سه شنبه 15 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کی بايد از ملت ايران عذر بخواهد: دولت آمريکا يا حکومت اسلامی؟ مسعود نقره کار

مسعود نقره کار
مقايسه عملکرد حکومت اسلامی با "جنايت"هايی که آقای احمدی نژاد به آمريکا نسبت داده است، ترديدی بر جای نمی گذارد که حکومت اسلامی ايران بيش از دولت آمريکا به مردم ايران عذر خواهی بدهکار است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آقای احمدی نژاد, رييس جمهور حکومت اسلامی , که بارها خود را " مطيع , فرمانبر و عامل" ولی فقيه , آيت الله خامنه ای اعلام کرده است , در پاسخ به در خواست باراک اوباما , رياست جمهور امريکا , مبنی بر کنار گذاشتن "ابراز دشمنی" از سوی حکومت اسلامی و برقراری "ارتباط دوستانه" با امريکا بار ديگر سيمای خود بزرگ بين , عظمت طلب ‘ ستيزه جو و عوامفريب حکومت اسلامی را به نمايش گذاشت.
يکروز پس از ابراز تمايل رييس جمهور جديد آمريکا برای مذاکره با ايران ، محمود احمدی نژاد ‏در سفر استانی اش در جمع مردم کرمانشاه، به اوباما چنين پاسخ داد: "اگر دولت جديد آمريکا به دنبال تغيير سياست های گذشته است بايد از ‏ملت ايران عذر خواهی کند و تلاش کند سابقه سياه و جنايت هايی که عليه ملت ايران مرتکب شده اند را جبران کند‎."‎
احمدی نژاد در ديدار با مردم کرمانشاه گفت: "بيش از ۶۰ سال است ‏که دولت‌های پی در پی آمريکا در نقطه مقابل ملت ايران هستند؛ در سال ۱۳۳۲ با کودتا دولت ملی ايران را ساقط کردند و ‏يک دولت دست نشانده روی کار آوردند، نفت و ثروت ما را بردند و فرهنگ ما را زائل کردند و در عوض به ما يک نيروی ‏اهريمنی به نام ساواک دادند که مردم و بزرگان ما را زندانی و شکنجه‌ می‌کردند و مورد حمايت آمريکا بودند؛ آنها ۲۵ سال ‏فقر، فلاکت و بيسوادی را بر ملت ما تحميل کردند، در ۱۵ خرداد۴۲، ۱۵هزار نفر از ملت ايران را کشتند و آمريکا از اين ‏استبداد حمايت کرد و در مقابل انقلاب آزادی خواه و استقلال خواه ملت ايران ايستادند‎.‎‏"‏ ,"ايستادن در مقابل ملت ايران، تبديل سفارت به جاسوسخانه، طراحی کودتا، حمله به طبس، حمايت از ‏تروريست‌ها، حمايت از صدام در جنگ عليه ملت ما، حمايت از بمباران شيميايی، توهين به ملت ما، سرنگونی هواپيمای ‏مسافربری ما و صدها جنايت عليه ملت ايران".‏
احمدی نژاد در سخنان اش انتقاد های تندی را نيز متوجه رييس جمهورسابق امريکا, جرج بوش کرد و گفت :
".....سياست‌های آقای ‏بوش، ضد بشری و ضد اخلاقی و ...... سياست‌های او کثيف‌ترين سياست‌هايی است که در ‏‏۵۰ سال اخير در دنيا ايجاد شد‏‎.‎‏"‏ ‎,"آقای بوش با يک پرونده بسيار سياه و ننگين و سرشار از جنايت و آدم‌کشی و خيانت به بشريت به زباله‌دان تاريخ ‏پيوست.....او رفت و انشاءالله به جهنم واصل خواهد ‏شد‎.‎‏"

