چهارشنبه 20 شهریور 1387

سورنا هاشمی با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد، روز آنلاين


‏آرش معتمد - سورنا هاشمی، فعال دانشجويی دانشگاه زنجان که در راه افشای تلاش معاون دانشجويی اين دانشگاه برای ‏سوءاستفاده جنسی از يک دختر دانشجو کوشيده و نتيجه کار وی و دوستانش پخش فيلم صحنه تلاش "رييس ‏کميته ی انضباطی" برای تعرض به دختر دانشجو بود، شب گذشته و پس از يک ماه حبس با قرار وثيقه ۲۰۰ ‏ميليون تومانی آزاد شد. ‏

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رشيد اسماعيلی فعال دانشجويی در گفتگو با روز ضمن تاييد اين خبر افزود: "دقايقی پس از آزادی سورنا با ‏وی تلفنی صحبت کردم .نحوه ی حرف زدن سورنا حاکی از وضعيت روحی مناسب وی بود." ‏

امير رئيسيان نيز که به همراه محمد علی دادخواه وکالت سورنا هاشمی در اين پرونده را به عهده دارد در ‏مورد تعيين وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی برای سورنا هاشمی به روز گفت: "اين وثيقه بسيار سنگين و نامتناسب ‏است." ‏

به عقيده ی رييسيان "تعيين چنين وثيقه ای برای يک فعال مدنی که حاضر شده است با پای خودش به دادگاه ‏برود هيچ توجيهی ندارد."‏

رشيداسماعيلی نيز با اشاره به صدور وثيقه های سنگين برای فعالين دانشجويی اين مسئله را "اهرم فشاری ‏عليه خانواده ها" ارزيابی کرد که به عقيده وی "کاربست آن نه قانونی است و نه اخلاقی".‏

‏ اين فعال سياسی با اشاره به سرنوشت نامعلوم آرش رائيجی، بهرام واحدی و پيام شکيبا و تعيين قرار وثيقه ‏‏۱۰۰ ميليون تومانی برای بهرام واحدی، دبير انجمن اسلامی دانشگاه زنجان نيز گفت: "نه تنها بايد همه اين ‏دانشجويان آزاد شوند و از دختر قربانی در اين رسوايی اعاده حيثيت شود، بلکه بايد توجه داشت که مجازات ‏معاون متخلف دانشگاه و کسانی که از وی حمايت کردند نيز هنوز از فهرست خواست های دانشجويان پاک ‏نشده است."‏

در عين حال در آخرين ساعات شب گذشته خبرنگار روز موفق شد گفتگويی کوتاه با سورنا هاشمی انجام دهد. ‏هاشمی با تاکيد بر اينکه به خواست خانواده فعلا قصد مصاحبه ندارد ضمن تاييد وضعيت مساعد جسمی و ‏روحی اش افزود: "من حرفهايم را در همان مصاحبه ی پيش از بازداشت زده ام و حالا هم پس از يک ماه ‏بازداشت بی دليل حرفی جز آنچه يک ساعت پيش از بازداشت گفتم ندارم" او با تشکر از همه ی گروههای ‏دانشجويی و شخصيتهايی که از وی و دوستانش حمايت کرده اند افزود: "در حال حاضر آرزويی جز آزادی ‏ساير دوستانم ندارم و همچنان به اجرای عدالت در اين پرونده اميدوارم".‏

گفتنی است سورنا هاشمی ساعتی پيش از بازداشت در گفتگو با خبرنگار ادوار نيوز از جمله گفته بود:‏‎ ‎‏"من و ‏دوستانم در دانشگاه زنجان هر کاری که کرديم در جهت جلوگيری از اقدامات غيرقانونی و غير اخلاقی ‏معاون دانشگاه بوده است که با سوءاستفاده از موقعيت خود به عنوان معاون دانشجويی و رييس کميته ی ‏انضباطی به اقدامات زشت و خلاف شأن دانشگاه و دانشجو مبادرت می کرد... اگر بنا بر حاکميت قانون ‏ومقابله با فساد بود بايد از ما تشکر هم می کردند نه اينکه حکم بازداشتمان را صادر کنند. افشای رسوايی ‏اخلاقی زنجان تنها حاصل همبستگی دانشجويان بود و هيچ فرد مشخصی را نمی توان مسئول آن دانست. اقدام ‏دانشجويان نه تنها قابل دفاع که حتی افتخار آميز هم بود."‏

به هر حال عليرغم آزادی سورنا هاشمی با وثيقه سنگين ۲۰۰ ميليون تومانی هنوز تعداد ديگری از دانشجويان ‏دانشگاه زنجان در زندان به سر می برند و از مجازات معاون خاطی دانشگاه هم خبری نيست.‏

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سورنا هاشمی با وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد، روز آنلاين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016