سه شنبه 16 مهر 1387

روزشمار سرگذشت آيت الله بروجردی در يک سال گذشته، مجموعه فعالان حقوق بشر

به مناسبت فرارسيدن دومين سالگرد دستگيری ايشان و هوادارانشان در ۱۵مهر ۱۳۸۵


سيد حسين کاظمينی بروجردی، روحانی دگرانديش مخالف نظام ولايت فقيه است که مخالف دخالت دين در سياست و طرفدار جدايی دين از دولت و بازگشت به اصل دين سنتی بوده و خواسته خود را نيز به طور علنی و آشکار بيان نموده است.
برخورد دستگاه امنيتی با نامبرده و هوادارن وی پس از پروسه ای پر حاشيه در طی چند سال اخير ، نهايتاً در تاريخ ۱۵ مهر سال ۱۳۸۵ به محاصره منزل مسکونی وی در شهر تهران به قصد دستگيری وی انجاميد.
اين محاصره با حضور هواداران آيت الله بروجردی جهت ممانعت و صيانت از رهبر مذهبی خود به درگيری گسترده ای بين نيروهای امنيتی و انتظامی و هواداران آيت الله انجاميد. سرانجام نيمه شب يکشنبه ۱۶ مهرماه سال ۸۵ نيروهای امنيتی موفق به بازداشت آقای بروجردی و بيش از ۷۰۰ هوادار وی گرديدند.
نيروهای نظامی و شبه نظامی در زمان بازداشت و پس از آن اقدام به ضرب و شتم بازداشت شدگان نمودند که منجر به وارد آمدن صدمات جسمی و آسيبهای جدی به بازداشت شدگان گرديد .
دادگاه ويژه روحانيت که مسئول حقوقی رسيدگی به پرونده مذکور بود با صدور قرار ضمانت برای بازداشت شدگان موجبات آزادی موقت صدها بازداشت شده که تعداد زيادی از آنان را بانوان تشکيل ميدادند گرديد. اما افراد منتقل شده به بند ۲۰۹ منجمله خود آيت الله بروجردی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند و بازداشت شدگان با طی ماهها بازداشت به جز خود آقای بروجردی با قيد ضمانت موقتا آزاد گرديدند. هر چند تعدادی از بازداشت شدگان بعلت صدمات وارده پس از آزادی مدتی را در مراکز درمانی و پزشکی به سر بردند.
آيت الله بروجردی هم اکنون بيش از دوسال است که تنها به جرم داشتن عقيده و بيان ، عليرغم داشتن شرايط به شدت وخيم جسمی در زندان اوين به سر می برند ، در جهت جلب توجه و تنوير افکار عمومی نسبت به وضعيت حقوقی و جسمی اين زندانی عقيدتی و به مناسبت دومين سالگرد يورش و بازداشت ايشان و صدها هوادار آقای بروجردی برآن شديم ، روزشمار وقايع و اتفاقات يک ساله اخير در مورد ايشان را منتشر نمائيم :

۱۷/۷/۸۶ صدور بيانيه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در سالگرد بازداشت آيت الله کاظمينی بروجردی پس از گذشت يک سال از بازداشت ايشان که بخشی از آن به شرح زير است:
"وی همچنان در زندان اوين نگهداری می شود و فشار ها و شکنجه ها بر او و يارانش همچنان ادامه دارد. آقای کاظمينی بروجردی در مدت يک سال گذشته توسط مامورين وزارت اطلاعات شکنجه شده و با زور و جبر در مقابل دوربين های تلويزيونی بر عليه خود و يارانش و اعتقاداتش سخن گفته است.
وی هم اکنون در زندان اوين از بيماری های بسياری رنج می برد که بر اثر شکنجه گريبان گير ايشان شده است، اما مامورين وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب از آزادی و يا درمان وی در بيمارستان جلوگيری می کنند. تنها جرم ايشان اين است که تعريف ديگری از دين اسلام ارائه داده است و خواهان پايان خشونت بر عليه خود و يارانش شده است.
پرونده سازی های مامورين وزارت اطلاعات عليه يارانش و ايجاد درگيری فيزيکی در منزل وی که موجب مقابله ياران ايشان شده است از جمله پرونده های است که وی را همچنان در بند نگه داشته است .
با توجه به ماده ۱۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر مبنی بر اين که:
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود و اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هر کس می تواند از اين حقوق به طور خصوصی و يا به طور عمومی برخوردار باشد.
و با تکيه بر اصل ۳۲ و ۳۳ معاهده بين المللی در مورد حداقل رفتار با زندانيان که در آن بر ممنوعيت استفاده از سلول انفرادی و کاربرد شکنجه به منظور کسب اعتراف تاکيد شده است.
فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به نگهداری اين روحانی معترض در زندان اوين ابراز نگرانی می کند و خواهان محاکمه عادلانه وی در دادگاه صالح بر اساس موازين حقوق بشری می باشد و به همين جهت از سازمان های حقوق بشری می خواهند که نسبت به رهايی وی از وضعيت کنونی از هيچ کوشش فروگذار ننمايند."