***

- اين که برخی از دولت ها و رهبران سياسی امريکا با اقدام های خود به روند شکل گيری دموکراسی در ايران لطمه زدند ( کودتای ۲۸ مرداد) , و اقدام ها و موضع گيری های غير دموکراتيک, غير انسانی و جنگ افروزانه ای در قبال مردم ميهنمان اتخاذ کرد ه اند, بر کسی پوشيده نيست ( حمايت از ديکتاتوری شاه ,موضع گيری در قبال جنگ عراق و ايران ونقش داشتن در پديد آمدن رويداد هايی تلخ تر درحاشيه ی جنگ و..... ) .
حتی برخی از ارگان های حکومتی و مسؤلين مملکتی امريکا خطا بودن اين موضع گيری ها و اقدام ها را پذيرفته اند. با اين حال " جنايت پيشه گی, منفقت طلبی و جنگ افروزی " برخی از دولت ها و رهبران سياسی امريکا مانع از آن نمی شود که سرسپرده گی , بی لياقتی , خود خواهی های بيمار گونه و ندانم کاری های رهبران ومسؤلين مملکتی ميهنمان را در دوره ی پهلوی و حکومت اسلامی ناديده گرفت و همه ی خطا ها و جنايت ها را به گردن" امريکا" و ديگران انداخت. در واقع مسؤلين مملکتی و رهبران سياسی ميهنمان بيش از امريکا و يا هر کشور ديگری به مردم ايران لطمه زده اند , و به همين دليل عذرخواهان می بايد اين جماعت باشند , بويژه حکومت اسلامی , که بيشترين و بزرگترين جنايت ها نسبت به ملت ايران روا داشته است . به چند نمونه از اين جنايت ها اشاره می کنم . مقايسه فهرست وار همين چند رقم جنايت با ليست احمدی نژاد ازجنايت های " امريکا" - حتی با در نظر گرفتن برخورد " کيلويی" ی اضافه کردن رقم" صدها " به جنايت های امريکا در ايران - نشان می دهد " بزرگ جنايت کار" در ايران حکومت اسلامی ست نه " امريکا".

