دوشنبه 7 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش دی ماه فعالين ايرانی مدافع حقوق بشر در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران، نسخه اصلاح شده، بخش نخست

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارش ماهانه( دی ۱۳۸۷) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران

نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان مدافع حقوق بشر !

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:

بين المللی:
۱ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد: در حالی که اتحاديه اروپا و مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به رعايت حقوق بشر و حقوق زندانيان فرا خوانده اند. گزارشگران بدون مرز از مقامات مسئول ايران می خواهد رای صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در محکوميت اميد رضا مير صيافی را لغو کند. اين وبلاگ نويس به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به خمينی و خامنه ای به دو سال و نيم زندان محکوم شده است. گزارشکران بدون مرز در اين باره اعلام می کند: صدور اين حکم سنگين برای ابراز نظر يک وبلاگ نويس سنگين و نا موجه است ايران از جمله کشورهای سرکوبگر در عرصه اينترنت است. وبلاگ نويسانی که صدای اعتراض خود را بلند می کنند با محکوميت های سنگين مواجه می شوند.
(گزارشگران بدون مرز ۲۹/۹/۸۷)

۲ ـ اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای از وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است .در اين بيانيه اتحاديه اروپا از ايران خواستار لغو مجازات اعدام ، عدم برخورد با اقدام مسالمت آميز و قانونی زنان مدافع حقوق بشر و فعالان صنفی و پايان دادن به فشارهای وارده بر آنها ، تضمين شرايط مناسب برای همه زندانيان ، از جمله مراقبت های پزشکی برای منصور اسانلو رئيس شرکت واحد اتوبوسرانی ، تضمين شرايط مناسب و قانونی بازداشت حسين درخشان وبلاگ نويس و اقدام برای آزادی اين افراد شده است . در کنار ۲۷ کشور عضو اتحاديه ، کرواسی ، مقدونيه ، مونته نگرو ، ايسلند ، صربستان ، نروژ ، اوکراين ، مولداوی و ليختن اشتاين نيز از وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ابراز نگرانی کرده و جزو امضاءکنندگان اين بيانيه هستند .
(راديو فردا ۱/۱۰/۸۷)

۳ ـ پانزده تن از نمايندگان پارلمان اروپا با انتشار بيانيه ای خواستار آزادی زندانيان سياسی در ايران شدند. در اين بيانيه آمده است : ما شماری از نمايندگان پارلمان اروپا ، ناخشنودی خود را در مورد وضعيت زندانها و شکنجه های وارده بر زندانيان سياسی به ويژه زندانيان سياسی کرد اعلام می داريم و به شدت اين رفتارها را محکوم می کنيم . همچنين در ارتباط با و ضعيت نامشخص آقای فزراد کمانگر اظهار نگرانی می کنيم . از مسئولين جمهوری اسلامی ايران می خواهيم که بر اساس قوانين بين المللی حقوق بشر ، قانون اعدام را لغو کرده و شکنجه و رفتار غير انسانی نسبت به زندانيان سياسی و به ويژه زندانيان سياسی کرد را متوقف نمائيد . از مقامات ايران می خواهيم فورا زندانيان سياسی را در ايران آزاد کنيد .
(کانون دانشجويان مدافع حقوق بشر کردستان ۱/۱۰/۸۷)

۴ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط محمد صديق کبودوند شد. در اين بيانيه آمده است: آقای کبودوند در ۱۷ دسامبر در زندان اوين دچار حمله قلبی شده است. در بندی که آقای کبودوند نگهداری می شود زندانيان از خدمات پزشکی کافی محروم هستند و زندانيان از مشکلات جدی پزشکی رنج می برند.شرايط آقای کبودوند در صورتی که در زندان بماند بدتر نيز خواهد شد. به توصيه پزشکان وی حداقل به يک ماه مراقبت های پزشکی خارج از زندان نياز دارد. محمد صديق کبودوند به دليل تاسيس "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. عفو بين الملل محمد صديق کبودوند را يک زندانی عقيدتی می داند که صرفا بدليل اعمال صلح طلبانه و استفاده از حق آزادی بيان و ايجاد تشکل به زندان افتاده است.( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲/۱۰/۸۷ )

۵ ـ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدارسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار اطلاعيه ای پلمپ شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تنها سازمان غير دولتی مستقل در زمينه حقوق بشر در داخل ايران را بشدت محکوم کردند . در اين اطلاعيه آمده است : دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که يکی از اعضای فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر نيز به شمار می رود ، به شکلی وحشيانه و زورگويانه و بدون صدور هيچ گونه حکمی از سوی قاضی پلمپ شد . اين اتفاق زمانی روی داد که قرار بود مراسمی در اين دفتر به مناسبت شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر برگزار شود . عبدالکريم لاهيجی نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر ، در اين مورد اظهار داشت: " چند هفته بود که نگران بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر بوديم . خانم شيرين عبادی ، يکی از موسسان اين کانون بارها تحت فشار و تهديد های مکرر و روزافزون بوده تا بلکه فعاليت اين کانون قطع شود . نمايندگان وزارت اطلاعات طی دو ديدار در دفتر وکالت ايشان از وی خواسته بودند که به فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد و هر دو بار با مخالفت قاطعانه خانم عبادی روبرو شدند". اريک سوتاس دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ، در اين رابطه اظهار داشت: "دولتمردان جمهوری اسلامی روز به روز سرکوب های خود را در قبال مدافعان حقوق بشر در ايران افزايش می دهند . دستگيری ، تعقيب های جزايی و صدور محکوميت های سنگين بسيار افزايش يافته است . کانون مدافعان حقوق بشر حود را متعهد به انجام مسائلی کرده که برای آينده کشور بسيار حائز اهميت اند. حمايت از زندانيان سياسی و خانواده های آنان ، انتشار اخبار مربوط به تخلفات حقوق بشری ، حمايت از کمپين ايجاد برابری برای زنان ، بررسی قوانين و رويه های انتخاباتی و تشکيل گروهی برای ترويج صلح و مسايل مربوط به حقوق بشر ".(عصر نو ۲/۱۰/۸۷)

۶ ـ سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران مشترکا از دولت ايران خواستند که فورا اجازه بدهند که کانون مدافعان حقوق بشر دفترش را باز کند. مدير کل ديده بان حقوق بشر گفت : " پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شيرين عبادی و همکاران ايشان در کانون نيست ، بلکه حمله به تمامی جامعه بين المللی حقوق بشر است که ايشان يک عضو موثر و بسيار مهم آن است.
(کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ۲/۱۰/۸۷)

۷ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد : بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را توسط مقامات قضايی ايران قاطعانه محکوم می کند و حمايت همه جانبه خود را از کانون مدافعان حقوق بشر ايران که فعالانه از آزادی بيان و مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران دفاع می کند اعلام می دارد . گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند ." ما جامعه جهانی و همه ی مدافعان حقوق بشر را به محکوم کردن اين اقدام غيرقانونی فرا می خوانيم ، اين ضربه ای ديگر بر پيکر حقوق بشر و برای به سکوت وادار کردن صدای مدافعان آزادی بيان و مطبوعات در ايران است . ما به مقامات جمهوری اسلامی درباره هر اقدامی عليه مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر در ايران هشدار می دهيم . اين انجمن غير دولتی بايد به انجام وظايفش ادامه دهد".
(گزارشگران بدون مرز ۲/۱۰/۸۷)

