سه شنبه 14 خرداد 1387

احمدی نژاد پيش از سفر به ايتاليا: ايران می‌تواند برای برون رفت از اوضاع کنونی جهان در زمينه گرانی نقش تعيين کننده ايفا کند، ايسنا

محمود احمدی نژاد رييس جمهور کشورمان صبح امروز در صدر هيئتی عالی رتبه به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ( فائو )، تهران را به مقصد ايتاليا ترک کرد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس جمهور پيش از ترک تهران در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: ايران می‌تواند برای برون رفت از اوضاع کنونی جهان در زمينه گرانی و کمبود مواد غذايی و محصولات کشاورزی نقش تعيين کننده ايفا کند.

احمدی نژاد ادامه داد که امروز در دنيا با بحران مواد غذايی مواجه هستيم و اين موضوع بسياری از کشورهای را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: سازمان فائو از جمله مراجعی است که به طور مستقيم در اين خصوص احساس مسووليت می‌کند و امروز با توجه به مشکلات و تحولات اقتصادی در جهان و نيز موضوع خشکسالی و سرمای شديد در بخش‌های مختلف دنيا کشاورزی و توليد مواد غذايی اهميت فراوانی يافته است.

رييس جمهور گفت: از چند ماه قبل مديرکل فائو برای شرکت در اجلاس اين سازمان به منظور بررسی راه‌های برون رفت از اين شرايط از سران برخی کشورها از جمله ايران دعوت کرد.

وی افزود: ايران به عنوان کشوری تاثيرگذار به لحاظ اقتصادی و کشاورزی،راهکارها، پيشنهادها و برنامه‌های روشنی برای توليد و توزيع عادلانه و مناسب مواد غذايی در جهان دارد و می‌تواند در مديريت شرايط امروز در جهان نقش تعيين کننده‌ای ايفا کند.

رييس جمهور کشورمان در ادامه هدف از سفر خود به ايتاليا را شرکت در اجلاس فائو اعلام کرد و گفت: در حاشيه اين اجلاس با برخی سران کشورهای شرکت کننده، ايرانيان مقيم ايتاليا، بازرگانان و اهالی صنعت اين کشور ديدار و پس از آن در نشست خبری شرکت می‌کنم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش ايسنا، در اين سفر اسکندری وزير کشاورزی ، متکی وزير امور خارجه و ثمره هاشمی مشاور عالی رييس جمهور احمدی نژاد را همراهی می‌کنند و در مراسم بدرقه‌ی رييس جمهور پرويز داودی معاون اول ، سعيدی کيا وزير مسکن و شهرسازی ، سليمانی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصطفی نجار وزير دفاع و الهام سخنگوی دولت حضور داشتند.

اجلاس سران کشورهای عضو سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با عنوان تغييرات آب و هوايی ؛ انرژی و غذا با حضور تعدادی از سران دولت‌ها و کشورهای جهان از روز سه شنبه (چهاردهم خرداد) به مدت سه روز در ايتاليا برگزار می‌شود.

Copyright: gooya.com 2016