان پيش بيني شده بود و اطلاعات به دست آمده ضربان ستاره يي در بسياري از موارد با اطلاعات گذشته ستارگان شباهت دارد.

Copyright: gooya.com 2016