۸ ـ فرانسه به عنوان رئيس نوبتی اتحاديه اروپا ، از دولت ايران به خاطر پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران به شدت انتقاد کرد . اتحاديه اروپا از مقامات ايران خواست هر چه زودتر به رفع پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اقدام کنند . در بيانيه رياست اتحاديه اروپا آمده است : اين اتحاديه بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم می کند. اتحاديه اروپا گفته است ، تهران بايد به تعهدات بين المللی خود در خصوص رعايت حقوق بشر عمل کند و اجازه دهد کانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت آزادانه ی خود ادامه دهد . (دويچه وله ۲/۱۰/۸۷)

۹ ـ همزمان با ششمين ماه بازداشت دکتر آرش علايی و دکتر کاميار علايی ، سازمان ديده بان حقوق بشر ، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ، سازمان پزشکان حقوق بشر و فعالان ايرانی مبارزه با ايذر خواستار آزادی فوری اين دو برادر شدند . برادران علايی که از پزشکان و فعالان شناخته شده در سطح بين المللی در زمينه مبارزه با بيماری ايذر هستند ، از تير ماه ۱۳۸۷ در زندان اوين بازداشت هستند . مقام های قضايی ايران ، آنها را به اتهام ارتباط با "دولتهای متخاصم" بازداشت کرده اند . (بی بی سی ۳/۱۰/۸۷)

۱۰ ـ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار بيانيه ای اعلام کردند : آقای محمد صديق کبودوند دبير سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدير مسئول هفته نامه توقيف شده " پيام مردم کردستان " در زمانی که در حبس خودسرانه بسر می برده متحمل حمله قلبی شده و اکنون نياز فوری به درمان پزشکی دارد . آقای کبودوند در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۷ در داخل سلولش دچار حمله قلبی شد و از اين پس جان او در خطر می باشد .در اين بيانيه از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است : تحت هر شرايطی سلامت روحی و جسمانی آقای محمدصديق کبودوند را تضمين کنند و اطيمنان دهند که او از هر گونه مداوای پزشکی برخوردار خواهد شد. هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی محمدصديق کبودوند را آزاد کنند زيرا حبس او کاملا خودسرانه است . سريعا به هر گونه اقدام تهديدآميز و آزار دهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران و همچنين آقای کبودوند پايان دهند . به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر ، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذاشته و آن را رعايت کنند . به ويژه ماده اول آنکه می گويد : " هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزاديهای اصلی را تحقق بخشد . " بطور کلی ، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزاديهای اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند و ايران نيز آنها را به رسميت می شناسد رعايت خواهند شد.(اخبار روز ۳/۱۰/۸۷)

۱۱ ـ اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران با ارسال نامه ای خطاب به رهبر و رئيس جمهور ، جمهوری اسلامی ايران دستگيری محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و بيژن اميری کارگر خودروسازی و عضو هئيت کوهنوردی کارگران را محکوم کرد . در اين نامه آمده است : ما ضمن محکوم کردن دستگيری اين فعالين کارگری ، خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط محسن حکيمی و بيژن اميری هستيم و در اين زمينه به سهم خود تلاش خواهيم کرد . تمامی فعالين کارگری دستگير و زندانی شده از جمله منصور اسانلو و افشين شمس بايد فورا آزاد گردند. (عصرنو ۵/۱۰/۸۷)

۱۲ ـ جوليا سوسا دبير سنديکاهای آرژانتين طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد: فعالان اتحاديه های کارگری و حقوق بشر در سرتاسر جهان بار ديگر از شنيدن دستگيری ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد تهران ، نگران شده اند . اين نخستين بار نيست که مسئولين ايرانی طی تعطيلات کريسمس اقدامات ناعادلانه ای را عليه تشکيلات واقعی کارگری اعمال نموده اند . کمتر از يک هفته پيش محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و بيژن اميری از کارگران خودروسازی کارخانه پارس خودرو توسط پليس مخفی بازداشت شده اند . بدون شک دولت ايران از فشارهای مداوم بين المللی بر خود نسبت به تخطی از پيمان های ILO همچون آزادی تشکل و حق قرار دادهای دسته جمعی کاملا آگاه می باشد . ما از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهيم تا بدون قيد و شرط ابراهيم مددی ، محسن حکيمی ، بيژن اميری ، منصور اسانلو و فرزاد کمانگر را آزاد نمايند. همچنين کنفدراسيون اتحاديه های کارگران راه آهن ژاپن ، اتحاديه کارگران حمل ونقل امريکا ، اتحاديه ترابری اتريش و کنفدراسيون سراسری کارگران انگلستان با انتشار بيانيه های بازداشت ابراهيم مددی را محکوم کرده و از مقامات ايرانی خواسته اند بدون قيد وشرط ابراهيم مددی و ساير فعالين کارگری را آزاد کنند.
(سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۷/۱۰/۸۷)

۱۳ ـ ديويد کاکرافت دبير کل فدراسيون جهانی حمل و نقل با انتشار نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئيس جمهور، جمهوری اسلامی ايران بازداشت و تماس های تلفنی بی رويه توسط نهادهای امنيتی با فعالين کارگری را محکوم کرد . نامبرده خواستار آزادی بی قيد و شرط فعالين کارگری از جمله منصور اسانلو ، ابراهيم مددی ، بيژن اميری ، محسن حکيمی و فرزاد کمانگر شد.( سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ۷/۱۰/۸۷)

۱۴ ـ سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه ای مشترک اعلام کردند : که دولت ايران بايد هر چه سريعتر به آزار و اذيت شديد خود عليه خانم دکتر شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ و مدافع پيشتاز حقوق بشر در ايران پايان دهد . مدير کل ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت : ما بی نهايت نگران امنيت خانم عبادی هستيم . ما همچنين نگرانيم که ايشان نتوانند به کار بسيار مهم خود در حوزه حقوق بشر ادامه بدهند . اين دو نهاد حقوق بشری از مقامات ايرانی خواستند که اسناد و کامپيوتر های مصادر شده را صحيح و سالم به خانم عبادی برگرادنند و به آزار و اذيت ايشان و همه مدافعان حقوق بشر در ايران پايان بدهند . در اين بيانيه از دولتها ، سازمانهای بين المللی و مراجع حقوق بشر سازمان ملل می خواهند که اعتراض شديد خود به آزار و اذيت خانم عبادی و ساير مدافعان حقوق بشر را به دولت ايران صريحا ابراز کنند. ( کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ۱۰/۱۰/۸۷)

۱۵ ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار بيانيه ای ، ادامه اذيت و آزارها نسبت به خانم شيرين عبادی وکيل دادگستری به ويژه در دعاوی حقوق بشری را بشدت محکوم کردند . در اين بيانيه آمده است : پنج بازرس مالياتی به دفتر وکالت خانم عبادی در تهران يورش بردند و پس از پنج ساعت بازرسی دفتر ، بايگانی ، اسناد مالی ، مدارک شخصی و پرونده های وکالتی خانم عبادی ، بيش از ۷۰ کارتن از اسناد شخصی و حرفه ای ايشان و دو کيس کامپيوتر را با خود بردند.در اين بيانيه از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته شده است هر چه سريعتر به هر گونه عمل سرکوب گرايانه در قبال مدافعان حقوق بشر پايان دهند و مطابق با اعلاميه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل، اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهد نامه های بين المللی و منطقه ای در زمينه حقوق بشر که ايران به آنها ملحق شده رفتار کنند.(گويا ۱۰/۱۰/۸۷)