۱۸/۸/۸۶ آيت الله بروجردی به دليل بيماری های جسمی که در زندان بدان مبتلا شده است طی روز گذشته به بيمارستان مدرس تهران انتقال يافت ، وی پس انجام عکس برداری و معاينات پزشکی به زندان اوين منتقل شد.
فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به سلامت جسمی ايشان اعلام نگرانی کردند و خواهان آزادی بی قيد و شرط وی جهت رسيدگی پزشکی در بيمارستان شدند.

۶/۹/۸۶ بازداشت ۵ نفر از ياران آيت الله بروجردی، افراد دستگير شده عبارتند از:
نرگس غفارزاده، مريم عظيمی، محمدرضا صادقی، محمد مهمان نواز، فاطمه عبدالله وند.
در نيمه شب گذشته افراد امنيتی به خانه های اين افراد حمله کرده و ايشان را ربودند و به بازداشتگاه ۲۰۹ که در حوزه زندان اوين قرار دارد و متشکل از سلول های انفرادی می باشد،انتقال دادند.
همزمان با دستگيری اين پنج نفر آيت الله بروجردی نيز به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد و افراد بازداشت شده به همراه آقای بروجردی به دليل فشار های وارده و بازداشت بی دليل ايشان دست به اعتصاب غذا زدند.
بر اساس شنيده ها بعد از چند روز ايشان به حالت اغما به بيمارستان زندان انتقال داده شدند و گفته شد که شرايط ايشان رضايت بخش نمی باشد. ۱ نفر از ياران ايشان بعد از ۶ روز حبس و اعتصاب غذا به دليل بيماريهای مزمن آزاد شده اما ۴ تن ديگر هنوز در شرايط نامشخصی به سر می بردند.

۱۶/۹/۸۶ قتل مشکوک يکی از هواداران آيت الله بروجردی به نام سيد حسين حسينی نقوی، وی که قبلا به خاطر طرفداری از آيت الله توسط نيروهای لباس شخصی محلی ، بارها مورد تهديد و ضرب وشتم قرار گرفته بود، بدست عوامل ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۲/۱۰/۸۶ گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران وضعيت آيت الله کاظمينی بروجردی در زندان را نگران کننده توصيف کرد:
آقای آيت الله بروجردی تا اين تاريخ به مدت ۲۶ روز است که در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شود هيچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است ، از سوی ديگر اخباری دال بر فوت ايشان نيز از سوی فردی که در بهداری اوين کار می کند به خانواده ايشان انتقال يافته است و نگرانی ها را در مورد وضعيت اين روحانی معترض افزايش داده است .
فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به سلامتی جسمی اين زندانی که از بيماری های متعددی رنج می برد اعلام نگرانی شديد می کند و خواهان روشن شدن وضعيت فعلی ايشان می باشد.

۱۵/۱۰/۸۶ دو تن از ياران دربند آيت الله بروجردی با قرار کفالت ۱۰ ميليون تومانی از زندان آزاد گشتند اما همچنان خانمها نرگس غفارزاده و مريم عظيمی در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری ميشوند. چهل روز از انتشار خبر غير رسمی فوت آيت الله بروجردی در زندان ميگذرد و عليرغم مراجعات پی در پی خانواده وی و تلاش وکلای وی جهت اطلاع از سرنوشت ايشان تا کنون هيچگونه نتيجه ای در بر نداشته است و خانواده و نزديکان وی در بی خبری و نگرانی از وضعيت ايشان به سر می برند.

