پنجشنبه 11 بهمن 1386

وقتی بی احتياطی مايه افتخار است، ترانه جوانبخت

www.javanbakht.net

دنيا عوض شده. خيلی هم عوض شده. يک موقع در بين روزنامه نگاران افرادی نيک انديش داشتيم که دل و جانشان مردم بود حالا هم نااهل هايی در روزنامه ها جا خوش کرده اند و از اين که پيشنهاد جنگ با اسراييل و نيز بحرين و چند کشورعربی منتشر می کنند خجالت نمی کشند. از يادشان رفته جنگ ايران و عراق چقدر کشته داد. فراموش کرده اند بچه ها در اين جنگ تکه پاره شدند. آنها به خيال خودشان پيشنهاد سازنده به سران مملکت می دهند.
اين دسته از روزنامه نگاران که معاون رييس جمهور يا وزير جنگ نيستند برای آينده ايران خط مشی تعيين می کنند! آنها فراموش کرده اند روزنامه نگارند. اين چند سال اخير که ايران با کشوری در جنگ نبوده انقدر دلشان را زده که به چرت و پرت نويسی در روزنامه ها افتاده اند.
خوشبختانه سياستمداران ايران به هذيان گويی های اين افراد گوش نمی کنند. آنها خوب می دانند که شروع کننده جنگ بازنده آن است. صدام حسين قبل از جنگ آمريکا با عراق دچار غرور کاذب بود. بيشتر از يک هفته نتوانست جلوی ارتش آمريکا مقاومت کند اگرچه عراق شروع کننده آن جنگ نبود. اگر ايران با هر کشوری جنگی شروع کند بازنده خواهد بود.
واقعا تعحب آور است. اين روزنامه نگاران جنگ پرست چه پدرانی هستند که به بچه های خودشان هم رحم نمی کنند. از اين جور آدم ها در دنيا زياد است. کسانی که کشته شدن بچه هايشان برايشان بی اهميت است.
آنها بايد بدانند کسی که به جنگ ايران و کشورهای ديگر فکر کند نه تنها دلسوز مردم ايران نيست بلکه خيانتکار است. خيانت به اين معنی که کشتار مردم و آشفتگی مملکت را به نظم و آرامش ترجيح داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وقتی بی احتياطی مايه افتخار است عقل و منطق از حرف های آدم ناپديد می شود. آن وقت نوشته ها بوی جنگ و ويرانی می دهد.
هر وقت آنان به جای مطالب بيهوده نوشتن و تشويق سياستمداران ايران به آغاز کردن جنگ با ديگر کشورها از قلم استفاده درست کنند و مطلب مفيدی بنويسند آن وقت منفی بافی هايشان قابل جبران خواهد بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وقتی بی احتياطی مايه افتخار است، ترانه جوانبخت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016