شنبه 17 آذر 1386

شمس الواعظين: گزارش NIE را پيروزی ندانيم، مهر

- ايران موقعيت خوبی در مذاکرات هسته ای دارد

يک کارشناس رسانه ای موقعيت مذاکراتی ايران در مباحث هسته ای را نسبتا خوب ارزيابی کرد و در عين حال يادآوری کرد که ايران نبايد گزارش NIE را به عنوان يک پيروزی تلقی کند.
ماشاالله شمس الواعظين در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واکنشهای متفاوت نسبت به گزارش ۱۰۰ سازمانهای جاسوسی آمريکا درباره فعاليتهای هسته ای صلح آميز ايران، اظهار داشت : اين گزارش به طور کلی از دو بخش نکات مثبت و نکات منفی تشکيل شده است. نکات مثبت آن به طرح اين موضوع باز می گردد که آمريکا و سه کشور اروپايی ديگر نمی توانند ديپلماسی مربوط به تهيه زمينه های سناريوی حمله نظامی عليه برنامه اتمی ايران را دنبال کنند.

وی افزود : چنانچه تغيير و تحولی که در چارچوب مذکور در سياستهای جاری غرب عليه ايران رخ داده را مثبت تلقی کنيم طبعا گزارش مذکور را به منزله يک پيروزی و مسئله ای مثبت خواهيم دانست، اما حقيقت آن است که در اين گزارش تاکيد شده که فشارهای آمريکا بر ايران نتيجه بخش بوده است و اين موضوع به روشنی نشان می دهد که بايد در انتظار افزايش فشارهای ديپلماتيک بر ايران چه در چارچوب شورای امنيت و چه خارج از آن باشيم.

اين تحليلگر سياسی ادامه داد : با توجه به اين خصوصيت گزارش مذکور ، مقامات سياسی کشور بايد ضمن مطالعه دقيق تر اهداف آتی غرب که مبتنی بر اين گزارش خواهد بود مسئله تداوم فشارها را بيش از بخش نخست گزارش مورد دقت و توجه قرار دهند. چرا که به هر حال دست برداشتن آمريکا از پيگيری سناريوهای نظامی عليه ايران صرفنظر از گزارش شورای اطلاعات ملی آمريکا نيز با توجه به دشواريهای اين مسير و هزينه های گزاف آن برای واشنگتن کاملا قابل پيش بينی بود.

شمس الواعظين همچنين اين نکته که تشديد تحريمهای آمريکا عليه ايران خارج از چارچوب سازمان ملل ادامه می يابد يا از سوی ۱+۵ پيگيری خواهد شد را مسئله ای مهم در روند بررسی مسئله هسته ای ايران دانست و اظهار داشت : در حال حاضر شاهديم که آمريکا عملا در اجرای سناريوی نظامی خود عليه ايران ناکام مانده و در بسيج گروه کشورهای موسوم به ۱+۵ جهت تداوم و تشديد فشارهايش بر تهران با موانع جدی مواجه شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين کارشناس مواضع روسيه در مسائلی چون سپر موشکی آمريکا در اروپا، موضوع استقلال کوزوو و خروج يکجانبه مسکو از معاهده کنترل سلاحهای کلاسيک را علائم اتخاذ راهبردهای جديد در سياست خارجی روسيه دانست و ادامه داد : با توجه به مخالفتهای چين و روسيه با روند پيش روی آمريکا جهت تشديد فشارها بر جمهوری اسلامی ايران و تداوم مباحثی چون چند نکته مذکور به نظر می رسد در صورتی که ايران بتواند از فضای سياسی کنونی در عرصه بين المللی بهترين استفاده را بکند خواهد توانست که قدرت مذاکره خود با غرب را نيز افزايش دهد.

شمس الواعظين موقعيت کنونی مذاکراتی ايران را نسبتا خوب ارزيابی کرد و افزود : چنانچه ايران از شرايط ايجاد شده به خوبی بهره برداری کند می تواند با موج جديد تحريمهای آمريکا عليه خود که به احتمال قوی خارج از چارچوبهای شورای امنيت ساماندهی خواهد شد به مقابله برخيزد اما نبايد فراموش کرد که تحقق چنين آينده ای در گرو استفاده مناسب و قوی از ديپلماسی خواهد بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شمس الواعظين: گزارش NIE را پيروزی ندانيم، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016