جمعه 18 مرداد 1387

نخستين شب کنسرت ناظری در نياوران برگزار شد، مهر

اولين شب کنسرت اخير شهرام ناظری و گروه مولوی با حضور بيش از چهار هزار نفر در مجموعه فرهنگی و تاريخی نياوران شب گذشته برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، درابتدا شهرام ناظری با سه تار به روی صحنه آمد و به آواز خوانی در دستگاه راست پنجگاه پرداخت.

در ادامه گروه مولوی با حضور بر روی سن در مقام اصفهان گروه نوازی کردند و در اين بخش ناظری همراه با گروه آواز خواند وسپس تصنيف "مراگويی چه سانی من چه دانم" پايان بخش اين قسمت بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


تصنيف سلسله موی دوست در بيات اصفهان وآواز در دستگاه نوا،مثنوی معنوی و تصنيف قفل زندان بشکنم،دو قطعه کردی مربوط به منطقه شکاک(منطقه مرزی بين ايران،عراق و ترکيه)به نام های "های گدی" و مينای ديده م"از جمله قطعات اجرا شده در اين برنامه بود.

شهرام ناظری در پايان با اشاره به اينکه بسياری از مخاطبان در کنار اجرای آثار جديد خواستار اجرای آثار خاطره انگيز هستند گفت قطعه "آتش در نيستان" را می خواند که با استقبال بسيار حاضران مواجه شد.

در اين اجرا شروين مهاجر(کمانچه)نگار خارکن(کمانچه آلتو)سياوش ناظری(دف)شهرام غلامی(بربط)صابر نظرگاهی(تار)شهرام محمدی(سه تار بم و ديوان) شهرام ناظری را همراهی کردند.

اين کنسرت در روزهای ۱۸(امشب) ۲۰ و ۲۱ مرداد از ساعت ۲۰:۳۰در مجموعه فرهنگی و تاريخی نياوران تکرار می شود.

حاشيه:

ترافيک سنگين منطقه نياوران موجب شد تا برنامه با تاخير نزديک به يک ساعت آغاز شود و تا اواسط برنامه نيز هنوز برخی بليت به دست به دنبال صندلی های خود می گشتند.

داود گنجه ای و درويش رضا منظمی دو استاد کمانچه در اين اجرا حضور داشتند که در پايان به دليل اجرای خوب گروه و توانايی ناظری در اين کنسرت به او تبريک گفتند.

حافظ ناظری(فرزند شهرام) در اين کنسرت حضور داشت اما نه در روی صحنه؛او در رديف اول نشسته بود.

اين کنسرت آنتراکت نداشت وشهرام ناظری حدود دو ساعت بدون استراحت و به صورت ايستاده آواز خواند.

اجرای شب گذشته ،اولين کنسرت شهرام ناظری پس از دريافت نشان شواليه در تهران بود.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37917

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نخستين شب کنسرت ناظری در نياوران برگزار شد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016