چهارشنبه 23 مرداد 1387

سه نوجوان محکوم به اعدام، مجموعه فعلان حقوق بشر

- "رضا حاجی زاده" نوجوانی که متهم است در سن ۱۳ سالگی و بر اثر درگيری در طی بازی کودکانه مرتکب قتل همبازی خود گرديده است . بعد از تحمل ۵ سال زندان به سن ۱۸ سالگی رسيده است ، وی عليرغم سن کم خود در بين زندانيان خطرناک نگهداری ميشود ، نامبرده بعلت عدم توفيق در جلب رضايت خانواده مقتول و رسيدن به سن ۱۸ سالگی در آستانه اعدام قرار گرفته است. نامبرده در واحد ۲ زندان رجايی شهر کرج نگهداری ميشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- "سيد وحيد موسوی" نوجوانی که متهم به ارتکاب قتل در سن ۱۷ سالگی گرديده است ، بيش از ۸ سال است که در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد ، نامبرده با توجه به عدم توفيق در جلب رضايت خانواده مقتول و به دليل رسيدن به سن بالای ۱۸ سال که عرف دستگاه قضايی برای اعدام متهمين است در آستانه اعدام قرار دارد. وی هم اکنون در واحد ۴ زندان رجايی شهر کرج به سر می برد.

- "بنيامين رسولی" نوجوانی که متهم است در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل گرديده است . اکنون بعد از طی نمودن ۵ سال زندان و عدم توفيق در جلب رضايت خانواده در آستانه اعدام قرار گرفته است ، وی هم اکنون در واحد ۴ زندان رجايی شهر کرج به سر می برد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سه نوجوان محکوم به اعدام، مجموعه فعلان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016