چهارشنبه 27 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


اعدام‌های فله‌ای و ترورهای گزینشی، حمید آقایی

حمید آقایی
تفاوت بین نحوه واکنش مردم در برابر فشار و سرکوب و عکس العمل بخش انتلکتوئل جامعه ایران در برابر استبداد خشن این نظام را چگونه می توان توجیه کرد؟ آیا تفاوت فقط در نوع عکس العمل مردم از یکسو و روشنفکران از سوی دیگر است؟ و یا علت تفاوت به روش های مقابله و سرکوب حکومت در برابر مردم و روشنفکران باز می گردد؟ ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه ای که در تهران دست به دست می گردد، آيا اين نامه صادق محصولی به رهبر جمهوری اسلامی حقيقت دارد؟

خبرنامه گويا - نامه ی زير در ايران دست به دست می گردد اما صحت و درستی چنين اسنادی کم تر به واقعيت نزديک است و فن آوری های نوين به آسانی، مونتاژ آن ها را ممکن می سازد. به همين خاطر اين نامه را صرفا جهت اطلاع منتشر می کنيم و از صحت و سقم آن اطمينان نداريم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016