یکشنبه 27 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه مطبوعاتی سازمان دهندگان نامه سرگشاده به جامعه بهائی "يک و نيم قرن سرکوب و سکوت کافيست!"

بنی آدم اعضای يک پيکرند که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت ديگران بی غمی نشايد که نامت نهند آدمی

(سعدی)

بيش از دويست تن ديگر به نامه سرگشاده "ما شرمگينيم!" پيوستند

در روز ۳ فوريه ۲۰۰۹ نامه سرگشاده "ما شرمگينيم. يک و نيم قرن سرکوب و سکوت کافيست!" منتشر شد. اين نامه از سوی ۴۲ تن از دانشگاهيان، نويسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان ايرانی در سراسر جهان امضا شده بود. امضا کنندگان اين نامه از سکوت طولانی جامعه و روشنفکران ايرانی در مقابل جنايت ها و خشونت های وارده بر بهاييان ايران در بيش از يک و نيم قرن گذشته،انتقاد کرده بودتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در پايان نامه مهلت ده روزه ايی تعيين نموده و خواستار:آن شدند تا جمع وسيع تری به جمع امضا کنندگان بپيوندند."
ليست کامل امضا کنندگان همراه با اين بيانيه مطبوعاتی منتشر می شود.

در پيوند با ليست جديد امضا ها توضيح چند نکته را ضروری است:

۱) تعداد ای ميل های حمايت بسيار است. از آن ميان ای ميل هايی که شامل اطلاعات ناکافی بودند، در نظر گرفته نشدند.
۲) برخی فعالان سياسی، صاحبان تخصص و ديگر انسان های شريفی که با پيام اين نوشته موافق هستند، به امضا کنندگان پيوسته اند. پس علاوه بر "دانشگاهيان، نويسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و تلاشگران ايرانی حقوق بشر" نام های اين گروه از امضا کنندگان نيز به ليست افزوده شده است.

۳) از آنجا که امکان گرفتن تاييد امضا از همه ارسال کنندگان ای ميل وجود نداشت، تعداد کمی از نام ها بدون اخذ تاييد و فقط بر اساس اعتماد به فرستندۀ ای ميل، به ليست افزوده شده اند. اميدواريم اين امر سبب نقصان نشده باشد.

ما يقين داريم بسياری انسان های مسول در ايران و خارج از ايران در صورت اطلاع از وجود چنين نامه ای، مهر تاييد خود را بر آن خواهند زد و اميدواريم رسانه های مستقل و متعهد ايرانی در گستردن اين پيام با ما پار باشند.

ای ميل اطلاعات
nomoresilence2009@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016