دوشنبه 30 اردیبهشت 1387

لغو مجوز انتشار "خوب انديش" و محکوميت مديرمسوول آن به پرداخت جزای نقدی، ايسنا

مديرمسوول روزنامه "خوب‌انديش" از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به پرداخت بيست ميليون ريال جزای نقدی و لغو مجوز انتشار نشريه محکوم شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، اتهام هومن خلج هدايتی، مديرمسوول روزنامه "خوب انديش" واگذاری انتشار روزنامه با شکايت مدعی‌العموم و جواد کاظمی به عنوان شاکی خصوصی عنوان شده است.

قضات شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران پس از ختم رسيدگی و اخذ نظر هيات منصفه مطبوعات مبنی بر مجرم داشتن مديرمسوول نشريه به اتفاق آرا و اينکه مستحق تخفيف در مجازات نيست، اقدام به صدور رای کرده و مديرمسوول روزنامه "خوب‌انديش" را به پرداخت بيست ميليون ريال جزای نقدی و لغو مجوز انتشار نشريه مذکور محکوم کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مديرمسوول نشريه مذکور پس از صدور رای به مدت ۲۰ روز فرصت تجديدنظرخواهی دارد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'لغو مجوز انتشار "خوب انديش" و محکوميت مديرمسوول آن به پرداخت جزای نقدی، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016