۱۶ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای دستگيری حسين درخشان وبلاگ نويس سايت "سردبير خودم" را محکوم کرد.تاييد دستگيری رسمی حسين درخشان توسط سخنگوی قوه قضائيه ، نمونه ای ديگر از محدوديت آزادی بيان در ايران است . اين شيوه دستگيری و چگونگی انتشار خبر آن اقدامی برای ايجاد رعب و وحشت در ميان وبلاگ نويسان است . ما از مقامات قضايی خواهان مشخص کردن اتهامات اين وبلاگ نويس و آزادی وی بنابر قوانين جاری کشور هستيم . حسين درخشان در تاريخ ۱۱ آبان توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت شد . در سال ۲۰۰۸ ايران يکی از سرکوبگرترين کشورها در عرصه اينترنت بوده است . ده ها وبلاگ نويس برای انتشار مطالب بر روی سايت های خود بازداشت و مورد تهديد قرار گرفتند. (گزارشگران بدون مرز ۱۱/۱۰/۸۷)

۱۷ ـ فرانسه به عنوان رئيس دوره ای اتحاديه اروپا با احضار سفير ايران در پاريس نارضايتی اتحاديه اروپا از رفتار جمهوری اسلامی ايران با شيرين عبادی را اعلام کردند . در بيانيه وزارت امور خارجه فرانسه در اين باره اشاره شده است که رئيس دوره ای اتحاديه اروپا با قاطعيت به سفير ايران اعلام کرد که تهديد عليه خانم عبادی و همکاران او را غير قابل قبول می داند. (راديو فردا ۱۱/۱۰/۸۷)

۱۸ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای توقيف روزنامه کارگزاران و حمله به خانه شيرين عبادی توسط بسيجيان هوادار حکومت را محکوم کرد . گزارشگران بدون مرز سوءاستفاده دولت جمهوری اسلامی از رويدادهای بين المللی را برای توقيف روزنامه کارگزاران و بسيج طرفداران حکومت برای حمله به خانه وکيل مدافع حقوق بشر شيرين عبادی را محکوم می کند . در سال ۲۰۰۸ در ايران ۳۰ نشريه توقيف شده است که ۲۲ مورد توقيف از سوی هئيت نظارت بر مطبوعات انجام گرفته است . اين ارگان سانسور ، شمشير دولت احمدی نژاد در " جنگ عليه مطبوعات " است . از سوی ديگر بسيجيان سازماندهی شده از سوی سپاه پاسداران در مقابل منزل شيرين عبادی تجمع کرده، عليه وی و کانون مدافعان حقوق بشر شعار دادند.(گزارشگران بدون مرز ۱۳/۱۰/۸۷)

۱۹ ـ کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد : بدنبال تهاجمات گسترده دولتی بر عليه خانم شيرين عبادی دبير کل سازمان ملل با انتشار بيانيه ای از نامبرده حمايت کرد . متن بيانيه چنين است: " دبير کل سازمان ملل متحد بشدت نگران گزارشات در مورد شيرين عبادی وکيل ايرانی ، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل می باشد . بر اساس اين گزارشات عبادی در طی روزهای اخير تهديد شده دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دفتر وکالت وی مورد تعرض قرار گرفته و مدارک آنها برده شده اند و تجمعات خصمانه در مقابل خانه و دفتر وی بسيج شده اند . دبيرکل از مقامات ايرانی درخواست می کند که فورا برای جلوگيری از هرگونه آزار و اذيت وی اقدام کرده و امنيت و سلامتی وی را تضمين کنند . (کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ۱۴/۱۰/۸۷)

۲۰ ـ خانم جودی ويليامز برنده جايزه صلح نوبل ۱۹۹۷ و عضو انجمن زنان نوبل در گفتگو با راديو آزادی گفت: مدت هاست که شيرين عبادی تحت فشار مداوم است . اين فشارها ابتدا از رسانه ها آغاز شد و روز ۲۱ دسامبرمرکز کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد . بعد هم در روز ۲۹ دسامبر به دفتر وکالت وی ريختند و اسناد و کامپيوترهای وی را بردند . همين اواخر شاهد آن بوديم که حدود ۱۵۰ نفر(بسيجی) در مقابل خانه او عليه وی شعار دادند . با توجه به اين موارد فکر می کنم همه ما دليل کافی برای نگرانی داريم . وی افزود: من از تمام کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند می خواهم که از مدافعان حقوق بشر دفاع کنند . شيرين عبادی و افراد ديگری نظير وی ، زندگی خود را برای اين هدف (دفاع از حقوق بشر) به خطر می اندازند . هر کسی که به صحبت های من گوش می دهد و می تواند نامه ای به حکومت ايران بنويسد ، بايد خواستار حفاظت از شيرين عبادی شد .(راديو فردا ۱۸/۱۰/۸۷)

۲۱ ـ ژان فرانسوا ژوليارد دبير اول گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای خطاب به نخست وزير جمهوری چک رياست دوره ای اتحاديه اروپا نسبت به وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران هشدار داد . در اين نامه از رئيس دوره ای اتحاديه اروپا خواسته شده است که همه تلاش خود را برای آزادی ۱۱ وب نگار و روز نامه نگار ايرانی بکار گيرد . در اين نامه تاکيد شده است که در سال ۲۰۰۸ ايران باز هم از جمله سرکوبگرترين کشورهای خاورميانه برای روزنامه نگاران و وب نگاران بود که همچنان قربانی آزار و تهديد بدون توقف حاکميت هستند . گزارشگران بدون مرز در اين نامه به تفصيل در رابطه وضعيت وب نگاران زندانی شهناز غلامی ، مجتبی لطفی ، اسماعيل جعفری ، داود آزادفر و حسين درخشان و همچنين روزنامه نگاران زندانی محمد صديق کبودوند ، بهمن توتونچی ، مسعود کردپور، محمد حسن فلاحيه زاده و عدنان حسن پور توضيح داده است.(گزارشگران بدون مرز ۱۸/۱۰/۸۷)

۲۲ ـ گروه " سبزها ـ ائتلاف آزاد اروپايی " در پارلمان اروپا بيانيه ای منتشر کرد . در اين بيانيه از حکومت ايران خواسته شده به تهديد ها عليه خانم شيرين عبادی پايان داده شود . خانم آنگليکا بر ، سخنگوی سياست خارجی و امنيتی " گروه سبزها " و رئيس گروه ايران در پارلمان اروپا می گويد : " ما با نگرانی زياد شاهد آن هستيم که پا به پای آغاز مبارزات انتخاباتی ، حقوق بشر در ايران به طور گسترده نقض می شود . به ويژه ما نگران تازه ترين حمله ها به خانم شيرين عبادی دارنده جايزه صلح نوبل و بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هستيم ، اقدامی که از سوی حکومت هدايت شده است . در ادامه بيانيه آمده است : حوادث پيش آمده اخيرا برای ما به هيچ وجه پذيرفتنی نيستند . ما از مسئولين حکومت در تهران می خواهيم امنيت جانی خانم عبادی را تضمين کنند ، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را مجددا باز نموده و به مسئوليت های خود در مورد کنوانسيون های بين المللی حمايت از حقوق بشر پايبند بمانند .(دويچه وله ۱۸/۱۰/۸۷)

