سه شنبه 26 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فهرست شعارهای مردم در تظاهرات ميليونی ميدان آزادی تهران

احمدی دروغ گو، ۶۳ درصدت کو
خس و خاشاک تويی، دشمن اين خاک تويی
می جنگم، می ميرم، رأيمو پس می گيرم
ايرانی با غيرت، حمايت ، حمايت
مدعی عدالت، خجالت ، خجالت
دولت کودتاچی، استعفا، استعفا
اين است شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم
يا حسين، ميرحسين، يا حسين، ميرحسين
مير سين، ميرحسين، حمايتت می کنيم
ما منتظر ميرحسين هستيم، اگه امروز نياد، همينجا هستيمتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وای اگر موسوی حکم جهادم دهد
ميرحسين کجايی، منتظريم بيايی
ايول ايوله، ايول، موسوی يله، ايول
مرگ بر ديکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر
هاله نورو ديده، رأی مارو نديده
احمدی حيا کن، مملکتو رها کن
برادر رفتگر، محمودو وردار ببر
احمدی دزده، رأيو می دزده
رأی مارو دزديده، داره باهاش پز می ده
دولت تقلب می کند، رهبر حمايت می کند
احمدی دزده، رأيو می دزده
سيد ما يک رنگه، احمدی رنگ به رنگه
اين مردک بی ريشه، يک شبه سيد ميشه
بسيجی حيا کن، مفت خوريو رها کن
نفت و طلا رو برده، سيب زمينی آورده
نفت و طلا رو برده، خرج بسيجی کرده
آخر هفته، احمدی رفته، آخر هفته، احمدی رفته
نن جون مهدی فهميد، اين کوتوله نفهميد
صدای و سيمای ما، ننگ ما، ننگ ما
نحست وزير امام، يک کلام، يک کلام
می کشم ، می کشم، آنکه برادرم کشت
زندانی سياسی آزاد بايد گردد
تقلبم حدی داره، يه ميليون، دو ميليون، نه اينکه هجده ميليون
اين ۶۳ درصد که ميگن کو، اين ۶۳ درصد که ميگن کو
توپ، تانک، بسيجی، ديگر اثر ندارد
تا احمدی نژاده، هر روز همين بساطه
توپ ، تانک فشفشه، محمود بايد شسته شه
نترسيم، نلرزيم، ما همه با هم هستيم
احمدی کوتوله، رأی ما موسوی بود
نوشتيم موسوی، خونده شده احمدی
دولت سيب زمينی، نمی خوايم، نمی خوايم
احمدی کم آورده، پخ زيادی خورده
ما بت شکنيم، شيشه شکن نيستيم
احمدی گوساله، بازم بگو فوتباله
احمدی بهوش باش، ما مردميم ،نه اوباش
هرکی که ناموس داره، موسويو دوس داره


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016