پنجشنبه 16 اسفند 1386

تظاهرات اعتراضی به بازداشت منصور اسانلو در ۴۰ کشور جهان، راديو فردا

فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در بيانيه ای اعلام کرد که تظاهرات و گردهمايی های اعتراضی را در حمايت از منصور اسانلو در سراسر جهان برگزار می کند.

منصور اسانلو، رييس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ماه هاست که در زندان به سر می برد و بر اساس گزارش منابع کارگری با مشکلات جسمی روبرو بوده و تحت فشار روحی قرار دارد.

به گفته ديويد کاکرافت، دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ( ITF )، صدها هزار تن در بيش از چهل کشور جهان به خيابان ها خواهند ريخت تا آزادی منصور اسانلو را خواستار شوند.

وی افزود: روز پنجشنبه، ششم مارس، «کارگران در سراسر جهان در کنار همتای ايرانی خود خواهند ايستاد که خواسته ای معقول دارد و آن برخورداری از حق اساسی عضويت در يک اتحاديه است.»

منصور اسانلو و شماری ديگر از اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی به سه تا پنج سال زندان محکوم شده اند.

وی که پيشتر چند بار بازداشت شده و در آخرين مورد از تيرماه گذشته تاکنون در حبس است، گزارش می شود که به دليل وضعيت بد جسمانی در زندان اوين، در خطر از دست دادن بينايی يک چشم خود قرار دارد.

قرار است که تظاهرات و اقدامات اعتراضی نسبت به حبس آقای اسانلو و ديگر فعالان کارگری ايران، در پنج قاره جهان از سوی اتحاديه های کارگری عضو در فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل سازماندهی و برگزار شود.

در بيانيه فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل که تحت عنوان «حمايت جهانی برای آزادی اسانلو» انتشار يافته، تظاهرات در برابر سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی، در جريان قرار دادن ديپلمات ها و دولت ها، پخش اطلاعيه و گردهمايی، از برنامه های اتحاديه های کارگری عضو ITF در چهار گوشه جهان در همبستگی با منصور اسانلو و فعالان کارگری ديگر ايران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در بيانيه اين فدراسيون گفته شده است: «فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، به آزاد شدن منصور اسانلو که عفو بين الملل، سازمان مدافع حقوق بشر، او را يک زندانی عقيدتی اعلام کرده و از اين تلاش ها حمايت می کند، پايبند است.»

ديويد کاکرافت، گفت: اين فدراسيون سه سال است که برای دفاع از منصور اسانلو و يارانش در برابر حملات خشن و پيوسته که با طرح اتهام به خطر انداختن امنيت داخلی و حبس وی به اوج رسيده است، مبارزه کرده است.

در نهم اوت سال گذشته نيز، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل نسبت به بازداشت منصور اسانلو تظاهرات اعتراض آميز برگزار کرده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تظاهرات اعتراضی به بازداشت منصور اسانلو در ۴۰ کشور جهان، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016