جمعه 3 خرداد 1387

متن کامل نامه متکی به دبير کل سازمان ملل و بسته پيشنهادی ايران، فردا

در اين ميان، رويکرد عجيب مسئولان ايرانی در عدم ارائه محتوای اين بسته به رسانه های کشور و بی نتيجه ماندن جامعه خبری ايران برای دستيابی به آن جای تامل دارد.موسسه بين المللی علوم و امنيت بين الملل در سايت خود، بسته پيشنهادی ايران را با عنوان «پيشنهاد مذاکرات سازنده» منتشر ساخته است.
در حالی که مسئولان ايرانی به بايکوت خبری بسته پيشنهادی ايران پرداخته اند، يکی از سايت های خارجی اقدام به انتشار کامل آن نموده است.

به گزارش «فردا»، موسسه بين المللی علوم و امنيت بين الملل(ISIS) در سايت خود، بسته پيشنهادی ايران را با عنوان «پيشنهاد مذاکرات سازنده» منتشر ساخته است.

بنابراين گزارش، جمهوری اسلامی ايران آمادگی کامل خود را برای مذاکره همه‌جانبه و فراگير با گروه ۵+۱ را در چارچوب موضوعات هسته ای،سياسی امنيتی و اقتصادی اعلام داشته است.

نامه متکی به دبير کل سازمان ملل متحد در ذيل می آيد:


جناب آقای بان‌کی‌مون
دبيرکل محترم سازمان ملل متحد

همانگونه که در مکاتبات قبلی به اطلاع رسيد، جمهوری اسلامی ايران به عنوان يک کشور مسئول از اعضای سازمان ملل متحد بر اساس حقوق و تعهدات بين‌المللی خود همواره بر اهميت چندجانبه گرايی تاکيد نموده است. متاسفانه چند کشور خاص با اهداف و اغراض سياسی با طرح ابهاماتی پيرامون برنامه کاملاً صلح‌آميز هسته‌ای ايران به استفاده ابزاری از ارگان‌های سازمان ملل اقدام نموده‌اند که ضربه‌ای بر اعتبار و حيثيت سازمان محسوب می‌شود. با وجود آن که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بارها و به طور مکرر بر عدم انحراف در برنامه هسته‌ای ايران تاکيد نموده و بر اساس برنامه کاری توافق شده بين ايران و آژانس مسايل باقی‌مانده کاملاً حل و فصل شده‌اند و در حال حاضر تمامی فعاليت‌ها و برنامه هسته‌ای ايران تحت نظارت کامل آژانس قرار دارد، اما شورای امنيت سازمان ملل به اقدامات غيرقانونی خود ادامه داده است.

اينجانب طی نامه‌ای به طور متقن و مفصل، مبانی استدلالات جمهوری اسلامی ايران در خصوص دخالت غيرمنطقی و غير قانونی شورای امنيت در موضوع هسته‌ای را قبلاً به اطلاع جنابعالی رسانده‌ام. از طرف ديگر، جمهوری اسلامی ايران، تعاملات سازنده، مذاکرات منطقی، عادلانه، بدون پيش شرط و بر مبنای احترام متقابل را همچنان راه حل اساسی برای ارتقا و بهبود اوضاع و شرايط بين‌المللی می‌داند. بر اين مبنا، جمهوری اسلامی ايران آماده است با گروه ۱+۵ در يک چارچوب مشخص و مورد علاقه مشترک مذاکره نمايد. جمهوری اسلامی ايران معتقد است اتخاذ رهيافت‌های دو سويه مبتنی بر تهديد و مذاکره نه تنها هيچ کمکی به حل موضوعات نمی‌کند بلکه بيشتر به پيچيده‌تر شدن اوضاع می‌انجامد. ملت ايران ملتی صلح‌طلب می‌باشد که از هيچ تلاشی برای دستيابی به صلح و ثبات جهانی دريغ نکرده است. قدرت و قابليت‌های جمهوری اسلامی می‌تواند به صلح و ثبات منطقه‌ای و بين‌المللی کمک کند. از طرف ديگر، جمهوری اسلامی ايران بر اين باور است که صلح و امنيت پايدار منطقه‌ای و بين‌المللی، روابط اقتصادی، تجارت آزاد، امنيت انرژی، مبارزه با تروريسم و مواد مخدر و بهره‌گيری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز، زمينه‌های مشترک بسيار خوبی را برای همکاری‌های درازمدت پايدار فراهم می سازد. با توجه به شرايط موجود در سطوح منطقه‌ای و بين‌المللی، جمهوری اسلامی ارايه طرحی نو و کامل را با هدف نيل به همکاری‌های پايدار و تعامل سازنده ضروری می‌داند.

