شنبه 6 بهمن 1386

نيويورک تايمز: گروه ۱+۵ گزينه تحريم مطلق بانکی ايران را کنار گذاشت، مهر

نيويورک تايمز مدعی شد در پيش نويس جديد قطعنامه گروه ۱+۵ عليه ايران بر نظارت مستمر کشورهای جهان بر فعاليتهای بانکی اين کشور به جای تحريم مطلق آنان تاکيد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از"نيويورک تايمز"، در پيش نويس سومين قطعنامه گروه ۱+۵ عليه ايران بر صادرات برخی اقلام به ايران، ممنوعيتهای مسافرتی و نظارت مستمر بر بانکهای ايران تاکيد شده است.

اين موضوع در روز سه شنبه در نشست برلين مطرح شد و در روز جمعه به تصويب گروه ۱+۵ رسيد. همچنين انتظار می رود تا اين پيش نويس تا اواسط ماه فوريه به تصويب برسد.

اين در حالی است که در اين پيش نويس صادرات کالاهايی که جنبه استفاده دوگانه دارند به ايران ممنوع شده است. تکنولوژی و کالاهايی که هم استفاده غير نظامی و هم نظامی دارند به ايران ممنوع شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين نشست به منظور جلب حمايتهای روسيه و چين به جای تحريم مطلق بانکهای ايرانی به کشورها هشدار داده شده است که مواظب فعاليتهای بانکها و موسسات مالی ايرانی به خصوص بانکهای ملی و صادرات و موسسات و شعب مرتبط به اين بانکها در داخل و خارج کشور باشند.

بنابرادعای ديگر نيويورک تايمز، محدوديتهايی نيز برای مسافرت دانشمندان هسته ای ايران در نظر گرفته شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نيويورک تايمز: گروه ۱+۵ گزينه تحريم مطلق بانکی ايران را کنار گذاشت، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016