۲۳ ـ جايزه " سيمون دوبووار" فمنيست فرانسوی به خاطر شجاعت و ابتکار عمل زنان ايرانی در مبارزه برای رسيدن به برابری جنسيتی به "کمپين جمع آوری يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز" تعلق گرفت . جوليا کريستوا عضو هئيت داوران جايزه " سيمون دوبووار " می گويد : اين حرکت بسيار شجاعانه و اصولی است و برای رسيدن به آزادی حقوقی زنان تلاش می کند . فعالان اين کمپين عليه تبعيض هايی که در قوانين ايران نسبت به زنان وجود دارد مبارزه می کنند و ما می خواهيم از طريق اين جايزه همبستگی خود را با زنان ايرانی اعلام کنيم .(دويچه وله ۲۰/۱۰/۸۷)

۲۴ ـ ژان فرانسوا کورب رئيس ث.ژ.ت ، سنديکای عمومی کارگران فرانسه در نامه ای به سفير جمهوری اسلامی ايران در فرانسه نوشت : بار ديگر اعتراض و تقبيح خود را بخاطر نقض حقوق سنديکايی وتلاش دولت ايران جهت سرکوب سنديکاليسم مستقل اعلام می داريم . ث.ژ.ت از دستگيری ابراهيم مددی ، محسن حکيمی و بيژن اميری اطلاع يافت و قاطعانه رفتار دولت در جهت خفه کردن سنديکاليسم مستقل با اعمال زور توسط قوای دولتی را محکوم می کند . ما خواهان آزادی بدون قيد وشرط تمامی فعالين سنديکای از جمله منصور اسانلو دبير کل سنديکای شرکت واحد و لغو هرگونه تعقيب قانونی عليه آنها می باشيم . (اخبار روز ۲۴/۱۰/۸۷)

۲۵ ـ جمهوری چک بعنوان رئيس دوره ای اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای اجرای سنگسار در ايران را شديدا محکوم کرد . در اين بيانيه آمده است : اتحاديه اروپا موارد جديد اعدام با شيوه سنگسار در جمهوری اسلامی ايران را به شدت محکوم می کند . اتحاديه اروپا درخواست فوری دارد که مقام های جمهوری اسلامی ايران درباره اين مورد تحقيق کنند و اطيمنان دهند که انجام اعدام به شيوه سنگسار به صورت دائمی و واقعی ممنوع شده است . ما از ايران می خواهيم که مجازات غير انسانی و ظالمانه سنگسار را از قوانين خود حذف کند . در بخش ديگر بيانيه اتحاديه اروپا آمده است : اعدام های اخير نه تنها برخلاف تعهد ايران به توقف سنگسار است بلکه به صورت نگران کننده ای گامی قهقرايی به عقب محسوب می شود . بيانيه اتحاديه اروپا که بيانگر ديدگاه های ۲۷ کشور عضو آن است از سوی کشورهای غير عضو همچون ترکيه ، نروژ ، کرواسی ، اکراين ، مقدونيه ، ايسلند و مولداوی نيز مورد حمايت قرار گرفته است . (راديو فردا ۲۵/۱۰/۸۷)

۲۶ ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، با انتشار بيانيه ای دستگيری ژينوس سبحانی، منشی اداری "کانون مدافعان حقوق بشر" و "کانون مشارکت برای پاکسازی مين" را بشدت محکوم کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در اين بيانيه آمده است: اين بازداشت خودسرانه را که بار ديگر نشان دهنده تصميم دولتمردان جمهوری اسلامی به تشديد سرکوب جامعه مدنی است به شدت محکوم می کنيم. بدين وسيله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهيم که موارد ذيل را در چهارچوب تعهدات بين المللی شان رعايت کنند. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژينوس سبحانی را تضمين کنند. هر چه سريعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و او را آزاد کنند، زيرا بازداشت او کاملا خود سرانه است و صرفا بدليل فعاليت های وی در زمينه حقوق بشر صورت گرفته. سريعا به هر گونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده در قبال خانم سبحانی و ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنين تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. هر چه سريعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدافعان حقوق بشر" و "کانون مشارکت برای پاکسازی مين" را فراهم نمايند. زيرا تعطيل شدن اين دو کانون کاملا خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بين المللی حقوق بشر در آزادی تشکيل انجمن می باشد. به طور کلی، مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر، اعلاميه بين المللی حمايت از مدافعان حقوق بشر و ديگر عهد نامه های حقوق بشر که ايران متعهد آنهاست را رعايت نمايند. (اخبار روز ۲۶/۱۰/۸۷)

۲۷ ـ رئيس فدراسيون اتحاديه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر پاکستان طی نامه ای خطاب به رهبر، رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، به موج جديد دستگيری و سرکوب فعالين کارگری در ايران اعتراض کردند. در اين نامه با اشاره به بازداشت و مدت محکوميت منصور اسانلو، افشين شمس، فرزاد کمانگر، محسن حکيمی، بيژن اميری، ابراهيم مددی، پدرام نصراللهی، بختيار رحيمی، نوشته شده: فدراسيون اتحاديه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر توجه شما را جلب می کند که تعداد زيادی از فعالان کارگری در ايران بخاطر فعاليتهای کارگری به حبس های تعليقی محکوم شده اند و يا در حال دادگاهی شدن هستند و يا از کار معلق و يا اخراج شده اند. بنابراين ما قويا همه اين بازداشتها و سرکوب فعالين و تشکلات کارگری در ايران رامحکوم می کنيم و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمام کارگران بازداشتی هستيم. ما همچنين از حکومت ايران می خواهيم که حقوق کارگران مبنی بر سازمان تشکل، تجمع و اعتصاب را محترم شمرده و به آزار و ستم نسبت به فعالين کارگری خاتمه داده و در امور مربوط به تشکلات مستقل کارگران مداخله ننمائيد. (اخبار روز ۲۶/۱۰/۸۷)

۲۸ ـ سازمان ديده بان حقوق بشر، گزارش سالانه خود را منتشر کرد. در اين گزارش آمده است: سوء استفاده از قوانين در ايران برای سرکوب افراد، رويداد تازه ای نيست، ولی اين امر از آغاز دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد شديدتر شده است. ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است که عبارت کلی و مبهم قوانين امنيت ملی را که برای سرکوب مخالفت های صلح آميز در مناطق کردنشين از آن استفاده می شود، اصلاح يا حذف کند و به بازداشتهای خود سرانه مخالفان و منتقدان کرد پايان دهد. اين گزارش همچنين از توقيف روزنامه ها وکتابها، مجازات ناشران، روزنامه نگاران و نويسندگان منتقد سياستهای دولت ياد کرده است. در گزارش آمده است که مقامات ايران با عدم صدور مجوز برای نهادهای مدنی مشروع و با وارد کردن اتهامات واهی به فعالان اين نهادها، فعاليت قانونی را سرکوب می کنند. يکی از قربانيان سرکوب دولتی فرزاد کمانگر است. وی مدير دبيرستانی در شهر کامياران بوده و با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فعاليت می کرده است. از ژوئيه ۲۰۰۶ در زندان بسر می برد. نامبرده در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. معاون مدير بخش خاورميانه و افريقای شمالی سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد: مقامات ايرانی برای مخالفت سياسی از سوی شهروندان تحمل ناچيزی دارد. آنان به ويژه نسبت به هرگونه مخالفت سياسی در مناطق اقليت های قومی حساس هستند. در اين گزارش افزون بر ايران، کشورهای عربستان سعودی، کوبا، برمه، کره شمالی و زيمبابوه به نقض شديد حقوق بشر متهم شده اند.
(دويچه وله ۲۶/۱۰/۸۷)

