دوشنبه 16 اردیبهشت 1387

شمس‌الواعظين: رو به سوی آزادی در حرکتيم، ايسنا

- بايد مردم را نسبت به آينده اميدوار کرد
- درمورد آزادی و جمهوريت نسبت به قبل از انقلاب پيشرفت‌هايی داشته‌ايم

يک فعال مطبوعاتی تصريح کرد: شکی نيست که بايد مردم را نسبت به آينده اميدوار و آنچه در گفتمان ‌ملی وجود دارد را از بی‌تفاوتی به تاثير‌گذاری تبديل کرد.

ماشاءالله شمس‌الواعظين در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره سخنان رهبر انقلاب در جمع دانشجويان شيراز، درمورد جامعه آزاد که يکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده است با بيان اينکه رسيدن به جامعه آزاد از جمله اهداف اصلی انقلاب اسلامی بود که هم اکنون محقق شده است، افزود: شعار اصلی انقلاب آزادی بوده است و پس از انقلاب اسلامی توانسته‌ايم نسبت به قبل از انقلاب به اين مهم دست يابيم.

وی تصريح کرد: در شعار استقلال نيز توانسته‌ايم بدون ترديد استقلال سياسی را محقق کنيم، ولی در مورد آزادی و جمهوريت اختلاف‌نظرهايی وجود دارد، هرچند نسبت به قبل از انقلاب پيشرفت‌هايی داشته‌ايم که تجلی آن در گردش قدرت، انتخابات و رعايت قانون اساسی ديده می‌شود.

شمس‌الواعظين گفت: اين شواهد حاکی از آن است که دوره گذار به مردم‌سالاری را آغاز کرده‌ايم و رو به سوی آزادی در حرکتيم، هرچند که برخی اوقات معيارهايمان درتعريف مردم‌سالاری با تعريف جهانی تفاوت دارد و زمانی که برخی می‌خواهند درباره علل عدم دستيابی به مردم‌سالاری سخن بگويند، تعريف ديگری را ارائه می‌دهند که منجر به برخی مناقشات فکری و بحران‌هايی در ميان بدنه سياسی جامعه می‌شود.

وی درباره دلايل تاريخی راحت‌طلبی در ميان ايرانيان هم گفت: بخشی از اين مساله به کاهش انگيزه‌های اجتماعی برای مشارکت در تعيين سرنوشت باز می‌گردد.

اين روزنامه‌نگار تصريح کرد: هرگاه جاذبه‌های مشارکت مردم در ساختار اجتماعی و موقعيت‌های سرنوشت‌ساز افزايش‌يافته، حضور مردم هم رشد کرده و در غير اين صورت کاهش يافته است تا به مرحله بی‌تفاوتی، کرختی و راحت‌طلبی رسيده است.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جمع دانشجويان شيراز درباره موانع درونی انقلاب گفت: به نظر می‌رسد توصيه ايشان به آن دسته از دولتمردانی است که مسووليت آنها ايجاد جاذبه‌های لازم برای افزايش مشارکت است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو انجمن صنفی مطبوعات با بيان اينکه شکاف طبقاتی يعنی اينکه هزينه‌های يک طبقه به طبقه فرودست‌تر تحميل شود اظهار ‌داشت: رواج رانت‌خواری در تمامی عرصه‌ها و زمينه‌ها منجر به آن می‌شود که نسلی پرورش يابد که از مرزهای رفاه‌نسبی گذر کرده و به نوعی راحت‌طلبی دست يابند.

وی راه خروج از اين وضعيت آلوده و بحرانی را بازگشت حکومت به الگوی فرصت‌سازی برای همه شهروندان دانست و افزود: حکومت بايد با تعيين حقوق و تکاليف برای مردم برای افزايش کارآمدی اجتماعی و پرهيز در غلطيدن در امور رانتی عمل کند که در اين صورت در جامعه با ايجاد فرصت‌ها و تکاليف مشخص در برابر قانون می‌توانيم اميدوار باشيم که جامعه به سمت آرامش و فرصت های برابر پيش برود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شمس‌الواعظين: رو به سوی آزادی در حرکتيم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016