سه شنبه 12 شهریور 1387

اطلاعيه کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان در مورد پرونده رسوايی اخلاقی دانشگاه زنجان، ادوار نيوز

ادوارنيوز: کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) با انتشار اطلاعيه ای، روند رسيدگی به پرونده رسوايی اخلاقی در دانشگاه زنجان را غيرعادلانه خواند و ضمن هشدار نسبت به "احتمال اعمال فشار به دانشجويان بازداشت شده" به ويژه يک دختر دانشجو، در خواست خود مبنی بر آزادی دانشجويان و يک استاد بازداشت شده، اعلام کرد.

متن کامل اين اطلاعيه به اين شرح است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حوادث سلسله واری که طی چند ماه گذشته در دانشگاه زنجان رخ داده است، با روشن شدن هرچه بيشتر پاره ای از ابهامات فعالان مدنی و حقوق بشری را به اين باور رسانده که "حرمت انسان و انسانيت" و "حقوق بشر" نه تنها هيچگونه تضمين و نگاهبانی ندارد، بلکه مقامات و نهادهايی که به موجب قانون موظف به پاسداری از حقوق شهروندان اند، خود به تهديدی عمده عليه آزادی و کرامت شهروندان بدل گشته اند. اين نهادها به جای آنکه مطابق قانون اساسی "مرجع تظلم خواهی و دادگستری" باشند، به پناه گاهی برای متعديان و ناقضان حقوق بشر بدل شده اند.

پرونده رسوايی اخلاقی معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، که با تلاش، همت و احساس مسئوليت انسانی تعدادی از دانشجويان دانشگاه زنجان در پيشگاه قضاوت افکار عمومی و نيز مراجع تظلم خواهی گشوده شد، متاسفانه در روندی کاملا معکوس قرار گرفته و با انجام يکسری اقدامات خلاف و ناقض قوانين به جايی رسيده است که اينک قريب به يک ماه از بازداشت پنج دانشجو به نام های سورنا هاشمی، پيام شکيبا، بهرام واحدی، آرش رائيجی و حسن جنيدی (که اخيرا آزاد شده است) که اقدام برای اطلاع رسانی و جلوگيری از ارتکاب اعمال غيراخلاقی و تجاوز به يک دختر دانشجو، به آنها منتسب شده است، می گذرد و روز شنبه نهم شهريورماه، رييس دادگستری استان زنجان با بيان اظهارات تامل برانگيزی پيرامون حادثه دانشگاه زنجان سرانجام تاييد کرد که دختر دانشجويی که معاون دانشگاه زنجان قصد تعرض به وی را داشته، چهل و دو روز را در بازداشت به سر برده است. اين مقام قضايی در استان زنجان همچنين ضمن تاييد بازداشت پنج دانشجوی دانشگاه زنجان از بازداشت يکی از اساتيد اين دانشگاه به اتهام همراهی با دانشجويان نيز خبر داده است.

عليرغم اظهارات مبهم، متناقض و غيرحقوقی مقامات انتظامی و قضايی استان زنجان در مورد اين پرونده که تلاشی برای وارد آوردن ابهام و ترديد در روند رسيدگی به اين پرونده رسوا بوده است، به اعتقاد کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) موضوع اين پرونده کاملا واضح و آشکار بوده و همچنين مسئوليت نهادهای قضايی در اين رابطه نيز مطابق قانون اساسی و قوانين عادی شفاف و عاری از ابهام است.

به باور ما، تلاش تعدادی از دانشجويان برای اثبات اتهامی مسبوق به سابقه که هيچ نهاد مسئولی حاضر به پی گيری آن نبوده، دفاعی کاملا مشروع از حيثيت، آبرو و تماميت انسانی يک دختر دانشجو بوده است که نه تنها موجب کيفر نيست بلکه از آنجا که انجام يک وظيفه انسانی و اخلاقی است شايسته تقدير و ستايش است. از سوی ديگر، معاون خاطی دانشگاه که با تلاش دانشجويان اينک جرم اش به مرحله ثبوت رسيده است، بايستی در يک محکمه صالح و مستقل مورد محاکمه قرار گرفته و به دليل تجاوز به حريم يک دختر دانشجو و نيز سوءاستفاده از مقام به سزای اعمال اش برسد ونيز مسئولانی که پيش از اين ماجرا به گزارشات متعدد دانشجويان بی توجهی کرده و زمينه ساز چنين رويدادی شده اند بايستی تحت پيگرد قرار گرفته و مورد مواخذه قرار گيرند.

کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت، همچنين نسبت به ادامه بازداشت غيرقانونی چهار دانشجو به نام های سورنا هاشمی، پيام شکيبا، بهرام واحدی، آرش رائيجی و يک استاد دانشگاه زنجان اعتراض کرده و ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعيت نگهداری و عدم بهره مندی اين متهمان از يک دادرسی عادلانه، خواستار آزادی هرچه سريعتر و اعاده حيثيت از آنان است. نيز با توجه به اظهارات رييس دادگستری استان زنجان مبنی بر "راضی شدن دختر دانشجو جهت شکايت از دانشجويان پس از تحمل چهل و دو روز حبس غيرقانونی" نسبت به احتمال اعمال فشار و شکنجه نسبت به اين دانشجوی بی گناه هشدار داده و اعلام می کند که هر نوع اقدام حقوقی که ناشی از شکنجه باشد مطابق قوانين جزايی و فقهی و قواعد لازم الاجرای حقوق بشر فاقد وجهات بوده و بلااثر می باشد.

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت)

Copyright: gooya.com 2016