۱۱/۱۰/۸۶ مرگ مشکوک يکی از ياران آيت الله بروجردی بنام مريم منتظر صاحب که به علت ضربات باطوم در شب حادثه و نيز داشتن ضايعات و عوارض مغزی از قبل، همچنان تحمل زندان ، شکنجه و انفرادی باعث گرديد نامبرده پس از آزادی از زندان بيش از ۳۰۰ روز بستری گردد و در نهايت در بيمارستان فوت نمايد گويد.

۲۵/۱۱/۸۶ آيت الله بروجردی پس از ۷۱ روز نگهداری در بند ۲۰۹ مجددا به بند عمومی روحانيت منتقل شدند ، اين در حالی است که در اين مدت به دليل عدم رسيدگی به ناراحتی های جسمی ايشان و همچنين در نتيجه شکنجه های مختلف ( نگهداری ايشان در شرايط محيطی نامناسب و غيربهداشتی ) در آن مدت مستمرا بيهوش می شدند و چون زمان برخی از اين بيهوشی ها طولانی بود طبق نظريه پزشکان احتمال بروز عارضه مغزی وجود دارد که اين موضوع باعث نگرانی های جدی شده است.

فروردين ۸۷ در ابتدای سال ۸۷ در داخل بند روحانيت در زندان اوين يک زندانی سياسی از کرج به نام احمد نجفی مجتهدی که به اتهام انتشار کتاب به تحمل زندان محکوم شده بود، با آيت الله بروجردی مصاحبه ای انجام داد که به صورت سوال و جواب مطرح گرديده است، در اين مصاحبه آيت الله به بيان ديدگاههای خود نسبت به مسايل روز ايرا ن و جهان پرداخته اند که متن کامل آن در سايت ايشان موجود است.

۷/۵/۸۷ حبيب قوتی، ۳۰ ساله، متهم رديف پنجم، پرونده آيت الله کاظمينی بروجردی بازداشت گرديد. وی که دارای مدرک فوق ليسانس حسابداری و متاهل می باشد، در تاريخ مذکور به دادگاه ويژه روحانيت احضار شد که در پی اين احضار و حضور، بازداشت و جهت تحمل ۴ سال حبس تعزيری توام با تبعيد در زندان همدان ، موقتا به زندان اوين منتقل گرديد.

۱۲/۵/۸۷ دستگيری و اجرای حکم سه متهم ديگر پرونده آيت الله بروجردی به نامهای مجيد الستی، ۳۵ ساله، متهم رديف هفتم، فوق ليسانس عمران،محکوم به ۴ سال زندان در زنجان. مهرداد سوری، ۳۶ ساله، متهم رديف هشتم، کارشناس برق، محکوم به تحمل ۲ سال زندان در تهران و محمدرضا صادقی، ۳۶ ساله، متهم رديف نهم، مدير اخراجی يکی از ادارات دولتی،محکوم به ۲ سال زندان در تهران.

۱۴/۵/۸۷ بازداشت و اجرای حکم يکی ديگراز ياران آيت الله بروجردی به نام مسعود سماواتيان، ۴۷ ساله، متهم رديف دوم، کارشناس ادبيات می‌باشد متاهل و صاحب دو فرزند، که محکوم به ۵ سال زندان در خرم آباد.

۲۱/۵/۸۷ بازداشت حسن هريسچيان، ۳۵ ساله، متهم رديف دهم پرونده آيت الله بروجردی ، متاهل و صاحب يک فرزند، مهندس عمران، محکوم به ۲ سال زندان در تهران.

۲۲/۵/۸۷ بازداشت عليرضا اربابی متهم رديف يازدهم،محکوم به ۲ سال زندان در تهران.

۲۷/۵/۸۷ فوت يکی ديگر از هواداران آيت الله بروجردی به نام پروين سيد منيرکه در شب حادثه ۱۵ مهر ۸۵ در محل درگيری حضور داشت و با گازهای اشک آور و مسموم دچارعوارض متعدد گرديد، و در نهايت با رنج فراوان ناشی از همين بيماريها در بيمارستان درگذشت.

۲۹/۵/۸۷ سه شنبه ۲۹ مردادماه جلسه ای با حضور افرادی از وزارت اطلاعات در ديوان عالی کشور برگزار گرديد که در آن جلسه، موضوع و پرونده آقای بروجردی از سوی مسئولين ارشد نظام مورد بررسی قرار گرفت. متعاقبا در همان روز سايت حکومتی جهان نيوز ، خبر کذب فرار آيت الله بروجردی را منتشر نمود تا موجی از نگرانی را در ميان هواداران و خانواده آقای بروجردی نسبت به سلامت و سرنوشت ايشان ايجاد نمايد.