۱- اقای احمدی نژاد در پاسخ به پيشنهاد اوباما گفته ا ست: " بيش از ۶۰ سال است ‏که دولت‌های پی در پی آمريکا در نقطه مقابل ملت ايران هستند؛ در سال ۱۳۳۲ با کودتا دولت ملی ايران را ساقط کردند و ‏يک دولت دست نشانده روی کار آوردند " . احمدی نژاد بارها برای اثبات " جنايت پيشگی" امريکا, به ويژه برای مصرف خارجی, به نقش دولت وقت امريکا در کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرده است . ايشان اما آگاهانه بر اين واقعيت چشم می بندد که روحانيون و موجوداتی از جنس خود ايشان نيز در به شکست کشاندن و ساقط کردن " دولت ملی ايران" نقشی پر اهميت ايفا کردند . آقای احمدی نژاد بر ساقط شدن دولت ملی ای دل می سوزاند که حکومت اسلامی ودولتمردان اسلامی حتی نام رهبر اين " دولت ملی" را بر روی يکی از خيابان های تهران تحمل نکردند. او به ظاهر از ساقط شدن " دولت ملی ايران " با تاسف واندوه سخن می گويد اما می داند که حکومت و دولت اش همفکران و رهروان بنيانگداران همان دولت ملی را به زندان ها و شکنجه گاه ها کشانده اند , مانع فعاليت سياسی آنان شده اند و بسياری از آنان را تبعيد و آواره کرده اند.
آقای احمدی نژاد از دولت ملی ايران سخن می گويد و فرصت طلبانه از ساقط شدن آن دولت پيراهن عثمان می سازد در حالی که خود رياست يکی از ضد ملی و ضد دموکراتيک ترين دولت ها ی تاريخ ايران را بعهده دارد, دولت و حکومتی که روند شکل گيری دموکراسی در ايران را ذبح شرعی کرده است , و به پايمال کردن حقوق دموکراتيک و آزادی های دموکراتيک در ايران ادامه می دهد . انتصاب يک آخوند به عنوان رهبر وولی فقيه و قيم مردم , قفدان انتخابات دموکراتيک در سطوح مختلف سياسی و اجتماعی , نبود آزادی احزاب و تشکل های غير خودی, پايمال کردن ابتدايی ترين حقوق شهروندان بويژه زنان , کنترل حکومتی و مذهبی رسانه های گروهی , فقدان آزادی انديشه , بيان , قلم , آزادی مطبوعات و..... نمونه هايی از دموکراسی کشی و آزادی ستيزی حکومت اسلامی ست.
۲ – آقای احمدی نژاد از" نيروی ‏اهريمنی ای به نام ساواک , که ( در زمان پهلوی )مردم و بزرگان ما را زندانی و شکنجه‌ می‌کردند و مورد حمايت آمريکا بودند " سخن می گويد , و اين در حالی ست که " ساواما" ی حکومت اسلامی طی سی سال گذشته روی ساواک و ساواکی ها را در کشتار , شکنجه و زندانی کردن دگرانديشان و مخالفان سياسی و عقيدتی اين حکومت سفيد کرده است . اگر حکومت پهلوی بياری ساواک اش در طول ۲۵ سال حدود هزار و اندی از دگر انديشان و مخالفان خود را کشت , حکومت اسلامی به ياری ساواما و ديگر ارگان های " برادرش" در طی همين مدت ۵ کشتار بزرگ از دگرانديشان و مخالفان سياسی و عقيدتی مرتکب شده است , که تنها در يک مورد آن ظرف ۲ ماه و در محاکمه هايی ۲ تا ۳ دقيقه ای حدود ۵ هزار تن از اسيران دگرانديش و مخالفان سيا سی و عقيدتی اش را قتل عام کرد , اسيرانی که در بيدادگاه های همين حکومت محاکمه و به زندان محکوم شده بودند. بر اين موارد,آزار واذيت و تعزير و کشتار اقليت های مذهبی در ايران ,مجازات ددمنشانه ی سنگسار , قطع دست و پا و در آوردن چشم , شکنجه ( تعزير) و اعدام جوانان زير ۱۸ سال در ملاعام و نيز اعدام های گسترده در سراسر ايران نيز افزون است . و باز جا دارد که بر اين پرونده ننگين و شرم آور, تبعيد , مهاجرت و آوارگی ميليون ها ايرانی به سرا سر جهان رانيز افزود.
آقای احمدی نژاد با اشاره به شورش ارتجاعی ۱۵ خرداد , ادعا می کند :"...در ۱۵ خرداد۴۲، ۱۵هزار نفر از ملت ايران را کشتند و آمريکا از اين ‏استبداد حمايت کرد و در مقابل انقلاب آزادی خواه و استقلال خواه ملت ايران ايستادند‎.‎‏"‏
