سه شنبه 8 دی 1383

برخي از دانشجويان علم وصنعت با تحصن در مقابل دفتر معاونت دانشجويي خواستار پذيرش استعفاي معاون دانشجويي شدند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

برخي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت با تحصن در مقابل دفتر معاونت دانشجويي اين دانشگاه خواستار پذيرش استعفاي اين معاون از سوي صالحي رييس دانشگاه شده اند.
خسروي يكي از فعالان دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با بيان اين مطلب افزود: از ساعت هفت صبح امروز با تحصن در مقابل دفتر دكتر فرشاد؛ معاونت دانشجويي دانشگاه خواستار استعفا و تاييد استعفاي او از سوي رييس دانشگاه هستيم و تا وقتي استعفاي وي مورد موافقت قرار نگيرد، به تحصن خود ادامه مي دهيم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16150

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برخي از دانشجويان علم وصنعت با تحصن در مقابل دفتر معاونت دانشجويي خواستار پذيرش استعفاي معاون دانشجويي شدند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016