به گزارش «فردا»، متکی در پايان اين نامه می افزايد:جمهوری اسلامی ايران به سهم خود، پس از مطالعات و بررسی‌های گسترده و کارشناسی عميق بسته‌ پيشنهادات و ابتکارهای بسيار مهم را در حوزه‌های مختلف سياسی، امنيتی، اقتصادی و هسته‌ای با دقت فراوان طراحی و تدوين کرده است که به کشورهای گروه ۱+۵ ارايه می شود. اين بسته بر اساس عدالت، حاکميت و احترام متقابل و به عنوان اساسی برای آغاز مذاکراتی فراگير و همه جانبه با اين کشورها بر مبنای تعهدات دسته‌جمعی تهيه شده است. اعتقاد راسخ داريم که بسته حاضر يک فرصت استثنايی را برای همکاری واقعی و جدی فيمابين طرف‌های ذيربط فراهم خواهد نمود. مايلم بر اين نکته بسيار مهم تاکيد نمايم که رويکرد اصلی جمهوری اسلامی ايران به اين بسته پيشنهادی، رويکردی راهبردی است. لذا اميدوارم طرف‌های ذيربط به خوبی به اهميت موضوع و محتوای بسته پيشنهادی به عنوان راه حل جامع مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای و جهانی و مبنايی برای همکاری‌های دراز مدت پی برده و با نگرشی سازنده با آن برخورد و از آن استقبال نمايند.

منوچهر متکی
وزير امور خارجه

به گزارش «فردا»،متن کامل بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:

با تاکيد بر ضرورت پايبندی به اصول عدالت، قانونگرايی، به رسميت شناختن حقوق ملتها، احترام به حق حاکميت کشورها، تحکيم صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی، پرهيز از انحصارگرايی و تهديد، احترام به دموکراسی، ارزش‌های انسانی و فرهنگ ملت‌ها و با اعلام برائت از بی‌عدالتيها و بی‌قانونيهای اعمال شده نسبت به حقوق ملتها:

جمهوری اسلامی ايران معتقد است طيف وسيعی از موضوعات نظير مسائل امنيتی، تحولات منطقه‌ای و جهانی، انرژی هسته‌ای، تروريسم، دموکراسی و ... وجود دارد که به‌طور جدی ظرفيت زيادی را برای همکاری دارا می‌باشد. اين مباحث در کنار موضوعاتی نظير مبارزه با مواد مخدر و حفظ محيط ‌زيست، مسائل اقتصادی، تکنولوژيک، تجاری و به‌ويژه انرژی، فرصت‌ها و زمينه‌های بسيار خوبی را برای همکاری‌های سازنده فراهم می‌آورد. لذا، با توجه به تحولات حادث در سطح منطقه‌ای و جهان، ارائه طرحی نو و تکامل يافته از تعامل ضرورت می‌يابد.

هدف اصلی جمهوری اسلامی ايران در دور جديد مذاکرات، توافق همه‌جانبه مبتنی بر حسن‌نيت دسته ‌جمعی برای تحقق همکاری‌های بلندمدت طرفين و تحکيم صلح و امنيت پايدار منطقه‌ای و بين‌المللی مبتنی بر عدالت می‌باشد. ما بر اين باوريم که اين مذاکرات ظرفيت آن را دارد که در ادامه از ساير دولت‌هايی که برای همکاری حول اين بسته ظرفيت‌ها و علايق لازم را دارند نيز دعوت به عمل آيد. نتيجه اصلی دور جديد مذاکرات، توافق درباره «تعهدات دسته‌جمعی» در زمينه همکاری‌های اقتصادی، سياسی منطقه‌ای ـ بين‌المللی، هسته‌ای و امنيت انرژی است. لذا، ما آمادگی داريم مذاکرات همه‌جانبه و فراگيری را بر مبنای موضوعات ذيل آغاز نماييم:

الف) موضوعات سياسی و امنيتی:

۱ـ دفاع از حقوق و کرامت انسان‌ها و احترام به فرهنگ ملت‌ها از مهم‌ترين دغدغه‌های جامعه بشری است که گفتگو برای تحقق شايسته آن ضرورت دارد.

