شنبه 21 اردیبهشت 1387

نشريه دانشجويی شاليز در دانشگاه گيلان توقيف شد، تغيير برای برابری

نشريه ی دانشجويی شاليز که از سال ۸۴ به طور مرتب در دانشگاه گيلان منتشر شده است توقيف شد .

پس از گذشت دو ماه از انتشار آخرين شماره ی شاليز و در حالی که در اين مدت مسئولين اجازه ی انتشار شماره ی جديد اين نشريه را نمی دادند ؛ در هفته ی گذشته نامه ی رسمی توقيف شاليز به مدير مسئول اين نشريه ابلاغ شد.

مسئولين اين نشريه که اولين شماره ی آن در آبان ۸۴ مننتشر شد با اعتقاد به ضرورت پرداختن به مطالب مختلفی چون حقوق صنفی و دانشجويی؛ انتشار اخبار دانشگاهی و اخبارو مقالات مربوط به جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش زنان؛ با شکستن فضای مردانه ی حاکم بر تحريريه ی نشريات دانشجويی ، با تحريريه ای زنانه نمونه ای از فعاليت موثر و موفق در عرصه ی مطبوعات دانشجويی را به نمايش گذاردند .

ميز فروش اين نشريه ،هر بار به مکانی برای بحث و جدل پيرامون مباحث و مقالات منتشره تبديل می شد .مسئولين نشريه با علم به عزم وزارت علوم بر تعطيلی نشريات مستقل دانشجويی تمام توان خود را در سه سال گذشته به کار گرفتند تا بی آنکه از کيفيت و کميت مطالب شاليز کاسته شود ؛راه را بر هرگونه بهانه جويی مسئولين برای توقيف اين نشريه ببندند .

انتشار شاليز و شيوه ای که به خصوص در ارائه مطالب فمينيستی در پيش گرفته بود، تشکل های منجمد غير مستقل دانشجويی را بر آن داشت تا در واکنش به شاليز "نشريه ی زنانه "منتشر کنند .. نشرياتی با محتوايی متحجرانه که حتی با پشتوانه های مالی آنچنانی ؛ تاثيری جز افزايش محبوبيت شاليزدر ميان دانشجويان نداشت.

شاليز که بنا به اعتراف مسئولين فرهنگی دانشگاه تنها نشريه ی دانشجويی بود که عليرغم حذف تسهيلات و امکانات دانشگاه برای انتشار ، در شرايطی که حتی نشريات غير مستقل که عمده ی مطالبشان را کپی برداری از متون واپس گرا در توجيه وضعيت کنونی زنان و حتی چند همسری تشکيل می داد ؛ توان انتشار منظم را نداشتند ؛ هيچ وقفه ای در انتشار شاليز که در قامت ماهنامه ای تمام عيار با ۲۴ صفحه مطلب مفيد ظاهر شده بود ؛ ايجاد نشد .

بسياری از نويسندگان شاليز آنهايی بودند که نويسندگی را برای اولين بار در شاليز مشق می کردند ... و البته پس از آن نوشتن "مشغله" ی همواره شان شده است.

شاليز هر ساله به مناسبت روز جهانی زن ؛ روز جهانی کارگر و روز جهانی کودک ،ويژه نامه هايی ارزشمند منتشر کرده است .

در آخرين شماره ی شاليز که ويژه نامه ی ۸ مارس ۱۳۸۶ بود ؛ اهدای جايزه ی اولاف پالمه به پروين اردلان و توقيف ماهنامه ی زنان پوششی در خور يافت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"شاليز "از ابتدای آغاز به کار کمپين با اعلام اخبار مربوط به آن و مقاله های متعددی که در موارد مختلف درباره ی کمپين در آن انتشار يافت ؛ نقش موثری در آشنا ساختن دانشجويان دانشگاه گيلان با کمپين ايفا کرد .

آخرين شماره ی شاليز ؛ ويژه نامه ی ۸مارس ۱۳۸۶ بود که بر روی جلد آن عکسی از پروين اردلان با مشتی گره کرده رو به آسمان به چشم می خورد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشريه دانشجويی شاليز در دانشگاه گيلان توقيف شد، تغيير برای برابری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016