دوشنبه 30 اردیبهشت 1387

پارتی‌بازی و جناح‌گرايی در هيات نظارت بر مطبوعات، آفتاب

آفتاب: جمعيت مدافعين عدالت کرمان در نامه‌ای خطاب به حسين صفارهرندی نوشت: «روند اعطای مجوز نشريات در هيات نظارت بر مطبوعات همچنان با پارتی‌بازی و جناح‌گرايی ادامه دارد».

به گزارش خبرنگار سياسی آفتاب، جمعيت مدافعين عدالت کرمان به عنوان تنها حزب کرمانی دارای مجوز فعاليت از وزارت کشور،‌ در نامه‌ای به امضای مسعود مرادزاده، دبيرکل اين حزب، خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به آنچه عملکرد فراقانونی و تخلفات بين مسئولان وزارت ارشاد خوانده است، اعتراض کرد.

در اين نامه با اشاره به اينکه "عملکردهای فراقانونی مسئولان وزارت ارشاد از چشم صفارهرندی و مجموعه‌های نظارتی در اين وزارتخانه از جمله اداره کل حراست و اداره ارزشيابی و رسيدگی به شکايات دور مانده"، آمده است:

«روند اعطای مجوز نشريات در هيات نظارت بر مطبوعات همچنان با پارتی‌بازی و جناح‌گرايی ادامه دارد و نمونه مبرهن آن نيز صدور مجوز نشريات به چند نفر از به اصطلاح اصولگرايان کرمان می‌باشد. اين افراد با هماهنگی مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد و مديرکل ارشاد کرمان توانستند بدون نوبت مجوز دريافت کنند، اين در حالی است که افزاد زيادی سال‌های سال در نوبت گرفتن مجوز نشريه قرار دارند و هنوز به درخواست آنان رسيدگی نشده است».

اين جمعيت در نامه خود خطاب به صفارهرندی تاکيد کرده که احزاب دارای مجوز از وزارت کشور، طبق آيين‌نامه قانون مطبوعات، نيازی به قرارگرفتن در نوبت صدور مجوز ندارند و در ادامه تصريح داشته که "اين در حالی است که حزب مدافعين عدالت پس از دو سال قرار گرفتن در نوبت هنوز مجوز نشريه‌اش صادر نشده است".

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين نامه همچنين با اشاره به يکی از مصاحبه‌های وزير ارشاد که گفته بود "هيچ حزب شناسنامه‌داری را نمی‌شناسد که تريبونی برای بيان نظرات خود نداشته باشد"، می‌افزايد:‌ «همگان می‌دانند که احزابی که ديدگاه انتقادی نسبت به برخی از مسئولان دارند، زير فشار آنان قرار دارند».

در پايان اين نامه نيز، دبيرکل حزب مدافعين عدالت اظهار اميدواری کرده که وزير ارشاد با تذکر دادن به مديران خاطی، سعی بر اصلاح روش اين افراد داشته باشد و با سامان دادن به هيات نظارت بر مطبوعات، روند صدور مجوز نشريات را زير نظر بگيرد که اين مستلزم تحول در حوزه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پارتی‌بازی و جناح‌گرايی در هيات نظارت بر مطبوعات، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016