یکشنبه 7 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش بازداشت صدها دانشجو طی ۲ هفته گذشته، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری و اعتراضات مردم تهران و شهرهای ديگر کشور، بيش از ۵۰۰ تن از فعالين مدنی، فعالان حقوق بشر و زنان و نيز جمع کثيری از روزنامه نگاران و فعالان سياسی بازداشت شدند.

فعالان دانشجويی و نيز دانشجويان دانشگاه های کشور نيز از جمله اقشاری بودند که از اين امواج سرکوب بی نصيب نماندند. بگونه ای که با اعلام نتايج انتخابات، اعتراضات گسترده دانشجويان دانشگاه های مختلف بطور مسالمت آميز آغاز شد. اما اين اعتراضات از سوی نيروی های لباس شخصی و انصار حزب الله که مستقيماً توسط نهادهای امنيتی و اطلاعاتی کشور حمايت می شدند، و از خشونت آميز ترين سلاح های گرم و سرد بهره می بردند، به وحشيانه ترين شکل ممکن سرکوب گرديد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


حمله وحشيانه نيروهای انصار حزب الله و بسيج به همراهی نيروی ضدشورش به خوابگاه کوی دانشگاه تهران در يکشنبه شب، ۲۴ خرداد ماه، حمله نيروهای انتظامی به کوی دانشگاه اصفهان و وادار کردن دانشجويان به انجام اعمال تحقيرآميز، حمله به کوی دانشگاه شيراز، حمله به خوابگاه های دانشگاه کرمانشاه، حمله وحشيانه به دانشجويان دانشگاه بابل، سمنان، قزوين و نيز دهها دانشگاه ديگر کشور از جمله ابعاد وحشيانه سرکوبی دانشگاه های کشور، تنها پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری بود. در تهاجم به دانشگاه های کشور و طی ۲ هفته گذشته، جمعا صدها دانشجو با سلاح گرم مجروح، صدها دانشجوی ديگر ربوده و بازداشت و چندين دانشجو نيز به شهادت رسيدند.

مطابق با خبرهای دريافتی، ناصر اميرن‍ژاد دانشجوی رشته هوا و فضای دانشگاه تهران، دانشجوئی است که در اثر واقعه حمله نيروهای انصار به کوی دانشگاه تهران به شهادت رسيد و هفته گذشته پيکر وی در ياسوج تشييع شد. به گزارش خبرنامه اميرکبير کيانوش آسا دانشجوی کارشناسی ارشد شيمی از دانشگاه علم و صنعت اهل کرمانشاه يکی ديگر از دانشجويان است که در روز ۲۵ خرداد ماه به شهادت رسيد. هم چنين مصطفی غنيان دانشجوی ديگری است که خارج از دانشگاه و در منزل به ضرب گلوله نيروهای لباس شخصی به شهادت رسيد. دانشجوی ديگری نيز در خوابگاه دانشگاه اصفهان بر اثر اصابت گلوله به گردن در دم جان سپرد. ندا آقاسلطان دانشجوی رشته فلسفه نيز ديگر دانشجويی است که فيلم شهادت وی دنيا را تکان داد.

هم چنين در اثر اين حملات وحشيانه حال بسياری از دانشجويان بستری شده در بيمارستانها نيز نا مساعد گزارش شده است. دهها دانشجوی دانشگاه تهران در بيمارستان شريعتی بستری هستند و برخی از آنان بدليل اصابت گلوله به سر و گردن دچار جراحت های شديد و جبران ناپذيری شده اند. چند دانشجو نيز بر اثر اصابت گلوله ی نيروهای بسيج بينائی خود را از دست خواهند داد.

هم چنين اشکان ذهابيان دانشجوی دانشگاه بابل نيز بر اثر يورش وحشيانه نيروهای انصار حزب الله در بيمارستان در حالت اغما بسر می برد.

هم چنين در اين رابطه، اعتراضات اساتيد دانشگاه نيز در خورد توجه است. اساتيد دانشگاه های مختلف دانشگاه های تهران، پس از رخ داد فاجعه کوی دانشگاه تهران، با تحصن در مقابل مسجد دانشگاه به اين وحشيگری آشکار اعتراض کردند. در اين رابطه اساتيد بسياری در قالب امضای بيانيه های مختلف و طومارهای اعتراضی، مراتب انزجار خود را از خشونت ها و نيز نتايج نادرست انتخابات اعلام کردند. از سوی ديگر نيروهای امينتی نيز در مقابل اقدام به تهديد شديد و ارعاب اساتيد و حتی بازداشت شمار قابل توجهی از آنان نمودند. بازداشت اساتيد دانشگاه های همدان و دانشگاه بين المللی قزوين از جمله اين موارد است. هم چنين طی چند روز گذشته ۷۰ تن از اساتيدی که برای ديدار با ميرحسين موسوی رفته بودند بطور دسته جمعی بازداشت شدند اما اکثر آنها پس از ساعتی آزاد شدند.

