جمعه 3 خرداد 1387

ثمره هاشمی: بسته پيشنهادی ايران غرب را از بن بست خارج می کند، مهر

مشاور ارشد رئيس جمهور گفت: بسته پيشنهادی ايران به کشورهای غربی باعث خواهد شد تا آنان از بن بست خارج شوند.
سيد مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئيس جمهور درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی ايران برای حل وفصل مسائل جهانی توجه به مسائل مختلف، استفاده ازهمه ظرفيت ها و توجه به مسائل سياسی، امنيتی، اقتصادی، انرژی و مخصوصا هسته ای را از مهمترين موارد مطرح شده در اين بسته عنوان کرد.

ثمره هاشمی ادامه داد : با ارائه اين بسته اميدواريم کشورهای غربی پای ميز مذاکره قرار گيرند و استراتژی روابط با طرف های مقابل کاملا ترسيم شود.

مشاور ارشد رئيس جمهورخاطر نشان کرد: دراين بسته که ازسوی جمهوری اسلامی ايران به کشورهای غربی ارائه شده، تفاهماتی درباره سياست های کلی مد نظر است که می تواند مبنای مذاکره قرار گيرد و منافع همه طرفين را فراهم کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی رفع نگرانی های عمومی منطقه و جهان و از بين بردن نگرانی از توسعه سلاح های هسته ای را از ديگر موضوعاتی برشمرد که در اين بسته به آن اشاره شده است.

ثمره هاشمی گفت : اگر بسته پيشنهادی ملاک مذاکره طرف ها قرار گيرد اقدام نويی است که می تواند خيلی از مسائل در جهان را حل و فصل نمايد.

وی در پايان اين گفتگو بررسی مسائل اقتصادی ، سياسی، امنيتی وهمکاريهای متقابل مربوط به انرژی هسته ای را از ديگر موارد مطرح شده در محتوای اين پيشنهاد برشمرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ثمره هاشمی: بسته پيشنهادی ايران غرب را از بن بست خارج می کند، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016