۹/۶/۸۷ بازداشت يکی ديگر از متهمان پرونده آيت الله بروجردی عليرضا منتظرصاحب، ۳۷ ساله، متهم رديف سوم، متاهل و صاحب يک فرزند، محکوم ۴ سال حبس در زندان کرمانشاه.

۱۰/۶/۸۷ آيت الله بروجردی بدون اطلاع قبلی به دادسرای ويژه روحانيت منتقل شد که پس از مواجه شدن با تعدادی افراد ناشناس که خود را پزشک معرفی نمودند، مقرر گرديد تاييديه?ای مبنی بر عدم سلامت روانی ايشان صادر گردد. ضمن اين که از ايشان خواسته شد به منظور انجام مصاحبه ساختگی و نيز انتقال به شهر يزد خود را آماده سازد. در اين جلسه حتی وکيل تسخيری ايشان نيز حضور نداشته است که نمايانگر روند مغاير قانون و نقض اصول اوليه دادرسی می باشد.

۱۰/۶/۸۷ انتشار گزارش پزشکی آقای دکتر حسام فيروزی مبنی بر وخامت حال آيت الله سيد حسين کاظمينی
بروجردی و لزوم درمان هرچه سريعتر ايشان در خارج از زندان و در پی آن کمپين بين المللی حقوق بشر برای ايران و سازمان عفو بين الملل ابراز نگرانی از وضعيت ايشان کردند و خواستار اجازه درمان ايشان شدند.

۲۵/۶/۸۷ آيت الله بروجردی توسط نيروهای امنيتی به سازمان صدا و سيما برده شد .با تهديد قصد داشتند ايشان را مجبور سازند تا در مقابل مامورين و حضور خبرنگاران سازمان و برخی مطبوعات از جمله روزنامه جام جم طی يک مصاحبه فرمايشی از مواضع خود عقب نشينی کند و اعترافات ساختگی ايشان را بطور سراسری پخش کنند.

۱/۷/۸۷ عليرغم تاکيد تشکلات مدافع حقوق بشر مبنی بر وضعيت وخيم آيت الله بروجردی و همچنين تائيد پزشک ايشان مبنی بر نياز فوری و مبرم ايشان به مداوا ، وزارت اطلاعات آيت الله بروجردی را از قريب الوقوع بودن حکم تبعيد خود مطلع نمود.
نيروهای امنيتی ضمن تهديد آيت الله بروجردی مبنی بر اقدام برای حذف فيزيکی ايشان ، گفته های خود مبنی بر توقف حکم تبعيد ايشان را زير پا گذاشته و به آقای بروجردی اطلاع داده اند که به همراه ۴ تن از ياران خود به زودی به مکانهای از قبل مشخص شده تبعيد خواهند گرديد، در صورت اجرای احکام تبعيد، آقای بروجردی ۱۰ سال به زندان يزد تبعيد خواهند شد.
شايان ذکر است نيروهای امنيتی در پاسخ به اعتراض آيت الله بروجردی ، عدم همکاری و مصاحبه تلويزيونی اخير ايشان را دليل اجرای احکام تبعيد برخلاف وعده های داده شده سابق عنوان نموده اند.

۲/۷/۸۷ ارسال نامه ای برا ی طرح در مجمع عمومی سازمان ملل، که در آن ضمن تشريح وضعيت ايران از جنبه های گوناگون اقتصادی ، سياسی ، حقوق بشری و غيره از نمايندگان کشورهای شرکت کننده و فعالان حقوق بشر خواسته بودند که موضوع حقوق مردم ايران را در اولويت کار خود قرار دهند، متن کامل اين نامه در سايت ايشان قابل دسترسی است.

۳/۷/۸۷ يورش نيروهای امنيتی به بند ويژه روحانيت با استفاده از گاز اشک آور و تفتيش بدنی آيت الله و سايرزندانيان و هم بندان ايشان جهت يافتن مکاتبات ايشان با شخصيت های سياسی جهان که ايشان به هدف اطلاع رسانی و دادخواهی بين المللی می نگاشتند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روزشمار سرگذشت آيت الله بروجردی در يک سال گذشته، مجموعه فعالان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016