سه شنبه 22 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احضار خديجه مقدم و بازجويی از او در دادياری امنيت، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری - ۲۰ ارديبهشت ماه خديجه مقدم به همراه همسرش دکتر علی اکبر خسروشاهی به دادگاه احضار شده بود درباره چگونگی احضارش گفت :«از دادگاه انقلاب فردی به من زنگ زدند و گفتنداگر منزل هستيد احضاريه ای را می خواهيم برای شما و همسرتان بفرستيم تا فردا حتمن ساعت ۱۰ اينجا باشيد. گفتم احضاريه سه روز بايد مهلت داشته باشد گفت ۵شنبه تماس گرفتيم نبوديد . بهرحال احضاريه هر دو نفرمان روی يک برگ صادر شده را آوردند و اصرار داشتند که متعهد شوم که در ساعت مقرر حاضر می شوم. من قبول نکردم، خواهش کردند بنويسم که شفاهی به من گفته شده که فردای آن روز بروم من هم نوشتم ولی بهر ترتيب ديروز طبق احضاريه به دفتر معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و به همراه وکيل مان خانم ستوده رفتيم که البته به خانم ستوده اجازه ورود به اتاق بازجويی را ندادند .»تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خديجه مقدم پس از بازگشت از دادگاه درباره دلايل احضار و بازجويی گفت:« موضوع يک بازجويی به قول خودشان برای تکميل پرونده بهار سال گذشته از طرف وزارت اطلاعات بود . دو نفر بازجو آمده بودند و با اظهار تاسف از بازداشت دو هفته ای اخير من شروع کردند و کلی سوالات کتبی در مورد کمپين و مجوز نداشتن کمپين و بخصوص فعاليت های کميته مادران و تجمع آنها در دفترآقای جمشيدی و چند سوال ديگر درباره فعاليت های ديگرم مثلن در بم ..به هرحال من تاکيد داشتم کار ما قانونی، و کار پليس امنيت غير قانونی است. از همسرم بازجويی نکردند . از او به خاطر برخوردهايی که شده بود عذرخواهی کردند و از ايشان خواستند که مواظب باشند رسانه ها از حسن نيت شان سوءاستفاده نکنند و من تعجب می کنم چرا برای همين چند کلمه سه ساعت وقت ايشان را گرفتند .

Copyright: gooya.com 2016