اخبار دانشجويی:
۲۹ ـ خانواده دانشجويان دانشگاه تهران که منازل آنها شب قبل از تجمع دفتر تحکيم وحدت به مناسبت روز دانشجو از سوی مامورين امنيتی مورد تفتيش قرار گرفته بود به کميته پيگيری وزارت اطلاعات احضار شدند .
(امير کبير ۸/۱۰/۸۷)

۳۰ ـ دختر دانشجويی که يک سال پيش مورد تعرض معاون حراست دانشگاه کرمانشاه قرار گرفته بود ، تحت فشارهای وارده از سوی مسئولين اين دانشگاه مجبور به انصراف از تحصيل شد. (امير کبير ۸/۱۰/۸۷)

۳۱ ـ خانواده محسن برزگر دبير فرهنگی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صعنتی نوشيروانی بابل به اداره اطلاعات بابل احضار و از آنها خواسته اند که جلو جمع آوری امضاء بر عليه قربانی رئيس حراست دانشگاه را بگيرند. بدنبال اين حادثه بين نيروهای حراست و ۳۰ نفر از دانشجويان درگيری پيش آمد . (امير کبير ۲۵/۱۰/۸۷)

دانشجويان: بازداشت شده
۳۲ ـ عنايت تقوی ، دانشجوی دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مسئولان نظام توسط اداره اطلاعات شيراز بازداشت شد. (اميرکبير ۲۱/۱۰/۸۷)

۳۳ ـ حمدالله نامجو و خانم آلما رنجبر دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مسئولان نظام توسط اداره اطلاعات شيراز بازداشت شدند.(امير کبير ۲۶/۱۰/۸۷)

توقيف سايتها و نشريات دانشجويی:
۳۴ ـ نشريه دانشجويی " طاق بستان "به مدير مسئولی اشکان مسيبيان به حکم علی بيد مشکی رئيس کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه توقيف شد . (امير کبير ۱۳/۱۰/۸۷)

۳۵ ـ نشريه دانشجويی ترکی ـ فارسی " خلج " پس از انتشار دو شماره به اتهام قوميت گرايی و پان ترکيسم به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه يزد توقيف گرديد.( امير کبير۲۱/۱۰/۸۷)

۳۶ ـ نشريه دانشجويی " نگاه نو " به اتهام توهين به مقدسات به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجويی برای مدت ۶ ماه توقيف گرديد . (امير کبير ۲۹/۱۰/۸۷)

دانشجويان: احضار:
۳۷ ـ ۱۹ نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند . اسامی تعدادی از دانشجويان احضار شده به اين شرح است : نسيم دالوند ، ندا اسکندری ، فاطمه آقايی ، محدثه محوی شيرازی ، دلير بار خدا ، روح الله قاسمی ، اسماعيل جليل وند ، يونس مير حسينی ، امين درستی ، احسان هاشمی ، محسن زرين کمر ، اسماعيل معدنچی ، کامران محمدی ، همت جهانشاهی و محمد امين کريمی. لازم به يادآوری است که هفته گذشته نيز ۱۶ دانشجو جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند . اتهام تمامی اين ۳۵ دانشجو شرکت در تجمعات ۱۶ آذر ماه در دانشگاه شيراز عنوان شده است .(اميرکبير ۱/۱۰/۸۷)

۳۸ ـ سهراب کريمی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران به اتهام تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با احزاب مخالف نظام جهت محاکمه به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نامبرده سال گذشته در مراسم روز دانشجو بازداشت شد و پس از ۷۵ روز زندان با قرار وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد .(سازمان دفاع ار حقوق بشر کردستان ۲/۱۰/۸۷)

۳۹ ـ شهناز ميرحيدری ، مهشيد پور ميرزايی و الميرا چتريان دانشجويان دانشگاه آزاد شهرری به اتهام عدم رعايت شئون دانشجويی جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۹/۱۰/۸۷)

۴۰ ـ امين نظری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان به کميته انضباطی احضار شد . دکتر زلفی گل رئيس دانشگاه ، امين نظری را به علت خبری کردن استفاده از گاز اشک آور در دانشگاه تهديد به اخراج از دانشگاه کرده است.(اميرکبير ۹/۱۰/۸۷)

۴۱ ـ سياوش حاتم دبير انجمن اسلامی دانشجويان ، محمد صيادی دبير سياسی انجمن اسلامی دانشجويان ، پوريا شريفيان ، علی رضايی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان و فرشاد دوستی پور فعال دانشجويی جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند .(بوعلی سينا ۹/۱۰/۸۷)

۴۲ ـ علی تقی پور ، معين اسلامی جم ، محسن برزگر و حميد جهان تيغ دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل به اتهام برگزاری مراسم روز دانشجو و نقد دولت جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند.(اميرکبير ۱۴/۱۰/۸۷)

۴۳ ـ محبوبه خادمی دانشجوی دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و توهين به مسئولين نظام در اداره اطلاعات شيراز مورد بازجويی قرار گرفت. (اميرکبير ۱۷/۱۰/۸۷)

۴۴ ـ سعيد فيض الله زاده ، صادق شجاعی و مهديه گلرو از فعالان دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی در کميته انضباطی محاکمه شدند . اين دانشجويان پس از ۱۸ ماه ممنوع الورودی به دانشگاه مجدد به کميته انضباطی احضار شده بودند . (بامداد خبر ۲۶/۱۰/۸۷)

۴۵ ـ سيزده نفر از دانشجويان دانشگاه مازندان به اتهام برگزاری مراسم روز دانشجو و تجمع دوم دی ماه جهت بازجويی به کميته انضباطی احضار شدند . رضا عرب دبير تشکيلات انجمن اسلامی دانشجويان ، عليرضا کيانی دبير سياسی انجمن ، ميلاد حسينی کشتان ، سياوش صفوی ، آرنوش ازرحيمی ، علی اصغر آينه وند ، مهدی داوديان و علی نظری اعضای شورای مرکزی انجمن از جمله دانشجويان احضار شده به کميته انضباطی هستند . تجمع دوم دی ماه در اعتراض به سوء مديريت معاونت دانشجويی دانشگاه و مرگ دو دانشجوی دختر اين دانشگاه در خوابگاه اين دانشگاه بوده است.(ادوار نيوز ۲۸/۱۰/۸۷)

دانشجويان: احکام صادر شده
۴۶ ـ سالار عراقی ، حجت عراقی ، علی اکبر عبداللهی دانشجويان دانشگاه اروميه ، سلمان عراقی دانشجوی دانشگاه پيام نور خوی ، و پيام علم قليلو دانشجوی دانشگاه آزاد قزوين از فعالان دانشجويی آذربايجانی به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی خوی به رياست قاضی نوروزی هر کدام به يکسال حبس تعليقی به مدت دوسال محکوم شدند. (ساوالان سسی ۳/۱۰/۸۷)

۴۷ ـ علی نيکو نسبتی عضو شورای مشورتی دفتر تحکيم وحدت به اتهام اخلال در نظم عمومی در شعبه ۲۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران به ۴ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد . اين حکم به جزای نقدی تبديل گرديد . علی نيکو نسبتی ، علی عزيزی ، آرمان صداقتی ، پدرام رفعتی و چند تن ديگر از شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت به علت سئوال از احمدی نژاد بدستور وزارت اطلاعات بازداشت و برای آنها پرونده سازی شده و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و اخلال در نظم عمومی محاکمه می شوند .(اميرکبير ۸/۱۰/۸۷)