۲ـ گفتگو درباره تقويت، ثبات و تحکيم صلح عادلانه و پيشرفت مردم‌ سالاری در جهان و منطقه بر مبنای:

ـ احترام به حقوق ملتها و منافع ملی آنها؛
ـ کمک به حاکميت ملی کشورها بر مبنای روش‌های مردم‌سالارانه؛
ـ جلوگيری از خشونت و نظامی‌گری؛
ـ جلوگيری از تروريسم و عوامل ايجادکننده و تقويت‌کننده آن.

بر اين مبنا، جمهوری اسلامی ايران آماده گفتگو برای همکاری در جهت تقويت ثبات و تحکيم صلح عادلانه و پيشرفت مردم‌سالاری در مناطقی است که از بی‌ثباتی، نظامی‌گری، خشونت و تروريسم رنج می‌برند. اين همکاری می‌تواند در نقاطی از جهان به خصوص خاورميانه، بالکان، آفريقا و آمريکای جنوبی شکل‌ گيرد. همکاری برای کمک به مردم فلسطين در جهت يافتن طرحی جامع، پايدار، دموکراتيک و عادلانه برای حل موضوع ۶۰ ساله فلسطين می‌تواند نمونه‌ای از اين همکاری‌ها باشد.

۳ـ مبارزه با تهديدهای مشترک امنيتی و گفتگو برای تحقق همکاری دسته جمعی جهت مبارزه با عوامل ايجاد کننده و تقويت‌کننده تهديدهای امنيتی ذيل:

ـ تروريسم؛
ـ مواد مخدر؛
ـ مهاجرت‌های غيرقانونی؛
ـ جرائم سازمان يافته.

ب) موضوعات اقتصادی:

۱ـ همکاری در زمينه انرژی و امنيت آن در عرصه‌های توليد، عرضه، انتقال و مصرف.
۲ـ همکاری در زمينه تجارت و سرمايه‌گذاری.
۳ـ کمک عمومی به رفع فقر از کشورهای ضعيف و تلاش برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی.
۴ـ کاهش آسيب‌های ناشی از نوسانات شديد قيمت‌ها و باز تنظيم مناسبات پولی و مالی جهان برای حمايت از کشورهای جهان.

ج) موضوع هسته‌ای

در ارتباط با موضوع هسته‌ای، ايران آماده است در يک نگرش جامع و به عنوان عضوی فعال و موثر از NPT و آژانس، موضوعات ذيل را در دستور کار قرار دهد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۱ـ حصول اطمينان بيشتر از عدم انحراف فعاليت‌ هسته‌ای کشورها؛
۲ـ ايجاد کنسرسيوم غنی‌سازی و توليد سوخت هسته‌ای در نقاط مختلف دنيا از جمله ايران؛
۳ـ همکاری مشترک برای دستيابی و بهره‌گيری از فناوری صلح‌آميز هسته‌ای و تسهيل بهره‌مندی عموم کشورها از آن؛
۴ـ تحقق خلع سلاح هسته‌ای و تعيين کميته‌ای برای پيگيری اين موضوع؛
۵ـ تقويت نظارت آژانس بر فعاليت هسته‌ای کشورها؛
۶ـ همکاری‌های مشترک در ايمنی و حفاظت فيزيکی هسته‌ای.

د) جمهوری اسلامی ايران در چارچوب اين بسته آماده شروع مذاکراتی جدی و هدفمند برای نيل به نتيجه‌ای مشخص می‌باشد. اين مذاکرات می‌تواند پس از دوره‌ای مشخص (حداکثر ۶ ماه) مورد ارزيابی قرار گرفته و درباره ادامه آن تصميم‌گيری شود.

در اين ميان، رويکرد عجيب مسئولان ايرانی در عدم ارائه محتوای اين بسته به رسانه های کشور و بی نتيجه ماندن جامعه خبری ايران برای دستيابی به آن جای تامل دارد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن کامل نامه متکی به دبير کل سازمان ملل و بسته پيشنهادی ايران، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016