پنجشنبه 21 شهریور 1387

بهرام واحدی، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان، آزاد شد


بهرام واحدی، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان، امروز پنج شنبه، با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.
بهرام واحدی، ۱۶ مرداد ماه، با هجوم نيروهای امنيتی به منزل پدری وی در تبريز بازداشت شده بود. واحدی بيش از ۲۱ روز در بازداشتگاه انفرادی، اطلاعات زنجان بازداشت بود و سپس به زندان مرکزی زنجان منتقل شده بود. واحدی، امروز صبح با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بهرام واحدی در پی بازداشت های دانشگاه زنجان در سال جاری بازداشت شده بود. وی آخرين دانشجوی اين دانشگاه است که با قرار وثيقه آزاد می شود. پيش از او نيز، سورنا هاشمی با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی و پيام شکيبا و حسن جنيدی نيز با وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی آزاد شده اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بهرام واحدی، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان، آزاد شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016