۴۸ ـ کاظم رضايی ، سعيد خلعتبری ، عبدالجليل رضايی ، عنايت تقوی و دو تن ديگر از دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام توهين به شعائر اسلامی يا ملی و ارتکاب اعمال بر ضد نظام جمهوری اسلامی در کميته انضباطی هر کدام به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و ارجاع پرونده کميته انضباطی مرکزی در وزارت علوم محکوم شدند . همچنين آرش روستايی ، هادی الم لی و حمدالله نامجو به اتهام ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه ، توهين به شعائر اسلامی يا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام در کميته انضباطی دانشگاه شيراز هر کدام به يک ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات و ارجاع پرونده به کميته انضباطی مرکزی محکوم شدند . اين دانشجويان به علت شرکت در مراسم روز دانشجو با شکايت دانشجويان بسيجی محکوم شده اند.(امير کبير ۱۰/۱۰/۸۷)

۴۹ ـ محسن زرين کمر ، اکبر حسن پور ، لقمان قديری ، افشين هوشنگ و آلما رنجبر دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام توهين به شعائر اسلامی يا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی در کميته انضباطی هر کدام به دو ترم ممنوعيت از تحصيل با احتساب سنوات و ارجاع پرونده به کميته انضباطی مرکزی محکوم شدند . امين کريمی و آرمين برازش هر کدام به يک ترم ممنوعيت از تحصيل و امين درستی به توبيخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند . جرم محسن زرين کمر انتقاد از مسئولين نظام از جمله در سخنرانی علی لاريجانی در دانشگاه شيراز می باشد . (اميرکبير ۱۲/۱۰/۸۷)

۵۰ ـ طيبه جهانگيرفام ، سعادت دلفانی ، نادر ديناری ، مجتبی وکيلی و محسن فخری از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شيراز بدستور محمد هادی ايمانيه رئيس دانشگاه برای مدت يک ماه به تمامی فضای دانشگاه از جمله خوابگاه ممنوع الورود شدند . همچنين ياسر رحمانی به مدت ۲ ماه ممنوع الورود گرديد . (اميرکبير ۲۳/۱۰/۸۷)

۵۱ ـ زهره اسدپور دانشجوی دانشگاه گيلان، سيامک کريمی دانشجوی دانشگاه بوعلی سينا همدان و دانشگاه آزاد، امير سليمی دانشجوی رشته رياضی محض دانشگاه تهران، رضا محسنی دانشجوی رشته فيزيک دانشگاه اصفهان و هادی حاج امينی دانشجوی دانشگاه سنندج بدستور سازمان سنجش از ادامه تحصيل محروم شدند. بر اساس پيگيری های شورای دفاع از حق تحصيل تعداد ۴۰ دانشجو در آزمون اخير دانشگاه آزاد موفق به دريافت کارنامه نشده اند.(کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۹/۱۰/۸۷)

۵۲ ـ محمد صيادی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينا همدان به اتهام فعاليت تبليغی بر عليه جمهوری اسلامی ، توهين به خمينی، ايجاد و اداره تشکل غير قانونی در دادگاه به ۶ سال و ۶ ماه حبس قطعی و پرداخت ۲۵۰ هزارتومان جريمه نقدی محکوم شد. (بوعلی سينا ۳۰/۱۰/۸۷)

دانشجويان صدور قرار وثيقه:
۵۳ ـ عبدالجيل رضايی ، کاظم رضايی ، لقمان قديری گل تپه و محسن زرين کمر دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مسئولان نظام توسط اداره اطلاعات شهر شيراز بازداشت شده بودند پس از ۱۰ روز با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. سه دانشجوی اول هر کدام با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی و نفر آخر با قرار وثيقه ۶۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند.(اميرکبير ۲۳/۱۰/۸۷)

۵۴ ـ مهرداد حسينی از فعالان دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه پس از ۳ روز بازداشت در شعبه ۳ بازپرسی دادگاه انقلاب کرمانشاه مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.
(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۹/۱۰/۸۷)

۵۵ ـ سعيد خلعتبری ، آرش روستايی ، هادی الم لی و احمد کهنسال دانشجويان دانشگاه شيراز که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و توهين به مسئولان نظام توسط اداره اطلاعات شيراز بازداشت شده بودند. پس از ۸ روز بازداشت هر کدام با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند. (امير کبير ۳۰/۱۰/۸۷)

جلوگيری از برگزاری مراسم و منحل کردن نهادهای مدنی:
۵۶ ـ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در خيابان يوسف آباد تهران توسط نيروهای انتظامی و امنيتی بدون ارائه حکم قضائی پلمپ شد. اين دفتر با قسمتی از جايزه صلح نوبل که در سال ۲۰۰۳ به شيرين عبادی تعلق گرفته بود، خريداری شده و در اختيار کانون قرار گرفته بود. در اين دفتر علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، نهاد مردمی ديگری بنام کانون مشارکت برای پاکسازی مين که آن نيز توسط شيرين عبادی و گروهی از همفکران وی تاسيس شده بود، اداره می شد. کانون مدافعان حقوق بشر، طبق اساسنامه خود سه وظيفه اصلی بر عهده دارد. "دفاع رايگاه از متهمان سياسی و عقيدتی" ، "حمايت از خانواده های زندانيان سياسی و عقيدتی" و "گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ايران". قرار بود کانون مدافعان حقوق بشر به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل جايزه ای را به تقی رحمانی اهدا کند که بيش از ۱۵ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۷۹ توسط پنج وکيل دادگستری بنامهای شيرين عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سيف زاده، محمد شريف و عبد الفتاح سلطانی تاسيس شد. (ادوارنيوز ۱/۱۰/۸۷)

۵۷ ـ سخنرانی تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی در حسينيه ارشاد به مناسبت عاشورا به دستور نهادهای امنيتی لغو گرديد . (ادوارنيوز ۱۵/۱۰/۸۷)

۵۸ ـ گروه مادران صلح با انتشار فراخوانی از نيروهای فعال و آزاديخواه و همه مردم صلح دوست خواسته بودند اعتراض شديد خود را نسبت به حملات اسرائيل در غزه و وادار کردن اين حکومت به رعايت قطعنامه های سازمان ملل ، ابراز دارند . تجمعی در اعتراض به جنايات اسرائيل در غزه در مقابل سفارت فلسطين در تهران شکل گرفت ، ماموران امنيتی لباس شخصی با حمله به تجمع کنندگان مانع ادامه کار آنها شدند . ماموران امنيتی در مقابل شعار صلح ، صلح ، آتش بس ، مدام شعار می دادند : " مرگ بر صلح طلب " و " جنگ جنگ تا پيروزی " در اين تجمع بهمن احمدی امويی " روزنامه نگار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به صورت خونين او اسپری فلفل پاشيده شد . دوربين راحله عسگری را ضبط کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.فرخنده احتسابيان را به داخل جوی هل دادند و آيدا سعادت روزنامه نگار را مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
(ميدان زنان ۲۲/۱۰/۸۷)

۵۸ ـ بدستور نيروهای امنيتی و انتظامی مراسم برگزاری روز جهانی حقوق بشر در منزل دکتر ابراهيم يزدی لغو گرديد. اين مراسم به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر به دعوت نهضت آزادی ايران قرار بود،برگزار شود. در روز ۲۵ دی خيابان منتهی به خانه دکتر يزدی تحت محافظت شديد امنيتی قرار گرفته و از مراجعه افراد جلوگيری شد. قرار بود در اين مراسم از چند فعال حقوق بشر که در تاسيس "کانون مدافعان حقوق بشر " و " انجمن دفاع از حقو زندانيان " نقش اساسی داشته اند، قدردانی بشود.(ميزان نيوز ۲۹/۱۰/۸۷)