گرچه بنابر گزارش ها در طی ۲ هفته گذشته حداقل ۴۰۰ دانشجو بازداشت شدند اما به دليل گستردگی سرکوب دانشجويان و شرايط پيش آمده و قطع ارتباطات آمار و مشخصات بسياری از حملات صورت گرفته عليه دانشجويان تاکنون مشخص نشده است. در شب حمله به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه های شيراز و اصفهان صدها دانشجو بازداشت شدند که پس از يک شب آزاد شدند. با احتساب شمار بازداشت دانشجويان در آن وقايع، شمار دانشجويان بازداشت شده طی ۲ هفته گذشته به بيش از هزار نفر خواهد رسيد.

اسامی زير به تفکيک دانشگاه ها، تنها نام کسانی است که اخبار بازداشت آنها منتشر شده است.

دانشگاه تهران:
احمد احمديان، اسکندری، امين افضلی، وحيد اناری، محمد بلوردی، حسين حامدی، محسن حبيبی مظاهری، نويد حقدادی، محمدرضا حکمی ، کاظم رحيمی، مرتضی رضاخانی، ميثم زارعی، امين سميعی، بهرام شعبانی، عليرضا شيخی، ابراهيم عزيزی، سياوش فياض، سيد حسين ميرزاده، حسين نوبخت، جواد يزدانفر، حبيب خدنگی، سهراب احديان، رضا ارکوازی، کريم امامی، محمد حسين امامی، الهه ايمانيان، روح الله باقری، فرهاد بينازاده، ايمان پورطهماسب، عزت تربتی، سميه توحيدلو،ياسر جعفری، ميلاد چگينی، محمدرضا حدآبادی،سيد جواد حسينی، فرشيد حيدری زمين، بهنام خدابنده لو، محمد خوانساری، محمد داوديان، محمود دلبری، علی راعی، اميد رضايی، علی رفاهی، سيف الله رمضانی، ابراهيم زاهديان، ناصر زمانی، مجيد سپهوند، حنيف سليمی، محمد باقر شعبان پور، حامد شيخ عليشاهی، ايمان شيدايی، فرهاد شيراحمد، سامان صاحب جلالی،فرحان صادق پور، فرشاد طاهری،غمديده، حمزه فراتی راد، اسماعيل قربانی، محمد کريمی، عرفان محمدی، محسن آزموده، پيام پورنگ، مرتضی جانبازی، حاجی پور، آدرين جلالی، سهراب احمدی، رضا زينلی، صمد مهرعلی تبار

دانشگاه اميرکبير:
پدرام رفعتی، هادی پلاور، مجتبی عليجانی، بيتا صميمی زاد، اميرحسين استيری، آدرين جلالی، ميترا عالی، احمد جابری

دانشجويان محروم از تحصيل:
ضياء نبوی (دبير شورای دفاع از حق تحصيل)، عليرضا خوشبخت (دانشجوی محروم از تحصيل)، زهرا توحيدی (دانشجوی محروم از تحصيل)، پيمان عارف (دانشجوی محروم از تحصيل)، شيوا نظر آهاری

دانشگاه آزاد:
امير کلهر (دانشجوی دانشگاه آزاد کرج)، حسام نصيری (دانشگاه آزاد تهران مرکز)، علی بيکس (دانشجوی دکترای رشته تاريخ دانشگاه آزاد)، مجتبی محمديان (دانشگاه آزاد بابل)

دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل:
سياوش سليمی نژاد، محسن برزگر، ايمان صديقی، حسام الدين باقری، عليرضا کيانی، ميلاد حسينی کشتان، علی نظری، اشکان ذهابيان، علی دنياری، رحمان يعقوبی، مازيار يزدانی، علی عباسی، شوانه مريخی، محسن برزگر، محمد علمی، نيما نحوی، حميدرضا جهان تيغ، مرجان فياضی و سوگند عليخواه،

دانشگاه کرمانشاه:
سيامند غياثی و محمد جعفری و بازداشت چندين فعال دانشجوئی ديگر

دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين:
پيام حيدر قزوينی، نسيم رياحی، مجتبی رحيمی، عطا رشيدی،
اساتيد دانشگاه : حسين رئيسيان، فضلی، درويش، ايمانی، البرزی

دانشگاه بوعلی همدان:
سياوش حاتم، حجت بختياری، مهدی مسافر، پوريا شريفيان، رضا جعفريان، مصطفی مهدی زاده و امين نظری (عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت)، محمد صيادی

دانشگاه تربيت معلم:
سجاد بازوند، ناصح فريدی (فارغ التحصيل)

دانشگاه سمنان:
بازداشت ۲۵ دانشجوی اين دانشگاه پس از تجمع اعتراضی

دانشگاه فردوسی مشهد:
رضا لطفی

دانشگاه هرمزگان:
علی شجاعی

دانشگاه شيراز:
اسماعيل جليلوند، حمدالله نامجو

دانشگاه علامه طباطبائی:
مجيد دری

دانشگاه نفت اهواز:
حسين رحيمی و امين نيک زاده


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016