یکشنبه 8 شهریور 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

محمد کاظم انبارلویی به خاتمی: تاکنون هزينه پرداختيد درآمدي کسب نکرديد، رسالت

مقاله زیر تحت عنوان ظلم به مردم و نظام روز یکشنبه در روزنامه رسالت چاپ شده است:

مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان و نخبگان دانشگاهها فرمودند:« عده اي ظلمي را که پس از انتخابات به نظام اسلامي شد ، ناديده مي گيرند .ظلم به مردم و نظام را نمي شود ناديده گرفت.»

آيت الله مکارم شيرازي نيز با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره متخلفان قضاياي اخير کشور فرمودند: «دستگاه قضائي عذري براي مماشات با عاملان آشوبها ندارد.»

تاکنون چهار جلسه رسيدگي به جرايم دستگيرشدگان آشوبهاي اخير برگزار شده است . بخشي ازمتهمان که فعلا به هر دليلي دستگير نشده اند از رافت اسلامي سوءاستفاده کرده و يک جريان نيرومند رسانه اي را همصدا با بيگانگان براي تخطئه روند طبيعي دادگاه پيش گرفته اند . آنها هر چه جلوتر مي روند براتهامات خود در آشوبهاي اخير مي افزايند و بالاخره روزي دست عدالت جلوي اقدامات مجرمانه آنها را خواهد گرفت .

صورت مسئله مثل روز روشن است. يک انتخابات پرشور با مشارکت 85 درصدي مردم برگزار شده است.

دو سوم مردم به يک نامزد و يک سوم به نامزد ديگري راي داده اند. در همه دموکراسي هاي متعارف جهان اين مفهوم پذيرفته شده است که نامزدي که توفيق نيافته بايد نتيجه را بپذيرد و به راي اکثريت گردن نهد. اما او به کمک احزاب تندرو و همپيمان با منافقين و سلطنت طلبها و بوقهاي بيگانه زمينه يک آشوب و درگيري را در تهران به وجود آورد و موجب خساراتي به مردم و نظام شد . در يک نگاه کلي به حادثه:

اولا: محدوده آشوب فقط در تهران آن هم محدود به چند خيابان بود .

ثانيا : گونه شناسي آشوبگران از منافقين تا سلطنت طلبها وبرخي نخبگان مردود در امتحان الهي و برخي هواداران غافل بود.

ثالثا: مردمي که به نامزد اقليت راي دادند به سرعت دور او را خالي کردند و احترام خود را به راي ملت نشان دادند . به همين دليل آشوب خيلي سريع مهار و تحت کنترل درآمد.

رابعا: پشتيبانان خارجي آنها وقتي ناتواني آنها را در مديريت آشوب ديدند به سرعت رنگ عوض کردند و ظاهرا خود را کنار کشيدند.

اکنون غائله پايان يافته است و نوبت مردم، قانون و نظام است که از اين جماعت به لحاظ حقوقي و انساني حساب بکشند.

نظام اسلامي که بارها قدرت خود را در مديريت بحران طي 30 سال گذشته به نمايش گذاشته ، اين بار نيز مقتدرانه عمل کردو اکنون مجرمان در چنگال عدالت و قانون گرفتار آمده اند.

طبيعي است بازماندگان اين حادثه که اکنون در بيرون و در صف جلب به دادگاه هستند آخرين دست و پا زدنها وتحرکات را از خود نشان دهند. اما آنها بايد بدانند که به آخر خط رسيده اند.

چرا که رفقاي خودشان در دادگاه حتي فراتر از کيفرخواست دادستان مطالبي گفته اند که هم شائبه اقرار تحت فشار را نفي مي کند و هم تاکيدي براي جرايم مشهود حضرات هست. ديگر تخطئه دادگاه و زير سوال بردن آن فايده اي ندارد. حتي دروغ پردازيهايي چون تجاوز به دستگيرشدگان و دفن اجساد هم کمکي به آنها نمي کند. بزرگ نمايي حادثه و کوچک نمايي جرايم خودشان درافکار عمومي لو رفته و مردم مصرانه در پي آن هستند ظلمي که به نظام از سوي اين جماعت شده ، به شدت پيگيري شود.