فيلتر کردن سايتهای خبری:
۶۰ـ سايت خبری "انتخاب " برای ششمين بار بدستور شورای عالی انقلاب فرهنگی فيلتر شد.(انتخاب ۹/۱۰/۸۷)

۶۱ ـ سايت "کانون مدافعان حقوق بشر" در اولين روز آغاز بکار و پيش از اعلام رسمی اش با فيلترينگ مواجه شد. کانون مدافعان حقوق بشر که رياست آن بر عهده شيرين عبادی است يکی از نهادهای شناخته شده حقوق بشری است که در مدت فعاليت خود دفاع بسياری از متهمان امنيتی و قضايی را به صورت رايگان بر عهده داشته و کليه امور وکالتی را وکلای داوطلب اين کانون به صورت رايگان انجام داده اند.(تغيير برای برابری ۲۸/۱۰/۸۷)

مطبوعات توقيف شده:
۶۲ ـ ثريا عزيز پناه مدير مسئول ماهنامه " راسان " چاپ سقز اعلام کرد : در چند ماه گذشته و بعد از چاپ مطلبی در نشريه مشکلاتی برای بنده بوجود آمد و باعث نگرانی هايی در شورای نويسندگان شد . وی افزود : اصل مسئله در تصميم بنده برای تعطيلی موقت " راسان " بخاطر برخی فشارهای وارده بر مطبوعات مستقل است و از سوی ديگر نيز شورای نويسندگان " راسان " از ادامه کار اين وضعيت نگران بودند . همچنين حسين رحيميان ، امير سجادی ، جلال حاجی زاده ، يونس قربانی فر ، شورش سعيد پور ، وريا نوروزی و افخم مراديان اعضای شورای نويسندگان نشريه " راسان " با انتشار اطلاعيه ای استعفا دادند . (شار نيوز ۹/۱۰/۸۷)

۶۳ ـ روزنامه " کارگزاران " ارگان حزب کارگزاران سازندگی بدليل چاپ بخشی از بيانيه دفتر تحکيم وحدت طيف علامه در خصوص حمله اسرائيل به غزه بدستور هئيت نظارت بر مطبوعات به اتهام تطيهر جنايات اسرائيل در غزه توقيف گرديد . از اين روزنامه تاکنون ۶۷۶ شماره منتشر شده بود . (ادوار نيوز ۱۱/۱۰/۸۷)

۶۴ ـ دو هفته نامه کردی ـ فارسی " روژ هه لات " به مدير مسئولی عبدالله سهرابی و سردبيری محمد علی توفيقی پس از انتشار چهار شماره بدستور هيات نظارت بر مطبوعات توقيف گرديد.(موکريان نيوز ۲۳/۱۰/۸۷)
مطبوعات: احضار روزنامه نگاران
۶۵ ـ مديران مسئول نشريه های " ابتکار " ، " گل " ، " توليد " و " کنکاش " جهت محاکمه به شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران احضار شدند . (ايسنا ۲/۱۰/۸۷)

۶۶ ـ مدير مسئول نشريه توقيف شده "ايران جوان" به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، توهين و افتراء با شکايت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ايسنا ۱۵/۱۰/۸۷)

مطبوعات: ضرب و شتم روزنامه نگاران
۶۷ ـ حميدرضا صمدی دبير کل "جامعه دانشجويان و دانش آموختگان کرمانشاه" و نماينده صاحب امتياز هفته نامه " ندای جامعه " توسط مسئول وام های زود بازده اداره ارشاد کرمانشاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
(موکريان نيوز ۱۷/۱۰/۸۷)

مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران
۶۸ ـ کاريکاتوريست هفته نامه "غرب" چاپ کرمانشاه به اتهام کشيدن کاريکاتور محمود احمدی نژاد با شکايت مدعی العموم برای مدت ۲۴ ساعت بازداشت گرديد. (اعتماد ملی ۱/۱۰/۸۷)

۶۹ ـ داود آزادفر مدير وبلاگ " صدای عدالت " به علت انتقاد از شهرداری مهاباد و شورای شهر مهاباد با شکايت اين دو نهاد بدستور قوه قضائيه در مهاباد بازداشت شد . ( موکريان نيوز ۲/۱۰/۸۷)

مطبوعات: احکام صادر شده توسط دادگاهها:
۷۰ ـ انور ساعد موچشی عضو هيات تحريريه هفته نامه توقيف شده "کرفتو" به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به يک سال زندان به مدت ۵ سال تعليقی و اخراج از کارش محکوم شد . همچنين يعقوب ساعد موچشی به ۴ ماه حبس تعليقی به مدت ۲ سال محکوم شد.
(کانون دانشجويان مدافع حقوق بشر کردستان ۱۱/۱۰/۸۷)

اخبار مربوط به فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی:
۷۱ ـ لايحه "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" مصوب مجلس شورای اسلامی ، بار ديگر از سوی شورای نگهبان رد شد . شورای نگهبان اين لايحه را " مغاير با شرع و قانون " اعلام کرد . (ايسنا ۷/۱۰/۸۷)

۷۲ ـ پنج مامور امنيتی تحت پوشش مامور مالياتی به دفتر وکالت شيرين عبادی يورش برده و اقدام به تفتيش نمودند ، ماموران دو عدد کيس کامپيوتر دفتر شيرين عبادی را همراه خود بردند.(تغيير برای برابری ۹/۱۰/۸۷)

۷۳ ـ محمد علی جعفريه عضو هيات مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام کرد : در سه سال گذشته ۲۵۰ کتابفروشی بدليل مشکلات موجود در عرصه نشر تعطيل شده اند . وی افزود : روز به روز دايره فعاليت تنگ تر و شرايط برای کتاب فروشان سخت تر می شود ، مسئله اصلی اين است که در زمينه فروش و توزيع کتاب ما به نقطه پايانی رسيده ايم (سايت خبری کلمه ۱۰/۱۰/۸۷)

۷۴ ـ مواد لايحه جرايم رايانه ای به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد . بر اساس يکی از مواد اين لايحه اعضای کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه با شرکت افراد زير تشکيل می شود . دادستان کل کشور ، وزير اطلاعات ، وزير دادگستری ، وزير آموزش و پرورش ، وزير علوم تحقيقات و فن آوری ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزير ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، رئيس سازمان تبليغات اسلامی ، رئيس سازمان صدا وسيما ، فرمانده نيروی انتظامی ، يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ، يک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معاون مجلس شورای اسلامی. رياست کار اين کميته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود .همچنين اين کميته موظف است هر ۶ماه گزارشی در خصوص فيلتر محتوای مجرمانه را به روسای قوای ۳ گانه و شورای عالی امنيت تقديم کند. (ايسنا ۱۱/۱۰/۸۷)