احمدی نژاد همچون امام اش در شمارش کشته های صف خويش و " مرده خوری" سخت دست و دلباز است , که اين دست و دل بازی را پيش تر در اعلام رقم دگرانديشان و مخالفان کشته شده در رژيم شاه , و در زمان انقلاب ديده ايم , اما آنچه مورد عذر خواهی و سوال است اينکه چه کس و کسانی" انقلاب آزادی خواه و استقلال خواه " ملت ايران را " اسلامی" کردند و آزاديخواهی و استقلال طلبی اش را ذبح شرعی کرد ند؟ امريکا يا آيت الله خمينی و موجوداتی از جنس آقای احمدی نژاد؟
۳ –آقای احمدی نژاد در بيان مواردی از " صدها مورد جنايت امريکا عليه ملت ايران"! گفته است : " ( امريکا) نفت و ثروت ما را برد و فرهنگ ما را زائل کرد" . بسيار خوب ! سوال اين است , امروز که ميهن اسلامی آقای احمدی نژاد مستقل است و دست امريکا هم از اين ميهن کوتاه ست چه کسانی نفت و ثروت ملت ما را می برند؟ عامل گسترش فقر , فحشا , بيکاری , گرانی , قتل و فساد مالی و اخلاقی در نظام اسلامی و ميهن اسلامی چيست , و کيست ؟. آقای احمدی نژاد امريکا را عامل " ۲۵ سال فقر و فلاکت و بدبختی و بيسوادی در ايران " می داند, در حاليکه امروز با اتکا به آمارهای حکومتی و دولتی فقرو بدبختی , فحشا , بيکاری , گرانی , قتل , فساد مالی و اخلاقی در زير لوای حکومت اسلامی بيش از آنچه در زمان پهلوی وجود داشت , بيداد می کند. وتيغ و داس ارتجاع بيش از هر زمان ديگری به جان فرهنگ وهنر ميهنمان افتاده است.
۴- آقای احمدی نژاد ضمن ناديده گرفتن موضع گيری های نابخردانه , لجوجانه و عوامفريبانه ی " کليد بهشتی" ی آيت الله خمينی و حکو مت اسلامی اش در تداوم جنگ ايران و عراق و در نتيجه افزايش خرابی ها و کشتارها , از جنايت های امريکا , از جمله حمايت از صدام , تبديل سفارت به جاسوسخانه, حمله به طبس , حمايت از تروريست ها و توهين به ملت ايران سخن گفته است. در نگاه و انتظار آقای احمدی نژاد امريکا می بايست در مقابل تسخير سفارت کشوراش در ايران, گروگان گرفتن کارمندان آن سفارت خانه و اعمال شکنجه های روانی نسبت به آنها ,نقل و نبات و گلاب بر سر اشغالگران سفارت می ريخت!. و مضحکه اينکه چنين ادعايی از سوی رييس دولتی ست که سفارت خانه های کشورش پايگاه قاتلان دگرانديشان و روشنفکران و روشنگران تبعيدی , و مراکز فرماندهی تروريسم در سراسر جهان است. ايشان امريکا را حامی تروريسم می داند , اما نيک می داند که ارگان های حکومت و دولت اسلامی اش حتی در ميهن اسلامی شان دست به ترور و کشتار هموطنان خود, و بويژه روشنفکران و روشنگران زده و می زند و بسياری از آنان را در داخل و خارج کشور ترور کرده اند , و البته تعجبی ندارد اگر حمايت های مالی , تسليحاتی , انسانی و معنوی جنبش حماس و حزب اله لبنان و امثالهم را هم حمايت از تروريسم نداند. احمدی نژاد از توهين " امريکا" به ملت ايران سخن می گويد اما آتش زدن پرچم امريکا , لگد مال کردن هفتگی و حتی ادرار کردن روی پرچم اين کشور توسط بسيجيان و پاسداران و امت شان را توهين به ملت امريکا تلقی نمی کند!

***

آقای احمدی نژاد در پاسخ به "ابراز تمايل " باراک اوباما".....سياست‌های آقای ‏بوش را نيز، "ضد بشری و ضد اخلاقی و .... کثيف‌ترين سياست‌هايی که در ‏‏۵۰ سال اخير در دنيا ايجاد شد‏‎.‎‏"‏ اعلام کرد و گفت که بر اين باور است ‎,"آقای بوش با يک پرونده بسيار سياه و ننگين و سرشار از جنايت و آدم‌کشی و خيانت به بشريت به زباله‌دان تاريخ ‏پيوسته است ....." و اسدالله لاجوردی وار گفت : ".... او رفت و انشاءالله به جهنم واصل خواهد ‏شد‎.‎‏"
براستی سخنان آقای احمدی نژاد در باره جنايت های امريکا و آقای بوش شما را به ياد ضرب المثل : " ديگ به ديگ ميگه روت سياه , سه پايه ميگه صلی علی !" نمی اندازد ؟

Copyright: gooya.com 2016