سه شنبه 14 خرداد 1387

مدير مسوول هفته نامه صبح آزادی مجرم شناخته شد، ايسنا

هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول هفته نامه صبح آزادی را مجرم شناخت.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، جلسه رسيدگی به کيفرخواست‌های مطروحه عليه مديرمسئول هفته نامه صبح آزادی صبح روز يک‌شنبه مورخ ‌١٢/ ‌٣/ ‌٨٧ در شعبه ‌٧٦ دادگاه کيفری استان به رياست قاضی مدير خراسانی و با حضور اعضاء هيئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

هيات منصفه مطبوعات پس از استماع مدافعات متهم و وکيل مدافع وی وارد شور شد و مدير مسئول هفته نامه صبح آزادی را درخصوص اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با اتفاق آراء مجرم شناخت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هيئت منصفه مطبوعات در ادامه با استناد به تبصره ‌٤ماده ‌٨ قانون مطبوعات بدليل اين‌که صاحب امتياز در قبال خط مشی کلی نشريه مسئول بوده و مسئوليت يکايک مطالبی که در نشريه به چاپ می‌رسد بر عهده وی است و در اين نشريه نام مدير مسئول در شناسنامه نشريه ذکر نشده است.لذا- هيئت منصفه مطبوعات ضمن مجرم شناختن مديرمسئول يا صاحب امتياز نشريه مذکور از دادگاه مطبوعات درخواست کرد؛ ابتدا مديرمسئول اين نشريه را مشخص کرده و سپس مبادرت به انشاء رای کند.

در خاتمه هيئت منصفه مطبوعات با اکثريت آراء مديرمسئول هفته نامه صبح آزادی را مستحق برخورداری از تخفيف در مجازات ندانست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير مسوول هفته نامه صبح آزادی مجرم شناخته شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016