اين جماعت متهم هستند که پيروزي اکثريت را و راي ملت را که ميزان است ناديده گرفتند . اين جماعت متهم هستند دست در دست بيگانگان اقتدار و امنيت ملي را مورد تهديد قرار دادند و چون با سد هوشياري ملت وقدرت نظام برخورد کردند بنا را گذاشتند بر دروغ پردازي و فريب و تهمت و افترا عليه نهادهاي قانوني و ارکان نظام بي آنکه هيچ دليل و سندي براي ادعاهاي خود ارائه دهند.

آنچه رخ داده سنت سيئه اي است که بايد قانون و قضا تکليف آن را روشن کند. به صرف اينکه متهمان اصلي افراد خوشنام و با سابقه خدمت در انقلاب هستند دستگاه قضائي نمي تواند در مورد آنها مهر سکوت بر لب زند.

اصل چهلم قانون اساسي مي گويد: «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»

چطور کساني که چند صباحي در کشور مصادر عالي نظام را داشتند قبل و بعد از انتخابات برطبل خشونت و بي مهري به نظام کوبيدند و مي خواستند حق خود را (که يک توهم بيش نيست) از طريق اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي استيفاء کنند.

اصل 19 قانون اساسي مي گويد: « مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند.» چرا عده اي از اشراف، تکنوکراتها و بوروکراتها براي خود حقوقي بالاتر قائل هستند و نمي خواهند راي ملت را گردن نهند و حقوق ملت را ناديده مي گيرند؟

اخيرا آقاي خاتمي در ديدار برخي از بازماندگان آشوبهاي اخير ضمن تخطئه دادگاه مربوط به دوستان و همکاران خود گفته است: «اين دادگاهها مورد تائيد نيست، اصلاح طلبان با پرداخت هر هزينه اي در صحنه مي مانند». او تهديد کرده است :«نتيجه حذف دلبستگان به انقلاب سوق دادن نيروهاي اجتماعي به سوي جرياناتي است که با اصل نظام و انقلاب در تعارضند.

اولا - برگزاري يک دادگاه قانوني در يک نظام مردمسالار منوط به تائيد و يا عدم تائيد يک شهروند و يا جمعي از شهروندان نيست.

ثانيا- تاکنون هزينه پرداختيد درآمدي کسب نکرديد. بدانيد براي اين تجارت در دنيا و آخرت شما را جزء زيانکاران محسوب مي کنند.

ثالثا - اگر منظور از دلبستگان به انقلاب همان انقلاب مخملي است که تشت رسوايي شان از بام ايران افتاده حتي رفقاي خارجي آنها هم کنار کشيدند.

اگر منظور از دلبستگان انقلاب ، علاقه مندان به امام و نظام و انقلاب اسلامي است هيچ نشانه اي در شورش کور آنها عليه مردم از اين مفاهيم ديده نمي شود.

رابعا- اگر تهديد مي کنيد که اينها مي روند به سوي ضد انقلاب و با آنها متحد مي شوند اين را که در همين چند روز آشوب نشان دادند اما موفق نشدند.

تومار يک انقلابي را که با خون دل امام(ره) و خون جگر دلسوزان نظام و فداکاري شهدا و جانبازان برپا شده، نمي شود با دو کلمه جيغ و داد هماهنگ با بوقهاي خارجي بست.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


حقير به عنوان احدي از اين ملت بارها خطاب به آقاي خاتمي دلسوزانه و مشفقانه در دوران اصلاحات مطالبي عرض کرده ام ، اکنون هم عرض مي کنم سعادت دنيا و آخرت شما اين است که خدا را حاضر و ناظر ببينيد و راي ملت را محترم بشماريد و بيش از اين دشمنان نظام را در پرخاشگري عليه ملت و نظام شاد نکنيد.

نه اسلاميت نظام درخطر است و نه جمهوريت نظام آن گونه که در اين نشست فرموديد . فقط جاه و جلال و ادامه سلطنت شما با راي اکثريت به خطر افتاده است.

اين را به اسلاميت و جمهوريت نسبت ندهيد . اگر براي راي ، درک ، فهم وداوري مردم ارزش قائل شويد ، غائله را خاتمه دهيد.

اگر غير از اين راهي برگزينيد اين ظلم به مردم و نظام است . اين را هم مردم مي فهمند و هم نظام ! لذا دادگاه رسيدگي به جرايم آشوبگران انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به دنبال اين است که داد مردم و نظام را از ستم پيشگان به انقلاب و نظام بگيرد . ان شاءالله


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016