Tuesday, Oct 11, 2022

صفحه نخست » پیمان نامه ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران

setad.jpgبنام ایران و ملت دلاورمان

اکنون دیگر مردم ایران یکدل و متحدانه بپا خاسته‌اند. از خلیج فارس تا دریای کاسپین میلیونها تن از شهروندان میهن با شعارهای «زن، زندگی، آزادی»، «از کردستان تا تهران»، «از تهران تا زاهدان» در سنگرهای خیابانی نبردی پرشور و جانانه را به پیش میبرند. صدها هزار تن از ایرانیان در برون از مرزها به پشتیبانی از این قیام میهنی برخاسته‌اند. اگر صدای انقلاب ایران را دیکتاتور و فقیه نمی‌شنود، باکی نیست، از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، در سراسر اروپا و همه جهانیان آنرا شنیدهاند و پشتیبانی‌شان را از آن ابراز میدارند. این ایستادگی و عزم و اراده ملتی است که نه تنها زنان دلاور، بلکه نوجوانانش با دستهای خالی به میدان‌های رزم میروند و با حکومتی تا دندان مسلح تن به تن نبرد می‌کنند. کارزار گسترده در ایران امروز، درخشان و تأمل برانگیز است. اگر اکنون روسری‌ها به آتش سپرده میشوند، دیر نخواهد بود که رساله‌های توضیح المسائل‌شان به بساط کهنه فروشان سپرده شود و خرمن جامه‌های دین فروشان برباد رود
هم میهنان آزاده
کمربندهای نجات این خیزش‌های سراسری، اعتصابهای هدفمند، هوشمندانه و دشمن شکن هستند. اکنون نیز اعتصابهای قشرها و صنفهای گوناگون، از کارگران و کارکنان تا کسبه و بازاریان و کامیون داران به امواج خروشان مبارزه آگاهانه زنان و مردان دلاورمان می‌پیوندند. این مقاومت ملی و میهنی، اکنون به دوران شکوفایی خود رسیده است، از بیم‌هایش گذر کرده و با اعتماد ملی و باور به خویشتن برگشت ناپذیر شده و مهار و مسخ و تحریف آن از سوی دستگاه سرکوب نظام ناممکن گردیده است. این اراده ملی گسترده، در هزاران هسته و حلقه و واحدهای فرماندهی مردم و ستادهای منطقه‌ای و هیئت‌ها و شوراها، در واحدهای کار، در بین فرهنگیان و دانشگاهیان و بخشهایی از نظامیان تجلی یافته است. این رستاخیز ملی شهروندان، تبعیض ستیز و علیه استبداد دینی است، همه گرایش‌ها و باورهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در رنگین کمان و تنوعاتش دربرمیگیرد و نگاه فراجنسیتی، فراقومی و فرانسلی را روادارانه جذب می‌نماید

