سه شنبه 9 بهمن 1386

جمشيدی: ابراهيم لطف اللهی در زندان خودکشی کرده، بهائيان دستگير شده عليه نظام تبليغ می کردند، ايسنا


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی


به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه، در نشست خبری اين هفته‌ی خود در جمع خبرنگاران در مورد دانشجويی که در يکی از زندان‌های سنندج فوت کرده، اظهار داشت: بر اساس گزارشی که از اداره‌ی اطلاعات سنندج و دادگستری آن‌جا ارائه شده وقتی به سلول اين فرد مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که وی خود را حلق‌آويز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.

وی با بيان اين‌که علت نهايی مرگ در مورد وی در دست بررسی است، اظهار داشت: در مراجعه با خانواده‌ی وی نيز اعلام شد که اگر آن‌ها شکايتی دارند شکايت خود را تسليم کنند طبيعی است که بايد برای مشخص شدن نتيجه صبر کرد و خانواده‌ی وی نيز اگر شکايتی دارند می‌توانند مراجعه کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اين‌که پدر اين فرد درخواست نبش قبر کرده آيا اين امر امکان دارد؟ گفت: طبيعی است که اين بستگی به نظر قاضی دارد. من نمی‌دانم که تقاضايی در اين رابطه شده يا نه؟

سخنگوی قوه‌ی قضاييه در رابطه با اخبار تجمعاتی که در دو روز گذشته در برخی سايت‌ها منتشر شده و احتمال دستگيری برخی از دانشجويان گفت: تجمعاتی که اخيرا در دانشگاه‌ها بوده صورت صنفی داشته و هنوز گزارشی مبنی بر دستگيری نداشتيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: ۸ نفر از دانشجويانی که قبلا بازداشت شده بودند طی روزهای اخير قرارشان تبديل می‌شود که با توديع وثيقه آزاد می‌شوند.

خبرنگاری از جمشيدی در رابطه با دستگيری و محکوميت تعدادی از بهاييان در شيراز سوال کرد که وی پاسخ داد: اين افراد حدود ۵۴ نفر بودند که تبليغاتی عليه نظام داشتند. متهمان رديف اول تا سوم به چهار سال حبس محکوم و در حال سپری کردن محکوميت هستند. متهمان رديف چهار به بعد نيز به يک سال حبس محکوم شدند و حبس آنان به صورت تعليقی است.

به گزارش ايسنا، سخنگوی قوه‌ی قضاييه در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر چه تعداد دانشجو در زندان هستند، گفت: در مجموع ۱۹دانشجو در زندان هستند که به زودی ۸ نفر از اين دانشجويان با صدور قرار و توديع آن آزاد می‌شوند.

Copyright: gooya.com 2016