۷۵ ـ " کميته دفاع از انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه " با انتشار بيانيه ای اعلام کرد : اخلال در روند فعاليت "کانون مدافعان حقوق بشر " و پلمپ دفتر اين (NGO) را به مثابه شاهدی جديد از افزايش محدوديت در ايران و گواهی ديگر از اعمال فشار فزاينده بر فعاليت نهادهای ناظر و مستقل در جامعه مدنی ـ آن هم در آستانه انتخابات رياست جمهوری دهم ـ ارزيابی می کند . برخورد امنيتی با " کانون مدافعان حقوق بشر " فعاليت يکی از مهم ترين و موثرترين تهادهای مدنی ناظر بر امر انتخابات را در ايران ، دچار آسيب های جدی می کند و اقدامی به شدت قابل تامل است . تداوم روند موجود و ايجاد اختلال در فعاليت های کانون ، به معنای عزم حکومت در برگزاری غير شفاف و ناسالم انتخابات آتی خواهد بود. (کميته دفاع از انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ۱۱/۱۰/۸۷)

۷۶ ـ جمعی ۱۵۰ نفره از دانشجويان بسيجی در مقابل منزل شيرين عبادی تجمع کرده و تابلوی دفتر وی را به بهانه سکوت مدعيان حقوق بشر در برابر جنايات اسرائيل در غزه به پائين کشيدند. بسيجيان شعار می دادند: "مرگ بر قلم بدست مزدور" ، "اسرائيل جنايت می کند، عبادی حمايت می کند" ، "آتش و خون در غزه" و "مدعيان حقوق بشر کجائيد" لازم به ياد آوری است اين اقدام و طرح چنين شعارهائی در حالی صورت می گيرد که، کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعيه ای در محکوميت خشونت های صورت گرفته در نوار غزه، خواستار سرعت عمل مجامع بين المللی و حقوق بشری شده بود. (شبکه خبر دانشجو ۱۲/۱۰/۸۷)

۷۷ ـ کيوان صميمی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده "نامه" عضو هيات اجرايی شورای ملی صلح ، رئيس انجمن حاميان حق تحصيل ، عضو کميته پيگيری بازداشتهای خودسرانه ، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون زندانيان سياسی قبل از انقلاب توسط نيروهای امنيتی مورد تهديد قرار گرفت . همچنين ماموران اداره اماکن نيروی انتظامی در خصوص ساکنان ساختمان ماهنامه نامه از همسايگان آنها تحقيقاتی را بعمل آورده بودند. در ضمن دو مامور افراد حاضر در دفتر "نامه" را مورد شناسايی قرار دادند .
(ادوار نيوز ۲۲/۱۰/۸۷)

۷۸ ـ شيرين عبادی که طی دو هفته گذشته از بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تا حمله به محل کار خود و تجمع بسيجی ها در جلوی منزل خود را تجربه کرده است ، در پاسخ به اين سئوال روز آنلاين " برای بسياری نسبتی که شما با جنبش حقوق بشر داريد مانند نسبتی است که سعيد حجاريان با جنبش اصلاحات داشت و به اين خاطر هم مورد سوءقصد قرار گرفت . اين مقايسه چقدر در مورد شما صدق می کند" پاسخ می دهد من نه تنها با حجاريان شباهت دارم بلکه با پروانه و داريوش فروهر که به وسيله گروه هايی از وزارت اطلاعات تکه تکه شدند نيز مشابهتی دارم . هنگامی که پرونده قتل های زنجيره ای را به عنوان وکيل خانواده فروهر ها می خواندم ، در آنجا کسانی که به عنوان قاتل محاکمه می شدند عنوان کرده بودند که به وزير اطلاعات وقت (دادستان کل کشور فعلی ) مراجعه کرده اند و از او مجوز ترور و کشتن من را گرفته بودند که خوشبختانه قبل از اينکه من ترور بشوم ، اينها زمان آقای خاتمی دستگير شدند. وی افزود : تمامی کسانی که در قتل های زنجيره ای دستگير و محاکمه شدند ، تمامی آنها به غير از يک نفر به حبس های کوتاه مدت محکوم شده و از زندان آزاد شدند و تنها يک نفر در حبس ابد است که نمی دانم در زندان است يا مرخصی . شيرين عبادی در رابطه با تظاهرات بسيجی ها در مقابل منزلش گفت : من هر لحظه بيم اين را داشتم که بيايند داخل و در آن شلوغی اگر کسی کشته می شد مسلما قاتل مورد شناسايی قرار نمی گرفت . نکته جالب اين است ، من پليس را خبر کردم . دو مامور پليس آمدند و ناظر اينها (بسيجی ها ) بودند و هيچ اقدامی برای جلوگيری از هجوم اينها انجام ندادند . يعنی تخريب منزل من در مقابل چشمان پليس انجام شد.(روز ۲۲/۱۰/۸۷)

۷۹ ـ علی کاييدی عضو شورای مرکزی هئيت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی اعلام کرد : صلاحيت ۳۵۰ نفر از نامزدهای عضويت در هئيت مديره نظام پزشکی رد صلاحيت شدند . بيش از ۱۸۰ هزار پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند . حدود ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از پزشکان جوان بيکار هستند و به کارهای ديگری به جز پزشکی مشغول هستند . (فارس ۲۲/۱۰/۸۷)

۸۰ ـ دکتر فخرالدين حيدريان عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران ، کانديدای انتخابات سازمان نظام پزشکی ، توسط هئيت نظارت استان همدان بر اين انتخابات رد صلاحيت شد.(ادوار نيوز ۲۲/۱۰/۸۷)

۸۱ ـ دکتر عبدالرحيم احدی لاری پس از ۸ سال فعاليت به عنوان رئيس نظام پزشکی شيراز در انتخابات جديد هئيت مديره نظام پزشکی شيراز به اتهام عدم احراز به دين مبين اسلام و تابعيت از قانون اساسی رد صلاحيت شد . (نوروز ۲۴/۱۰/۸۷)

۸۲ ـ محمد علی توقيفی سردبير دوهفته نامه توقيف شده " روژهه لات " گفت : در شرايط فعلی کشور امکان انتشار يک نشريه ، حقی نيست که بتوانيد هر موقع يا هرگونه که خواستيد از آن استفاده کنيد بلکه امتيازی است ، که توسط حاکميت اجازه آن فقط به برخی افراد آن هم خودی اعطا می شود و ظاهرا ما هم از اين حق محروم هستيم . (راديو زمانه ۲۴/۱۰/۸۷)

۸۳ ـ گلزار خاوران محل دفن زندانيان سياسی که در تابستان سال ۱۳۶۷ قتل عام شدند، توسط مامورين دولتی تخريب شده است.در سال ۸۴ طرح سازماندهی و بازسازی خاوران با مقاومت خانواده های جانباختگان روبر شد. آنان اجرای طرح را در گرو اين دانستند که نام و نشان ، چگونگی و زمان اعدام و چگونگی محل دفن جانباختگان روشن شود.کيوان صميمی که دو برادرش را در اعدامهای دهه شصت از دست داده ، اعلام کرد: کسانی که روز جمعه ۲۷ دی ماه به گورستان خاوران رفته اند، تغييراتی را ديده اند. انگار آنجا را با وسايل مکانيزه شخم زده بودند.جدول های سيمانی محوطه نيز شکسته شده بودند. روی يک بخش از زمين را که خانواده ها شناسايی کرده اند که گورهای دستجمعی است، خاک نرم و تازه ريخته بودند و در بخش ديگری هم يک سری نهال و قلمه درخت کاشته بودند.ممکن است اين شروع پروژه پارک کردن خاوران باشد. همچنين کميته ای از بستگان جانباختگان تشکيل شده که کارش پيگيری تعرض ها ی تازه به گلزار خاوران است. (دويچه وله ۲۹/۱۰/۸۷)

[ادامه گزارش را با کليک اين جا بخوانيد]

Copyright: gooya.com 2016