این مقاومت، فرش پرنیانی تمدنی است که نشیب ۴۴ سالهای را پشت سر دارد، اکنون به فراز خود رسیده و پرتوهای آن در جهان می‌درخشند. این مقاومت، توان شگفت انگیزی دارد که ایران دموکراتیک را بزودی از درون ناآرامی‌های کنونی و زیر آماج سنگین، اما ناپایدار رژیم اسلامی در آستانه مرگ، برهاند
هم میهنان دلاور
اکنون که سرنوشت میهن ما برای نجات ملی در روزهای مهرماه رقم میخورد و کلام آزادی، همانا «مهر، دوستی و عهد و پیمان»، در بین میلیونها شهروند ایرانی گامهای اساسی را برای گشودن گره اهریمنی برمی دارد، ما نیز بنوبه خود پایه گذاری ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران را اعلام میداریم و هم پیمان با شما در سراسر میهن و با دیگر ایرانیان و مبارزان آزادیخواه در جهان، سوگند یاد می‌کنیم که برای سرفرازی و نجات میهن و رهایی و آزادی ملت پرافتخارمان بکوشیم
ـ ما دلاوریها و از جان گذشتگی‌های فرزندان میهن و پیام پرشکوه برخاسته از جان ژیناها را الهام بخش پیمان ستادمان و پشتوانه گفتگو و تفاهم روادارانه، فروتنانه و میهن دوستانه مان میگذاریم
ـ ما برای حفظ یکپارچگی و آبادانی ایران و رفاه ملت و زندگی شادمانه و پاسداری از کرامت انسانی شهروندان میهنمان ایران خواهیم کوشید
ـ ما برای احیای مشروطیتی که مشروعه‌اش کردند، برای زنده کردن جمهوریتی که به حکومت مستبدانه اسلامی مبدل شد
ـ برای دستیابی به برابری و عدالتی که به فساد و تباهی کشانده شد، همراه شما خواهیم کوشید
این ستاد به اتکای شما برای هدف «پایه گذاری دولت در تبعید ایران» عزم و ارادهاش را استوار کرده است و همزمان با پایه گذاری دولت موقت و شورای رهبری در داخل کشور، نویدبخش پیروزی این نبرد بزرگ میهنی علیه حکومت اسلامی و ویرانگران ایران است
همبستگی ملی، ماندگاری و سرانجام، پیروزمندی این پیکار انسانی و دموکراتیک در دستهای توانا و حاصل اندیشهها و خلاقیتهای پیگیرانه و گسترده شماست
صدها تن از کنشگران و فرهیختگان ایرانی، در زمینههای گوناگون سیاست، حقوق بین الملل، فرهنگ، زیست بوم، اقتصاد، بهداشت، دفاع و نگاهبانی از منافع ملی، فناوری‌های مدرن اینترنتی، گسترش فضای مجازی و رسانه‌ای کمر همت بسته‌اند تا در مجامع بینالمللی با حرکتی مدرن و سازماندهی پروژه‌های کلان ملی و فراملی، سرنوشت آزادی و نجات همه جانبه ایران را رقم زنند. این نیروها میتوانند با پیوستن‌شان به دولت در تبعید ایران جایگزین سفارتخانه‌های این رژیم پوسیده و در حال احتضار گردند. با این تلاش گسترده و خلاق ملی، تمدن و فرهنگ سرزمین باستانی ما جایگاه پراعتبار خود را در جامعه جهانی بازخواهد یافت
ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران برای ایجاد فضای همکاری و هماهنگی همه مبارزان نحله‌های سیاسی و کنشگران مدنی، رسانه‌ای، صنفی و اتحادیه‌ای می‌کوشد و همراه با دولت موقتی که در درون کشور برپا میشود، دستیابی به انتخابات آزاد و پایه گذاریِ مجلس موسسان (قانونگذار) و فراهم آوردن قانون اساسی مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و استقرار حاکمیت متکی بر اراده و رأی ملت را دستور کار و راهنمای عمل آینده خود قرار داده است
ما به اتکای اراده ملی میلیونها تن از هم میهنان که در کارزاری گسترده علیه رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی بپاخاسته‌اند، از دولتها و مجامع جهانی پشتیبانی قاطع از این رستاخیز سرنوشت ساز میهنی را طلب خواهیم کرد

نوزدهم مهرماه ۱۴۰۱ برابر با یازدهم اکتبر ۲۰۲۲
ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران

نامها
ـ کاوس ارجمند
ـ مرتضی انواری
ـ فرامرز بهار
ـ حمید بیآزار
ـ سعید پیراسته
ـ مجید دهبان
ـ مینا رضوانی
ـ کورش زعیم
ـ سهیلا ستاری
ـ اصغر سلیمی
ـ پرویز ضرغامی
ـ الایار کنگرلو
ـ سیروس کنگرلو
ـ بهرام فروزانفر
ـ جهانگیر لقائی
ـ سهراب نبوی
ـ کیارش هوشمندCopyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy